Izvoz stranica

Možete izvesti tekst i historiju jedne ili više stranica uklopljene u XML kod. Ovo se može uvesti u drugi wiki koristeći MediaWiki preko stranice uvoza.

Za izvoz stranica unesite njihove naslove u polje ispod, jedan naslov po retku, i označite želite li trenutnu verziju zajedno sa svim ranijim, ili samo trenutnu verziju sa informacijom o zadnjoj promjeni.

U drugom slučaju možete koristiti i vezu, npr. Posebno:Izvezi/Početna strana za stranicu Početna strana.