Korisnička prava

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika/-ce Combi2000 (razgovor | doprinosi)

Član: Urednici

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

  • 20:04, 23 oktobar 2019 Srđan razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Combi2000 iz automatski pregledan i urednik u urednik (Ako je neko urednik, odmah je i automatski pregledan. Kad se dodaje neko u ove grupe, treba ga/ju svrstati *samo u jednu* od ove dvije grupe, ne u obje istovremeno.)
  • 14:52, 19 april 2019 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Combi2000 iz (nema) u urednik i automatski pregledan (urednik automatski pregledan)