Korisnička prava

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika Demicx (razgovor | doprinosi)

Član: Urednici

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

  • 16:52, 18 mart 2017 Srdjan m razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Demicx iz (nema) u urednik
  • 15:30, 18 mart 2017 AnToni razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Demicx iz automatski patroliran, urednik i patroler u (nema)
  • 16:17, 9 april 2010 WizardOfOz razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Demicx iz automatski patroliran, birokrat, provjeravač, patroler i administrator u automatski patroliran, birokrat, provjeravač, patroler, administrator i urednik (patroliranje)
  • 09:07, 4 juni 2009 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Demicx iz birokrat, provjeravač i administrator u birokrat, provjeravač, administrator, patroler i automatski patroliran (admin)
  • 19:28, 26 decembar 2006 Emir Kotromanić razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Demicx iz administrator u administrator i birokrat
  • 04:47, 10 maj 2006 Dado razgovor doprinosi je promijenio članstvo grupe za Demicx (+sysop)