Korisnička prava

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika DzWiki (razgovor | doprinosi)

Član: Urednici, Administratori interfejsa, Administratori

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

  • 11:57, 7 septembar 2018 Edinwiki razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika DzWiki iz urednik i administrator u urednik, administrator i administrator interfejsa
  • 12:58, 19 mart 2017 Srdjan m razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika DzWiki iz automatski pregledan, urednik i administrator u urednik i administrator (pravo "automatski pregledan" dolazi u sklopu prava "urednik")
  • 16:53, 18 mart 2017 Srdjan m razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika DzWiki iz automatski pregledan i administrator u automatski pregledan, administrator i urednik
  • 15:30, 18 mart 2017 AnToni razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika DzWiki iz automatski patroliran, urednik, patroler, vraćač i administrator u administrator i automatski pregledan
  • 14:16, 24 august 2011 Kal-El~bswiki razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika DzWiki iz automatski patroliran, urednik, patroler i vraćač u automatski patroliran, urednik, patroler, vraćač i administrator (Usvojeno glasanjem)
  • 22:06, 29 august 2010 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika DzWiki iz urednik u urednik, patroler, automatski patroliran i vraćač (patroler i povratioc, zasluženo)
  • 14:50, 11 maj 2010 DzWiki razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika DzWiki iz (nema) u urednik (automatski unaprijeđeno)