Korisnička prava

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika Edinwiki (razgovor | doprinosi)

Član: Birokrati, Urednici, Administratori interfejsa, Administratori

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

 • 11:53, 7 septembar 2018 Edinwiki razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz birokrat, urednik i administrator u birokrat, urednik, administrator i administrator interfejsa
 • 16:54, 18 mart 2017 Srđan razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz birokrat i administrator u birokrat, administrator i urednik
 • 15:31, 18 mart 2017 AnToni razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz automatski patroliran, birokrat, urednik, patroler i administrator u birokrat i administrator
 • 10:30, 21 novembar 2014 Edinwiki razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz automatski patroliran, birokrat, urednik, korisnik-bot, patroler i administrator u automatski patroliran, birokrat, urednik, patroler i administrator
 • 10:28, 21 novembar 2014 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz automatski patroliran, birokrat, urednik, patroler i administrator u automatski patroliran, birokrat, urednik, patroler, administrator i korisnik-bot (kad završiš javi)
 • 16:47, 24 oktobar 2014 Edinwiki razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz automatski patroliran, birokrat, urednik, korisnik-bot, patroler i administrator u automatski patroliran, birokrat, urednik, patroler i administrator
 • 16:44, 24 oktobar 2014 Edinwiki razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz automatski patroliran, birokrat, urednik, patroler i administrator u automatski patroliran, birokrat, urednik, patroler, administrator i korisnik-bot
 • 23:06, 7 april 2014 Edinwiki razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz automatski patroliran, birokrat, urednik, korisnik-bot, patroler i administrator u automatski patroliran, birokrat, urednik, patroler i administrator (152 članka obrisano)
 • 22:49, 7 april 2014 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz automatski patroliran, birokrat, urednik, patroler i administrator u automatski patroliran, birokrat, urednik, patroler, administrator i korisnik-bot (kad obrišeš to sve onda vrati)
 • 12:11, 22 januar 2014 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz automatski patroliran, birokrat, urednik, korisnik-bot, patroler i administrator u automatski patroliran, birokrat, urednik, patroler i administrator (isprobao i vraćam)
 • 12:09, 22 januar 2014 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz automatski patroliran, birokrat, urednik, patroler i administrator u automatski patroliran, birokrat, urednik, patroler, administrator i korisnik-bot (probam na tebi prvo)
 • 21:19, 23 oktobar 2013 AnToni razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz automatski patroliran, urednik, patroler i administrator u automatski patroliran, urednik, patroler, administrator i birokrat
 • 22:18, 10 mart 2012 AnToni razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz automatski patroliran, urednik i patroler u automatski patroliran, urednik, patroler i administrator (Dodjela statusa na osnovu glasanja zaključenog 10. marta 2012.)
 • 07:52, 19 juli 2011 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Edinwiki iz (nema) u urednik, patroler i automatski patroliran