Korisnička prava

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika HakanIST (razgovor | doprinosi)

Član: Automatski pregledani korisnici

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

  • 12:13, 11 juli 2017 Srdjan m razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika HakanIST iz (nema) u automatski pregledan (Stjuard, uglavnom vraća vandalizme. Nema potrebe pregledati izmjene.)