Korisnička prava

Jump to navigation Jump to search

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika Makenzis (razgovor | doprinosi)

Član: Automatski pregledani korisnici

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

  • 11:50, 26 novembar 2018 KWiki razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Makenzis iz (nema) u automatski pregledan (Čovjek uglavnom radi sitne, a korisne izmjene u člancima o nogometnim klubovima (ažuriranje brojeva)))