Korisnička prava

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika/-ce Munjanes (razgovor | doprinosi)

Član: Urednici

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

  • 12:00, 19 mart 2017 Srđan razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Munjanes iz automatski pregledan i urednik u urednik (pravo "automatski pregledan" dolazi u sklopu prava "urednik"; P. S: možda se ovdje mogu ukloniti sve grupe jer je Munjin glavni račun samo 'Munja')
  • 17:07, 23 juni 2014 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Munjanes iz (nema) u urednik i automatski pregledan (evo čestitke i samo mudro i polahko i pametno ;))