Korisnička prava

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika Palapa (razgovor | doprinosi)

Član: Urednici, Administratori interfejsa, Administratori

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

  • 11:55, 7 septembar 2018 Edinwiki razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Palapa iz urednik i administrator u urednik, administrator i administrator interfejsa
  • 17:00, 18 mart 2017 Srdjan m razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Palapa iz administrator u administrator i urednik
  • 15:34, 18 mart 2017 AnToni razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Palapa iz automatski patroliran, urednik, patroler i administrator u administrator
  • 09:48, 14 juli 2011 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Palapa iz automatski patroliran, urednik i patroler u automatski patroliran, urednik, patroler i administrator (u skladu s glasanjem)
  • 15:25, 17 maj 2010 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Palapa iz urednik u urednik, patroler i automatski patroliran (patroler, zaslužno)
  • 23:27, 25 april 2010 WizardOfOz razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Palapa iz (nema) u urednik