Korisnička prava

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika/-ce Sematz (razgovor | doprinosi)

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

  • 08:44, 18 juli 2011 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Sematz iz urednik u (nema) (zbog ignorisanja upozorenja, i pritužbi drugih korisnika na rad)
  • 14:38, 29 juni 2011 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Sematz iz (nema) u urednik