Korisnička prava

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika/-ce TjBot (razgovor | doprinosi)

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

  • 12:01, 13 maj 2013 AnToni razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika TjBot iz bot i urednik u (nema)
  • 17:49, 1 novembar 2010 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika TjBot iz bot u bot i urednik (test done, flag granted, no errors)
  • 17:49, 1 novembar 2010 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika TjBot iz (nema) u bot (test done, flag granted, no errors)