Korisnička prava

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika/-ce Yxcv (razgovor | doprinosi)

Član: Urednici

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

  • 00:35, 14 decembar 2011 KWiki razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Yxcv iz (nema) u urednik (Značajan doprinos (konkretno, u oblasti nogometa))