Greška pri odobrenju

Jump to navigation Jump to search

Nemate dopuštenje da masovno šaljete poruke, iz sljedećeg razloga:

Radnja koju ste zahtijevali ograničena je samo korisnicima u ovoj grupi: Administratori.