Razlika između izmjena na stranici "Fizikalna konstanta"

Idi na navigaciju Idi na pretragu
Uklonjena 884 bajta ,  prije 14 godina
m
Konverzija HTML tabela u wiki tabele
m (Konverzija HTML tabela u wiki tabele)
 
 
<table border='1' cellpadding='2'>
<tr> <th>Naziv konstante</th> <th>Oznaka</th> <th>Vrijednost konstante</th></tr>
 
{| border="'1'" cellpadding="'2'"
<tr> <td>[[Brzina svjetlosti]] u [[Vakuum|vakuumu]]</td> <td><center>c</center></td>
|-----
<td>2,99792458 &times; 10<sup>8</sup> m&middot;s<sup>&minus;1</sup></td> </tr>
! Naziv konstante
 
! Oznaka
<tr> <td>dielektričnost [[vakuum]]a</td> <td><center>&epsilon;<sub>0</sub></center></td>
! Vrijednost konstante
<td>8,854 &times; 10<sup>&minus;12</sup> C<sup>2</sup>&middot;N<sup>&minus;1</sup>&middot;m<sup>&minus;2</sup></td> </tr>
|-----
 
| [[Brzina svjetlosti]] u [[Vakuum|vakuumu]]
<tr> <td>permeabilnost [[vakuum]]a</td> <td><center>&mu;<sub>0</sub></center></td>
| <center>c</center>
<td>4&pi; &times; 10<sup>&minus;7</sup> T&middot;m&middot;A<sup>&minus;1</sup></td> </tr>
| 2,99792458 &times; 10<sup>8</sup> m&middot;s<sup>&minus;1</sup>
 
|-----
<tr> <td>impedancija [[vakuum]]a</td> <td><center>Z<sub>0</sub></center></td>
| dielektričnost [[vakuum]]a
<td>376,73 &Omega;</td> </tr>
| <center>&epsilon;<sub>0</sub></center>
 
| 8,854 &times; 10<sup>&minus;12</sup> C<sup>2</sup>&middot;N<sup>&minus;1</sup>&middot;m<sup>&minus;2</sup>
<tr> <td>Coulombova konstanta</td> <td><center>k</center></td>
|-----
<td>9 &times; 10<sup>9</sup> N&middot;m<sup>2</sup>&middot;C<sup>&minus;2</sup></td> </tr>
| permeabilnost [[vakuum]]a || <center>&mu;<sub>0</sub></center>
 
| 4&pi; &times; 10<sup>&minus;7</sup> T&middot;m&middot;A<sup>&minus;1</sup>
<tr> <td>opća ([[Isaac Newton|Newton]]ova) [[Gravitacija|gravitacijska]] konstanta</td> <td><center>G</center></td>
|-----
<td>6,67 &times; 10<sup>&minus;11</sup> N&middot;m<sup>2</sup>&middot;kg<sup>&minus;2</sup></td> </tr>
| impedancija [[vakuum]]a || <center>Z<sub>0</sub></center>
 
| 376,73 &Omega;
<tr> <td>Planckova konstanta</td> <td><center>h</center></td>
|-----
<td>6,626 &times; 10<sup>&minus;34</sup> J&middot;s</td> </tr>
| Coulombova konstanta || <center>k</center>
 
| 9 &times; 10<sup>9</sup> N&middot;m<sup>2</sup>&middot;C<sup>&minus;2</sup>
<tr> <td>Planckova dužina</td> <td><center>l<sub>P</sub></center></td>
|-----
<td>1,616 &times; 10<sup>&minus;35</sup> m</td> </tr>
| opća ([[Isaac Newton|Newton]]ova) [[Gravitacija|gravitacijska]] konstanta
 
<tr>| <td>Planckova [[masa]]</td> <td><center>m<sub>P</sub>G</center></td>
<td>2| 6,17667 &times; 10<sup>&minus;811</sup> kgN&middot;m<sup>2</tdsup> &middot;kg<sup>&minus;2</trsup>
|-----
 
<tr>| <td>Planckova [[temperatura]]</td>konstanta || <td><center>T<sub>P</sub>h</center></td>
<td>1| 6,417626 &times; 10<sup>32&minus;34</sup> K</td> </tr>J&middot;s
|-----
 
<tr>| <td>PlanckovoPlanckova [[vrijeme]]</td>dužina || <td><center>tl<sub>P</sub></center></td>
<td>5| 1,391616 &times; 10<sup>&minus;4435</sup> kg</td> </tr>m
|-----
 
<tr>| Planckova <td>[[masa]] [[Proton|protona]]</td>| <td><center>m<sub>pP</sub></center></td>
<td>1| 2,6726176 &times; 10<sup>&minus;278</sup> kg<br />
|-----
938,27 MeV&middot;C<sup>&minus;2</sup></td> </tr>
| Planckova [[temperatura]] || <center>T<sub>P</sub></center>
 
| 1,417 &times; 10<sup>32</sup> K
<tr> <td>[[masa]] [[Neutron|neutrona]]</td> <td><center>m<sub>n</sub></center></td>
|-----
<td>1,675 &times; 10<sup>&minus;27</sup> kg<br />
| Planckovo [[vrijeme]] || <center>t<sub>P</sub></center>
939,57 MeV&middot;C<sup>&minus;2</sup></td> </tr>
| 5,391 &times; 10<sup>&minus;44</sup> kg
 
|-----
<tr> <td>[[masa]] [[Elektron|elektrona]]</td> <td><center>m<sub>e</sub></center></td>
| [[masa]] [[Proton|protona]] || <center>m<sub>p</sub></center>
<td>9,109 &times; 10<sup>&minus;31</sup> kg <br />
0| 1,5116726 MeV&middottimes;C 10<sup>&minus;227</sup></td> kg<br /tr>
938,27 MeV&middot;C<sup>&minus;2</sup>
 
|-----
<tr> <td>Comptonova dužina</td> <td><center>&lambda;<sub>C</sub></center></td>
| [[masa]] [[Neutron|neutrona]] || <center>m<sub>n</sub></center>
<td>2,43 &times; 10<sup>&minus;12</sup> m</td> </tr>
| 1,675 &times; 10<sup>&minus;27</sup> kg<br />
 
939,57 MeV&middot;C<sup>&minus;2</sup>
<tr> <td>masa alfa čestice</td> <td><center>m<sub>&alpha;</sub></center></td>
|-----
<td>6,64 &times; 10<sup>&minus;27</sup> kg</tr>
| [[masa]] [[Elektron|elektrona]] || <center>m<sub>e</sub></center>
 
| 9,109 &times; 10<sup>&minus;31</sup> kg <br />
<tr> <td>[[Bohr radijus|Bohrov poluprečnik]]</td> <td><center>r</center></td>
<td>50,29511 MeV&timesmiddot; 10C<sup>&minus;112</sup> m</td> </tr>
|-----
 
| Comptonova dužina
<tr> <td>Rydbergova konstanta</td> <td><center>R</center></td>
| <center>&lambda;<sub>C</sub></center>
<td>1,1 &times; 10<sup>7</sup> m<sup>&minus;1</sup></td> </tr>
| 2,43 &times; 10<sup>&minus;12</sup> m
 
|-----
<tr> <td>elementarni naboj</td> <td><center>Q<sub>e</sub></center></td>
| masa alfa čestice
<td>1,6 &times; 10<sup>&minus;19</sup> C</td> </tr>
| <center>m<sub>&alpha;</sub></center>
 
| 6,64 &times; 10<sup>&minus;27</sup> kg
<tr> <td>[[atomska jedinica mase|unificirana jedinica atomske mase]]</td> <td><center>u</center></td>
|-----
<td>1,66 &times; 10<sup>&minus;27</sup> kg</td> </tr>
| [[Bohr radijus|Bohrov poluprečnik]] || <center>r</center>
 
| 5,29 &times; 10<sup>&minus;11</sup> m
<tr> <td>Avogadrova konstanta</td> <td><center>N<sub>A</sub></center></td>
|-----
<td>6,022 &times; 10<sup>23</sup> mol<sup>&minus;1</sup></td> </tr>
| Rydbergova konstanta || <center>R</center>
 
| 1,1 &times; 10<sup>7</sup> m<sup>&minus;1</sup>
<tr> <td>molarni volumen plina</td> <td><center>V<sub>m</sub></center></td>
|-----
<td>2,24 &times; 10<sup>&minus;2</sup> m<sup>3</sup>&middot;mol<sup>&minus;1</sup> </td> </tr>
| elementarni naboj || <center>Q<sub>e</sub></center>
 
| 1,6 &times; 10<sup>&minus;19</sup> C
<tr> <td>Boltzmanova konstanta</td> <td><center>k</center></td>
|-----
<td>1,38 &times; 10<sup>&minus;23</sup> J&middot;K<sup>&minus;1</sup></td> </tr>
| [[atomska jedinica mase|unificirana jedinica atomske mase]]
 
<tr>| <td>Faradayeva konstanta</td> <td><center>Fu</center></td>
<td>9| 1,64966 &times; 10<sup>4</sup> C&middot;mol<sup>&minus;127</sup></td> </tr>kg
|-----
 
<tr>| <td>[[plin]]skaAvogadrova konstanta</td> || <tdcenter>N<centersub>RA</centersub></tdcenter>
<td>8| 6,314 022 J&middottimes;K 10<sup>&minus;123</sup>&middot; mol<sup>&minus;1</sup></td> </tr>
|-----
 
| molarni volumen plina || <center>V<sub>m</sub></center>
<tr> <td>Stefan-Boltzmanova konstanta</td> <td><center>&sigma;</center></td>
<td>5| 2,6724 &times; 10<sup>&minus;82</sup> W&middot;m<sup>&minus;23</sup>&middot;mol<sup>&minus;41</sup></td> </tr>
|-----
 
<tr>| <td>WienovaBoltzmanova konstanta</td> <td>|| <center>Ck</center></td>
<td>2| 1,938 &times; 10<sup>&minus;323</sup> mJ&middot;K</tdsup> &minus;1</trsup>
|-----
 
<tr>| <td>standardniFaradayeva atmosferskikonstanta [[pritisak]]</td>|| <td><center>P<sub>0</sub>F</center></td>
| 9,649 &times; 10<sup>4</sup> C&middot;mol<sup>&minus;1</sup>
<td>101325 Pa</td> </tr>
|-----
 
<tr> <td>standardna| [[temperaturaplin]]</td>ska konstanta || <td><center>T<sub>0</sub>R</center></td>
| 8,314 J&middot;K<sup>&minus;1</sup>&middot;mol<sup>&minus;1</sup>
<td>273,15 K</td> </tr>
|-----
 
<tr>| <td>[[apsolutnaStefan-Boltzmanova nula]]</td>konstanta || <td><center>&thetasigma;<sub>0</sub></center></td>
| 5,67 &times; 10<sup>&minus;8</sup> W&middot;m<sup>&minus;2</sup>&middot;mol<sup>&minus;4</sup>
<td>-273,15 °C</td> </tr>
|-----
 
<tr>| <td>[[brzina]]Wienova [[zvuk]]akonstanta u|| [[zrak]]u pri 20 °C</td> <td><center>vC</center></td>
<td>340| 2,9 m&middottimes;s 10<sup>&minus;13</sup></td> </tr>m&middot;K
|-----
 
<tr>| <td>[[ubrzanje]]standardni atmosferski [[Zemlja (planeta)|Zemljinepritisak]] [[sila|sile]]| teže</tdcenter> P<tdsub>0<center/sub>g</center></td>
| 101325 Pa
<td>9,81 m&middot;s<sup>&minus;2</sup></td> </tr>
|-----
 
<tr>| <td>poluprečnikstandardna [[Zemlja (planeta)|Zemljetemperatura]]</td> <td>|| <center>rT<sub>Z0</sub></center></td>
| 273,15 K
<td>6,37 &times; 10<sup>6</sup> m</td> </tr>
|-----
 
| [[apsolutna nula]]
<tr> <td>[[masa]] [[Zemlja (planeta)|Zemlje]]</td> <td><center>m<sub>Z</sub></center></td>
| <tdcenter>5,97 &timestheta; 10<supsub>240</supsub> kg</td> </trcenter>
| -273,15 °C
 
|-----
</table>
| [[brzina]] [[zvuk]]a u [[zrak]]u pri 20 °C
| <center>v</center> || 340 m&middot;s<sup>&minus;1</sup>
|-----
| [[ubrzanje]] [[Zemlja (planeta)|Zemljine]] [[sila|sile]] teže
| <center>g</center> || 9,81 m&middot;s<sup>&minus;2</sup>
|-----
| poluprečnik [[Zemlja (planeta)|Zemlje]]
| <center>r<sub>Z</sub></center> || 6,37 &times; 10<sup>6</sup> m
|-----
| [[masa]] [[Zemlja (planeta)|Zemlje]]
| <center>m<sub>Z</sub></center> || 5,97 &times; 10<sup>24</sup> kg
|}
 
{{FizikaPortal}}
108.013

izmjena

Navigacija