Wikipedia:Pravilno-nepravilno u bosanskom jeziku

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Commons-emblem-notice.svg Ovo je zvanična norma ili standard Wikipedije na bosanskom jeziku.
Za više informacija obratite se jednom od upravnika na ovoj Wikipediji.
Orange check.svg

U ovom članku nalaze se riječi kod kojih se javlja kolebanje kako ih pisati. Ove riječi potvrđene su ili pravopisom ili kroz konsenzus korisnika Wikipedije na bosanskom jeziku i koriste se kako bi se prvenstveno poštovao pravopis bosanskog jezika, ali i u cilju izbjegavanja tehničkih poteškoća pri korištenju ove Wikipedije. Konsenzus se postiže u pravopisnom okviru u situaciji kad postoji više mogućnosti, odnosno više pravila i kad je govornicima ostavljena mogućnost da se opredijele za jedno pravilo koje će imati prednost u odnosu na druga ponuđena. Samo u ekstremnim situacijama dozvoljeno je postići konsenzus izvan pravopisnog okvira kad je to uvjetovano tehničkim ili nekim drugim vanrednim faktorima, uz napomenu da se izašlo iz pravopisnog okvira. Za više informacija ili ako smatrate da je napravljena greška u standardizaciji, pogledajte članak o jezičkim standardima na Wikipediji na bosanskom jeziku.
Na lijevoj strani nalaze se pravilni oblici riječi, koji su podebljani, a na desnoj su nepravilni oblici, koji nisu podebljani. Pravilni i nepravilni oblici odvojeni su crticom. Neke riječi mogu imati 2 ili više pravilnih oblika. Između takvih oblika stoji kosa crta, npr: uvjet/uslov. U slučaju kolebanja između prvog pravilnog oblika i drugog ili drugih bolje je upotrijebiti prvi.
U članku se nalaze i sinonimi, s tim da prvi navedeni sinonim ima prednost i koristi se u naslovima članaka, kategorijama i slično (kako bi se olakšala administracija na Wikipediji i postigla uniformnost) dok se drugi sinonim piše u zagradi, iza prvog. Oba sinonima mogu se naizmjenično koristiti u tekstu.
Npr: hiljada (tisuća) – iljada. Hiljada i tisuća su sinonimi, a iljada je nepravilan oblik. Hiljada ima prednost i koristi se u naslovima članaka, kategorijama i slično dok se i hiljada i tisuća mogu koristiti u tekstovima članaka.
Ponekad je nakon navođenja oblika neke riječi potrebno navesti i dodatno objašnjenje samog značenja riječi ili neko drugo objašnjenje, a navodi se na kraju reda u zagradi.
Npr: austrougarski period- austro-ugarski period (napomena: složeni pridjevi pišu se sastavljeno, kao jedna riječ).
Dakle, nakon pravilnog i nepravilnog oblika naveli smo i dodatno objašnjenje u zagradi o vrsti pridjeva i načinu njihovog pisanja.
Napomena: U ovaj članak ne upisujte komentare. Ako želite unijeti neku riječ, a sigurni ste da se ne kosi s pravilima pravopisa bosanskog jezika, možete je navesti u skladu sa gore navedenim uputama. Za sve nedoumice ostavite komentar na stranici za razgovor ili članku o jezičkim standardima.


Sadržaj: A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž 0-9

A

abdest – avdest

ajvar – hajvar

ako Bog da (kad se nešto uvjetuje Božijom voljom) – akobogda (prilog)

aktualan/aktuelan

alat – halat

Albanci – Šiptari

Allah – Alah

aluminij – aluminijum

ambasada – veleposlanstvo

amidža (stric) – amiđa

audiosnimak – audio-snimak; audio snimak

august (kolovoz) – avgust

australijski/australski

Austro-Ugarska carevina (monarhija) – Austrougarska carevina

Austro-Ugarska – Austrougarska

austrougarski (kad se odnosi na Austro-Ugarsku kao cjelinu)

austro-ugarski (kad se odnosi i na Austriju i na Ugarsku posebno)

automehaničar – auto-mehaničar

autoput – auto-put

avaz – havaz

avion (zrakoplov) – avijon

aždaha – aždaja

B

Babilon – Vavilon

bajrak – barjak

Bajram (blagdan)

bajram-namaz/bajramski namaz – Bajram-namaz (molitva, vrsta ibadeta)

Bajram šerif mubarek olsun/Blagoslovljen ti Bajram časni (bajramska čestitka)

barbarin – varvarin

Bavarska – Bavari(j)a, Bajern, Bayern (engleski, njemački)

Bembaša/Bendbaša – Bentbaša

Banija – Banovina (peripanonska regija u Hrvatskoj, pominje se često u kontekstu sa Likom i Kordunom)

Banja Luka/Banjaluka (napomena: U Banjoj Luci)

bežičan, bežično – bežićan, bežićno

bh./bosanskohercegovački – BH., b-h, be-ha, BE-HA

Bitka za Pofaliće

bici/bitki – bitci (dativ/lokativ riječi bitka)

Bizant – Vizant

Bochum – Bohum (ali: Bohumljanin – Bochumljanin)

Bosanska krajina – Bosanska krajina, Bosanska kraina

Bosanski pašaluk – Bosanski Pašaluk

bošnjački narod – Bošnjački narod, Bošnjački Narod

Božiji – Božji

brđanin (mn. brđani) – brdžanin

brijeg (mn. bregovi/brijezi) – brjeg

C

cijeli – cjeli

Č

čoban – ćoban

Ć

ćevabdžinica – ćevapdžinica, čevapdžinica, ćevapnica

ćevap – čevap

ćirilica – ćerilica, čerilica, čirilica, ćilirica

ćošak – čošak

D

daidža (ujak)- daiđa, dajdža

demokratija/demokracija

diplomatija/diplomacija

djelomično/djelimično

dječko/dečko

Doboj-Istok – Doboj Istok, Doboj istok

Doboj-Jug – Doboj Jug, Doboj jug

domovina – otadžbina (srpski)

Donji Vakuf – Donji-Vakuf

donjovakufski – donjevakufski, donje-vakufski, donjo-vakufski

Drugi svjetski rat – Drugi Svjetski Rat

duhan – duvan

džamija – đamija

džak (vreća) – đak

Đ

đak (učenik) – džak

đavo (šejtan, vrag) – džavo

đurđevak – džurdževak

E

efekt – efekat

Europa (mitska ličnost)

Evropa (kontinent) – Europa

F

fudbal – futbal, fusbal

Fudbalski klub "Sarajevo"/FK "Sarajevo" – FK Sarajevo

G

(Gacko)-Gacka-Gacku – (Gacko)-Gackog-Gackom

Gazi Husrev-beg – Gazi Husrev Beg, Gazi Husrev-Beg

glasati – glasovati

gospođica (skr. gđica) – gospodična

H

hambar – ambar

hajde – ajde

Han-Pijesak – Han Pijesak, Han pijesak

helikopter – zrakomlat

hemija – kemija

hereza – jeres, jereza

hiljada (tisuća) – iljada

hirurg – kirurg

historija – istorija

hlor – klor

hljeb (kruh) – hleb

hor (zbor) – kor

Holandija (Nizozemska)

hrđa – rđa

hrđanje – rđanje

hrom (hem. element) – krom

hvala – fala

hvaliti – faliti

hvatati – fatati

I

inozemni – inostrani

internet – INTERNET, Internet

internetska stranica – Internet stranica

islam – Islam (religije se pišu malim početnim slovom)

Istanbul – Istambul, Istambol

Italijan – Talijan

izmijeniti – izmjeniti

izmjena – izmijena

J

jednačina/jednadžba

Jerusalem – Jerusalim, Jeruzalem

jugoslavenski – jugoslovenski

K

kaiš – kajiš

kamion – kamijon

kanton – županija

kafez/kavez (krletka) (objašnjenje: krletka je uglavnom kućica za ptice)

kafić – kavić

kahva – kafa, kava

kaseta – kazeta

kasino – kazino

katoličanstvo – katolicizam

Kipar – Cipar

ko – tko

konsenzus – koncenzus

konzistentan

kontroverzno – kontraverzno

korištenje – korišćenje

Koruška – Kärnten, Karintija, Carinthia

Kosovo – Kosmet, Kosovo i Metohija

Kotor-Varoš – Kotor Varoš

krompir – krumpir

kršćanstvo – Kršćanstvo

kuhati – kuvati

Kurban-bajram (blagdan)

kvalitet

kvantitet

L

lahak (G jd. lahka, komp. lakši; određ. vid: lahki; lahku noć)

lahko

lahkomislen

lezbijka

lijepo – ljepo

LJ

ljetni – ljetnji

M

Mađar/Madžar

Makedonija – FYRM, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija

mašallah – mašAllah (nepravilna upotreba velikog slova)

mehak – mek (v. lahak)

Mesopotamija – Mezopotamija

metod(a)

milion – milijon, milijun

minuta – minut

mrkva (šargarepa)

N

naočale/naočare

naprimjer/npr. – na primjer, primjerice

naranča/narandža – naranća, naranđa

naslijeđe – nasljeđe

nasljednik – naslijednik

nauka/znanost

Nijemac – Njemac

nešto – nešta

Novi zavjet – Novi Zavjet

NJ

Njemačka – Nijemačka, Njemaćka, Nijemaćka

Njemica – Nijemica

O

odsjek – odsijek

okean – ocean

Omer-paša – Omer Paša, Omer-Paša

općina – opština

orijent – orjent

Orijent (Istok – istočne zemlje i narodi)

orijentacija – orjentacija

Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić"/OŠ "Safvet-beg Bašagić" – Osnovna škola Safvet-beg Bašagić

otkad/od kada – odkad

osmanlijski/osmanski – otomanski

Osmanlijsko/Osmansko carstvo – Otomansko carstvo

Osmanlije – Otomani

otcijepiti – odcijepiti, odcjepiti

otcjepljenje – odcjepljenje

ovdje – ovde, ovdi, ovđe

P

pasoš – putovnica

Perzija – Persija

pijun – piun

planeta – planet

ponedjeljak – ponedeljak

posjeta – posjet

poslijeratni

posljednji – poslednji

potpredsjednik – podpredsjednik

pozorište (teatar) – kazalište

prethistorija

prijestup/prestup

prijevod/prevod

prijevoz/prevoz

privreda – gospodarstvo

projekt – projekat

promaha (propuh) – promaja

Prvi svjetski rat – Prvi Svjetski Rat

puhati – duvati

R

radiosignal – radio-signal; radio signal

računar (kompjuter) – računalo

razvoj (razvitak)

redovno – redovito

rejon/rajon

riža (pirinač)

rječnik – riječnik

rijedak/rijetka/rijetko – rjedak/rjetka/rjetko

rjeđi – rijeđi

Romi – Cigani

Rumunija – Rumunjska

Rusija (Ruska Federacija)

S

sagovornik/sugovornik

saopćenje – priopćenje, saopštenje

sapun – safun

saradnik/suradnik

savremeni/suvremeni

sedmica – tjedan, ned(j)elja

sekunda – sekund

sistem – (sustav)

Sjedinjene Američke Države (Sjedinjene Države) – Sjedinjene Američke države, Sjedinjene američke države

Skender-Vakuf – Skender Vakuf

Slaveni – Sloveni

slijèdēći (nekoga/nešto) – sljédēći

Slovenac

slovenski – slovenački

službenik – dužnosnik

sljedēćī/slijèdēćī (u nizu)

Smail-aga – Smailaga, Smail-Aga

smjer – smijer

snimak – snimka

sport – šport

srednji vijek – Srednji vijek

Srem/Srijem (prid. sremski)

sretan – srećan

stadion – stadijon

staja/štala

Stari zavjet – Stari Zavjet

suh – suv

sumnja – sumlja

Sveto pismo – Sveto Pismo

Š

Štajerska – Styria, Steiermark

štala

Švicarska – Švajcarska

T

tačka – točka

takmičenje (natjecanje)

također – takođe

teritorij(a)

tok – tijek

trenutno – trenutačno

truhlo – trulo

truhnuti – trunuti

tužilac – tužioc (u nominativu jednine; ali tužilaca – tužioca u genitivu množine)

TV-serija – TV serija

U

učestvovati – sudjelovati

udovica – hudovica

upotreba – uporaba

upotrijebiti – upotrebiti

u redu (tj. dobro) – uredu

uvjet (uslov)

V

videokaseta – video-kaseta; video kaseta

vikipedijski članak – Wikipedijski članak (pravilo br. 5 o pisanju pridjeva na -ski nastalih iz riječi stranog porijekla u pravopisu)

vizualan/vizuelan

Vlašić – Vlašič

voz – vlak

vrijedan – vrjedan [ali: vredniji – vr(i)jedniji]

Z

Zabranjeno pušenje – Zabranjeno Pušenje (muzički bend)

zahtijevati – zahtjevati

zaliv/zaljev

zvaničnik – dužnosnik (nova riječ u hrvatskom jeziku)

Ž

žutjeti (postajati žut)

žutiti (činiti nešto žutim)

W

Wikipedia – Wikipedija (u nominativu se piše kao i u engleskom jeziku, iz kojeg je preuzeta riječ)

Wikipediji – Wikipedii (u ostalim oblicima dodaje se slovo j, npr: članak na Wikipediji)

Wikipedijin – Wikipediin

Struktura rečenice

U bosanskom jeziku, za razliku od novijih tendencija u hrvatskom jeziku, rečenica je najčešće strukturirana tako da nakon punog subjekta dolazi puni predikat bez "lomljenja" subjekta enklitikom i smještanja glagola na kraju rečenice (germanizacija rečenice).

Pravilno napisana rečenica izgleda ovako:

  • Alija Izetbegović uživao je veliki ugled i na Istoku i na Zapadu.

Subjekat je: Alija Izetbegović.

Predikat je: uživao je.

Nepravilno napisana rečenica izgleda ovako:

  • Alija je Izetbegović uživao veliki ugled i na istoku i na zapadu.,

gdje je subjekat prepolovljen pomoćnim glagolom jesam (je), dok je glavni glagol (uživao) smješten iza prepolovljenog subjekta. Ovakva tendencija, odnosno germanizacija rečenice primjetna je u hrvatskom jeziku i nije svojstvena tradiciji bosanskog jezika.

Enklitike

Enklitike su skraćeni oblici pomoćnih glagola biti (odnosno jesam) i htjeti (sam, si, je, smo, ste, su; ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) i ličnih zamjenica (me, te, ga, mi, ti, joj, nj, je/ju, nam, vam, im) te povratne zamjenice (se). One nemaju naglasak, već se u izgovoru naslanjaju na naglašenu riječ koja stoji ispred njih. To se odražava i na njihov položaj u pisanoj rečenici, pa je tako neispravno napisati enklitiku neposredno iza interpunkcijskog znaka, tj. nakon umetnutog dijela rečenice (koji može biti odvojen zarezima, crtama ili zagradama), iza kojeg po prirodi jezika, odnosno govora dolazi kratka pauza.

Nepravilno:

  1. André Malraux (čit. Malrô) je bio francuski književnik...

Pravilno:

  1. André Malraux (čit. Malrô) bio je francuski književnik...

O pisanju stranih imena

  • Imena iz jezika koji se služe latinicom (engleski, francuski, njemački, španski itd) – mogu se pisati i izvorno (po pisanju) i fonetski (po izgovoru), s tim da se prednost ipak treba dati izvornom (fonetski se više koristi u udžbenicima za osnovne škole). Kod manje poznatih imena koja se navode prvi put trebaju se navesti oba oblika. Što se tiče udomaćenih imena/naziva (a to su većinom geografski pojmovi), oni se ne trebaju mijenjati, tj. pišu se u tom udomaćenom obliku. Pridjevi na -ski nastali od ovih stranih imena pišu se samo fonetski; dakle: Shakespeare - šekspirski, Leipzig - lajpciški. Nazivi stanovnika izvedeni od stranih imena naseljenih mjesta također se pišu fonetski: Bohumljanin (: Bochum), Dablinac (: Dublin).
  • Imena iz jezika koji se služe ćirilicom transkribiraju se, i to tako da se slova za glasove koji su u datom jeziku isti kao glasovi u našem prenose latiničkim slovima za te glasove (npr., Ч se prenosi kao Č itd), a za ostala ćirilička slova za glasove koje naš jezik nema postoje određena pravila. Primjeri za ruski: e (kad je na početku riječi/sloga i iza drugog vokala) = je; ё = jo; л/н + ь = lj/nj; л/н + e/и = lje/lji/nje/nji; щ = šč (ovo slovo ima i u bugarskom, ali se iz njega prenosi kao št); ь, ъ = izostavljaju se (kad stoje iza suglasnika na kraju riječi); ы = i; э = e; ю = ju; я = ja. Nastavak -иӣ (-ij) = -i, a nastavak -aя (-aja) = -a. Dalje, ona 3 makedonska slova prenose se ovako: ѓ = đ, ќ = ć, ѕ (izgovara se dz, kao jedan glas) = z.
  • Imena iz jezika koji se služe ostalim pismima pišu se fonetski. a) Iz kineskog: Kinezi su 1979. pozvali svijet da se pridržava njihove pinyin-transliteracije. Prema njoj se treba pisati Mao Zedong, Lu Xun, Deng Xiaoping, Taiwan. Međutim, kod nas su uobičajeni i oblici Mao Ce Tung i slično i to se i dalje može koristiti, ali treba stvarati uvjete za pridržavanje službene pinyin-transliteracije. b) Iz arapskog: Dvočlana imena pišu se s crticom: Ebu-Leheb, Abdul-Muttalib, Zul-Karnejn. Ako se određeni član upotrijebi samo s prezimenom, onda se piše velikim početnim slovom, npr. El-Arebi, Et-Tarebi. Što se tiče skraćenice b. (ibn/bin, bint), ako ona dođe između dvaju članova imena, oba se člana mijenjaju po padežima: Abdullah b. Abbas (nominativ), Abdullaha b. Abbasa (genitiv) itd. Ako se ibn/bint ne skraćuje, na početku imena piše se Ibn-Kesir, a unutar imena Ali ibn Ebi-Talib.

Ovo sve iznad navedeno odnosi se na pisanje stranih imena latinicom u našem jeziku. U ćirilicu se imena UVIJEK prenose fonetski (vidjeti, npr, Wikipediju na srpskom jeziku).

Literatura

Prilikom potvrđivanja ispravnosti pojedinih riječi koristimo se sljedećom literaturom o bosanskom jeziku, ali, pored toga, i nekim karakterističnim rječnicima iz srpskohrvatskog jezika kad se radi o pisanju stranih riječi:

Također pogledajte

Vanjski linkovi