Radij

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigacija, traži
Radij,  88Ra
Radij u periodnom sistemu
Hemijski element, Simbol, Atomski broj Radij, Ra, 88
Serija Zemnoalkalni metali
Grupa, Perioda, Blok 2, 7, s
Izgled srebreno bijeli metal
Zastupljenost 9 · 10-11 %
Atomske osobine
Atomska masa 226,0254 u
Atomski radijus (izračunat) 215 (-) pm
Kovalentni radijus - pm
Van der Waalsov radijus - pm
Elektronska konfiguracija [Rn] 7s2
Broj elektrona u energetskom nivou 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
1. energija ionizacije 509,3 kJ/mol
2. energija ionizacije 979,0 kJ/mol
Fizikalne osobine
Agregatno stanje čvrsto
Kristalna struktura kubična prostorno centrirana
Gustoća 5500 kg/m3
Magnetizam nemagnetičan
Tačka topljenja 973 K (700 °C)
Tačka ključanja 2010 K (1737 °C)
Molarni volumen 41,09 · 10-6 m3/mol
Toplota isparavanja 136,82 kJ/mol
Toplota topljenja 8,37 kJ/mol
Pritisak pare 327 Pa pri 973 K
Brzina zvuka m/s
Specifična toplota 94 J/(kg · K)
Toplotna provodljivost 18,6 W/(m · K)
Hemijske osobine
Oksidacioni broj 2
Oksid RaO
Elektrodni potencijal -2,89 V (Ra2+ + 2e- → Ra)
Elektronegativnost 0,9 (Pauling-skala)
Izotopi
Izo RP t1/2 RA ER (MeV) PR
224Ra

u tragovima

3,66 d α 5,789 220Rn
225Ra

sin

14,9 d β- 0,357 225Ac
226Ra

100 %

1602 god α 4,871 222Rn
228Ra

u tragovima

5,7 god β- 1,325 227Ac
Sigurnosno obavještenje

Oznake upozorenja

Oznaka upozorenja nepoznata[1]
Obavještenja o riziku i sigurnosti R: /
S: /
Ostala upozorenja
Radioaktivnost
Radioaktivni element

Radioaktivni element
Ukoliko je moguće i u upotrebi, koriste se SI osnovne jedinice.
Ako nije drugačije označeno, svi podaci su podaci dobiveni mjerenjima u normalnim uslovima.

Radij (latinski - radium) jeste hemijski element sa simbolom Ra i atomskim brojem 88. On je zemnoalkalni metal IIA grupe. Naziv je dobio po latinskoj riječi radius - zraka, zbog radioaktivnosti. Radij ima 25 izotopa čije se atomske mase nalaze između 213-230. Svi njegovi izotopi su nestabilni. Najstabilniji izotop je 226, koji ima vrijeme poluraspada 1600 godina.

Historija[uredi | uredi izvor]

Radij su otkrili Pierre Curie i Marie Curie u Parizu 26. decembra 1898. godine.

Zastupljenost[uredi | uredi izvor]

Radijum se u prirodi javlja među rudama uranija, u obliku oksida RaO i hidroksida Ra(OH)2. Zastupljen je u zemljinoj kori u količini od 90 ng/kg.[2]

Osobine[uredi | uredi izvor]

Najvažnija jedinjenja radija su soli Ra2+ koje su se koristile za proizvodnju nekih vrsta farbi. Radijum se više ne koristi zbog toga što je radioaktivan. U čistom obliku on je srebrnast, blistav metal. Ima jake radioaktivne osobine. Njegove hemijske osobine su slične magneziju. Vrlo sporo reaguje sa kisikom gradeći oksid RaO i dosta brzo sa vodom gradeći hidroksid Ra(OH)2.

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ EU ovaj element još uvijek nije stavila na spisak opasnih elemenata, međutim trenutno nije moguće pronaći pouzdani izvor ili literaturu o opasnim svojstvima ove supstance. Radioaktivnost ne spada u opasna svojstva koja se ovdje navode.
  2. ^ F. Cardarelli: Materials handbook, Springer, 2000.