Razgovor:Bosna i Hercegovina u Osmanlijskom Carstvu

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

:Prebaceno sa clanka


ANEKS

Turci nisu osvojili i vijekovima dugo držali pod svojom upravom "Bosnu i Hercegovinu", već bosansku kraljevinu, pa prema tome prenošenje antiljudske i antibosanske "BiH" kovanice u naziv države bosanskog naroda na predturski period bosanske historije nije primjeren historiografskim mjerilima, zakonima logike, školske metodike, te kolektivne pedagogije, pa i savremene antropo-socijalne psihologije. "Bosnien und Herzegovina" jeste antidržavni, provincijalni naziv (Zaključni stav i dokument sa zasjedanja Berlinskog Kongresa 1878 godine) za ostatak teritorija srednjovijekovne, dvostruko prostranije bosanske države, koju su tokom skoro stogodišnjeg osvajanja (od Kosovske bitke 1389 do pada Novog 1482 na Boki Kotorskoj) razarali, komadali, administrativno dijelili i na kraju trajno okupirali turske Osmanlije. Ovome treba dodati cijeli niz dokumenata, koje su potpisivali Turci-gubitnici u vojnim sukobima sa drugim imperijama i u kojima su uglavnom bosanske državne granice pomjerane prema unutrašnjosti zemlje, a na osnovu zaključaka tzv. mirovnih ugovora velikih sila. Pored niza katastrofalnih posljedica koje su u novijoj historiji uslijedile nakon zvanične upotrebe ovog dvojnog i zloslutnog naziva za bosansku državu, prekid kontinuiteta historijske veze naroda sa jedinom zemljom vlastitog porijekla, spada u one najtragičnije i najdalekosežnije. Umjesto historijskih Bošnjana, na teritoriju provincije zaživljava provincijalni kvazi-narod Bosanaca i Hercegovaca, koji se ubrzo potom zvanično i trajno dijeli na etničke Srbe i etničke Hrvate, sa ostatkom, iako večinskog dijela neopredjeljenih muslimana. Zato bi bilo posebno važno imati trajno u vidu vremensku granicu i suštinske razlike kod upotrebe termina bosanska historija i historija Bosne i Hercegovine.


Zanimljiva vam teorija da su u Bosni i Hercegovini živjeli Bošnjaci katolici, Bošnjaci pravoslavci... Kome vi, ljudi, pokušavate prodati priče za malu djecu? Nadalje, nigdje nema ni spomena o progonima kršćana za vrijeme osmanske vladavine. Kao, to se nije dogodilo! Šta je s dankom u krvi, da samo to spomenem? Svi su ovi progoni uvelike dokumentirani ako ništa u ljetopisima/kronikama bosanskih franjevaca (koje isto tako niste spomenuli, a koji su odigrali ogromnu ulogu u kulturnom uzdizanju ne samo katolika nego i općenito pučanstva u BiH) u kojima je ponekad do u stravične detalje opisano kako su "Turci" tlačili kršćansku "raju". Rimokatolik, bosanski Hrvat, Bosanac

Da upravu si, fali taj dio, ali ako ga niko nije napisao ne znači da se to nije dogodilo. Princip wikipedije je da se podaci ubacuju dobrovoljno, koji ne smiju biti potpisani niti kršiti autorska prava. I Vi možete doprinijeti ovom i drugim člancima, dokle god sadržaj ne krši pravila wikipedije. --Haris 22:52, 29 januar 2007 (CET)