Razgovor:Lokus (gen)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Lokus (gen)[uredi izvor]

Kratki i dugi krak hromosoma
Hromosomske komponente:

(1) Hromatida
(2) Centromera
(3) Kratki (p) krak
(4) Dugi (q) krak
Primjer pruganja hromosoma (banding)

U genetici, lokus je specifično mjesto (lokacija) ili pozicija (na hromosomu) jednog gena u DNK sekvenci. Svaki hromosom nosi mnoštvo gena; za čovjeka je procijenjeno da 'haploidni' set proteina kodiraju geni sa oko 20-25 hilada gena koji su locirani na 23 difrazličita hromosoma. Moguće varijante iste Dnk sekvence (gena) na datom lokusu označene su kao aleli. Uređena lista lokusa u određenom genomu se naziva genetička mapa. Gensko mapiranje je proces utvrđivanja lokusa za određenu biološku osobinu.

Diploidne i poliploidne ćelije čiji hromosomi imaju iste alele datog gena u nekom lokusu zovu se homozigoti u odnosu na taj gen, dok su oni koji imaju različite alele datog gena na određenom lokusa heterozigoti.[1]

Nomenklatura[uredi izvor]

Pozicija lokusa nekog gena na hromosomu lmože biti napisan kao, npr., "6p21.3" , gdje se "21" odnosi na "region 2, bend 1", što se čita kao "dva jedan", a ne kao "dvadeset jedan". Dakle, cijeli lokusa je: "šest P dva jedan tačka tri."

Komponenta Objašnjenje
6 Hromosomski redni broj
p Pozicija na hromosomskom kratkom kraku (p); q označava dugi krak (prema narednom slovu – iza p u abecedi)
21.3 Brojevi koji slijede u predstavljaju poziciju na kraku: regija 2, bend 1, sub-band 3. bendovi su vidljivi pod mikroskopom kada je hromosom ispruga G trakama. Svaki od bendova je numeriran, počevši s 1 za bend najbliže centromeri. Sub-bendovi i sub-sub-bendovi su vidljivi na višim rezolucijama.

Raspon lokusa je naveden na sličan način. Na primjer, lokus gena OCA1 se može pisati "11q1.4-q2.1", što znači da je na dugom kraku kromosoma 11, negdje u rasponu od sub-banda 4 regije 1 do sub -banda 1 regije 2. Krajevi dugog kraka hromosoma 2 se obilježavaju: "pter" i "qter" i "2qter"

Reference[uredi izvor]