Razgovor o šablonu:Taksokvir

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Ovaj vodič pojašnjava način izrade taksokvira, tablice u kojoj je izložena taksonomija skupine živih bića, korištenjem Šablona:Taksokvir. Osnovni obrazac čini:

{{Taksokvir 
| boja   =
| naziv  =
| regnum  =
| phylum  =
| classis =
| ordo   =
| familia =
| genus  =
| species =
}}

Jedini neophodni argumenti jesu naziv i boja.

 • Naziv je najčešće ime u široj upotrebi na bosanskom jeziku; ako ne postoji adekvatno, koristi se naučni naziv.
 • Boju se bira ovisno o carstvu kojem skupina pripada.
 • Nužno je uključiti samo svrsishodne stepene za pojedinu skupinu. Tako će se, naprimjer, u slučaju razreda navesti regnum i classis, ali ne i ordo i species.

Dodatni argumenti su proizvoljni. Za vrstu taksokvir može sadržavati dio u kojem se navodi potpuni dvojni naziv i autorstvo. Za to se koriste argumenti dvoimeno i dvoimeno_autorstvo. Za podvrste se slično postiže korištenjem argumenata troimeno i troimeno_autorstvo.

| dvoimeno = '''''Rod vrsta'''''
| dvoimeno_autorstvo = Autor, datum

Skupine iznad stepena vrste trebaju sadržavati popis podskupina. Za stvaranje popisa se koristi argument razdioba, koji se odvaja znakom <br/>, i razdioba_stepen, koji kazuje kojeg su podskupine stepen. Primjerice, za porodice će to biti redosljed:

| razdioba_stepen = Porodice
| razdioba = [[Porodica1]]<br/>
[[Porodica2]]<br/>
[[Porodica3]]

Kada je klasifikacija nestabilna ili prekratka da bi se ukazala potreba za sažetkom, popis treba zamijeniti komentarom (vidi tekst) ili potpuno ispustiti. U slučajevima kada bi popis nepotrebno produžio taksokvir, razdiobu navodimo unutar samog članka (za više od 20 podskupina), odnosno pišemo u zaseban članak (za više od 100 podskupina).

Isticanje zadebljanjem i kurzivom[uredi izvor]

Ukošavanje teksta se vrši ručno. Samo se rod, vrsta, i podvrsta pri svakoj upotrebi moraju pisati u kurzivu, jer se radi o biološkom standardu! (Npr. govorimo o rodu Homo, vrsti Homo sapiens, i podvrsti Homo sapiens sapiens.)

 • U botanici je važno uključiti stepen taksona niži od vrste. Taj stepen se ne piše u kurzivu, npr. Rod vrsta subsp. podvrsta var. varijetet.
 • Neke opisane bakterije koje još uvijek nisu službeno imenovane nose naziv Candidatus. Umjesto uobičajenog ukošavanja bi se trebale pisati u obliku Candidatus Rod vrsta.

Viši taksoni poput porodica se mogu ukošavati, no to se nastoji izbjeći, osim u slučaju virusa i drugih zaraznih čestica.

Zadebljanje se obvezno koristi pri isticanju subjekta članka – posljednjeg taksona koji se navodi – i svih viših skupina koje sadrže samo taj takson. Argumenti naziv, dvoimeno, i troimeno se automatski zadebljavaju. U tijelu članka, naziv skupine valja istaknuti samo ako se nalazi u zaglavlju.

Boja[uredi izvor]

Argument boja se dodjeljuje ovisno o carstvu i mora se izraziti na engleskom jeziku:

Animalia pink
Plantae lightgreen
Fungi lightblue
Protista khaki
Bacteria lightgrey
Archaea darkgray

Redom su istaknute roza, svjetlozelena, svjetloplava, oker, svjetlosiva i tamnosiva boja. Za carstvo ili domenu eukariota se koristi boja "#e0d0b0". Virusi ne pripadaju niti jednom carstvu, pa se za njih koristi boja "violet" (ljubičasta).

Status zaštite[uredi izvor]

Status zaštite se može uključiti po izboru; za brojne ga je vrste potrebno potražiti u IUCN–ovoj bazi ugroženih vrsta. Sadržan je pod argumentom status, koji označava odgovarajući kôd ili ime predloška.

| status = kod
| status = EX
| izumrli = godina

Poželjno je korištenje prve navedene sintakse s tačno prepisanim kôdom, osim za izumrle skupine kod kojih se prikazuje i godina izumiranja.

Dostupni su sljedeći predlošci:

Vidljivi rezultat Kôd Predložak
Status zaštite: Sigurni sigurni {{StatusSigurni}} *
Status zaštite: Odomaćeni odomaćeni {{StatusOdomaćeni}} *
Status zaštite: Smanjeni rizik LR {{StatusZabrinutost}} *
   Status zaštite: Smanjeni rizik (lc) LC ili LR/lc {{StatusNiskaZabrinutost}}
   Status zaštite: Smanjeni rizik (nt) NT ili LR/nt {{StatusBliskaZabrinutost}}
   Status zaštite: Smanjeni rizik (cd) LR/cd {{StatusZaštitaZabrinutost}}
Status zaštite: Osjetljivi VU {{StatusOsjetljivi}}
Status zaštite: Ugroženi EN {{StatusUgroženi}}
Status zaštite: Kritično CR {{StatusKritično}}
Status zaštite: Izumrli u prirodi EW {{StatusIzumrliP}}
Status zaštite: Izumrli (datum) EX {{StatusIzumrli|kada=[[datum]]}}
Status zaštite: Nedovoljno podataka DD {{StatusPodaci}}
Status zaštite: Neodređen NE {{StatusNeodređen}}
Status zaštite: Fosili fosil {{StatusFosili}} *
Status zaštite: Prahistorijski pra {{StatusPrahistorijski}} *
Status zaštite: Vidi tekst tekst {{StatusVidiTekst}} *

Raspon fosila[uredi izvor]

Kod skupina okamina (fosila) se unutar argumenta raspon_fosila može navesti raspon starosti slojeva. Npr. za skupinu iz Kambrija do Perma će to izgledati ovako:

{{Taksokvir | boja = ...
| naziv = ...
| raspon_fosila = [[Kambrij]] - [[Perm]]
...

Za skupine koje još uvijek postoje ili su nedavno izumrle, za drugo razdoblje treba navesti "Nedavno", a trenutni status unijeti unutar argumenta status. Za skupine koje su postojale kroz samo jedno razdoblje ne navodimo raspon.

Slike[uredi izvor]

Sliku se uvodi korištenjem argumenata slika i slika_širina, koje sadrže ime datoteke i širinu prikaza. Dodatni opis se postiže korištenjem argumenta slika_opis, koji služi kao tekst uz sliku.

| slika = Nešto.jpg
| slika_širina = 240px
| slika_opis = [[Opće ime]], , ''Znanstveni naziv''

Slike obično trebaju biti šire od 200px, budući da je to prethodno zadana širina taksokvira (preporučeno je 240px i 250px). Treba izbjegavati uže slike jer ostavljaju bijeli obrub.

Pomoću parametra slika2 unutar taksokvira možete dodati i drugu sliku, no to činite rijetko i samo u slučaju vrlo dugog članka u kojem će taj izbor biti logičan.

Ako članak govori o vrsti, a slika je tipični prikaz jedinke te vrste, nema potrebe za opisom, osim ako ne želite navesti spol jedinke s fotografije, mjesto na kojem je pronađena, autora ili izdanje. Ako članak govori o višem taksonu, navedite opće i znanstveno ime vrste na slici.

Položaj[uredi izvor]

Kao što je gore navedeno, položaj taksona ima oblik:

| regnum = ...
| phylum = ...
| classis = ...
| ordo = ...
| familia = ...
| genus = ...
| species = ...

Svaka stavka odgovara sadržanoj skupini, osim posljednje, koja označava razmatranu skupinu. Zapisi taksona koriste isključivo latinske nazive! Tako gore navedeno odgovara carstvu, koljenu, razredu, redu, porodici, rodu, i vrsti. Wikipoveznice stavke prema odgovarajućim člancima je, u svakoj prilici, preporučljivo pisati bosanskim jezikom. Međustepeni su mogući, tako da je između razreda i reda dozvoljeno unijeti:

Baiji
Status zaštite: Kritično
Sistematika
Carstvo Animalia
Koljeno Chordata
Razred Mammalia
Potklasa Eutheria
Red Cetacea
Podred Odontoceti
Natporodica Platanistoidea
Porodica Lipotidae
| classis = ...
| subclassis = ...
| superordo = ...
| ordo = ...

No oni bi se trebali koristiti samo ukoliko su općeprihvaćeni i daju predodžbu skupine o kojoj se govori. Uzmite, primjerice, u obzir taksokvir zdesna. Većini bi čitatelja i viši stepeni pružili dovoljno informacija, dok bi potporodica i tribus dali uvid u odnose između različitih dupina samo onima koje to više zanima. S druge strane, dodavanje jedinica poput domene Eukaryota, potkoljena Eutheria, nadreda Odontoceti itd. treba izbjegavati, jer nisu stabilni te će, ovisno o tome koliko je čitatelj upućen u biologiju, biti posve razumljivi ili skroz nejasni. Kad god je klasifikacija nepouzdana, valja izostaviti više stepene.

Nazivi vrsta i podvrsta se trebaju unijeti u obliku imenskih kratica – npr. H. sapiens, H. s. sapiens. Nije uputno koristiti samostojeće atribute.

Autorstvo[uredi izvor]

U slučaju vrsta (ili podvrsta) se u odjeljku dvojnog (ili trojnog) imena može dodijeliti i argument autorstvo. U suprotnom se autorstvo iznosi unutar odjeljka koji prikazuje taksonomski položaj. Autorstvo bi općenito valjalo navesti samo za takson o kojem se govori u članku. Ako tema članka obuhvaća i skupine više od one o kojoj se govori, treba sadržavati i popis tih autora, osim ako nisu isti. To će izgledati, redosljedom:

| ordo = ...
| ordo_autorstvo = Autor, godina

No autorstvo ne dolazi u isključivo ovom obliku. Sljedeći primjeri oslikavaju različite dogovorne nazive, datume i sintkasu kod različitih carstava.

 • Animalia
 • Plantae
  • Valjano izvorno ime: Magnolia virginiana L.
  • Reklasificirani organizam: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
 • Bacteria
  • Valjano izvorno ime: Vibrio cholerae R. Koch 1883.
  • Reklasificirani organizam: Streptococcus pneumoniae (Klein 1884.) Chester 1901.
  • Vraćeno staro ime: Salmonella enterica (prije Kauffmann i Edwards 1952) Le Minor i Popoff 1987.

Autorstvo se u znanstvenim nazivima piše u obliku kratica, a u skladu s različitim standardima koji postoje posebno za biljke i za životinje.

Razdioba[uredi izvor]

Već je spomenuto da popis podskupina omogućava argument razdioba. Njega treba pratiti argument razdioba_stepen, koji sadrži opis podskupina o kojima se radi - "Redovi", "Porodice", "Rodovi", itd.

 • U slučajevima u kojima je klasifikacija promjenjiva, može se koristiti opis "Tipični redovi" ili "Značajni redovi".
 • U slučajevima kada stepen nije potvrđen je poželjno korisiti opis "Podskupine" ili "Taksoni".

Ponekad je u popisu prikladno prikazati veći broj razina klasifikacije, pa se skupine nižih razina pomiču udesno pomoću prefiksalnog znaka &nbsp; ili jednostavnog popisa.

Raznolikost[uredi izvor]

Kod viših taksona, i taksona kod kojih opcija razdioba ne sadrži broj vrsta, može se koristiti argument raznolikost. Njega slijedi argument raznolikost_poveznica koji se povezuje na odgovarajuće stranice koje obično sadrže Popise... vrsta.

| raznolikost_poveznica = Popis vrsta roda Quercus
| raznolikost = 124 vrste

Karte rasprostranjenosti[uredi izvor]

Na kraj taksokvira se može postaviti karta rasprostranjenosti koju pronađete na zajedničkom poslužitelju. To činimo pomoću argumenata karta_raspon, karta_raspon_širina, i karta_raspon_opis, na isti način kao za sliku.

| karta_raspon = Karta.jpg
| karta_raspon_širina = 240px
| karta_raspon_opis = Rasprostranjenost ...

Sinonimi[uredi izvor]

Ako vrsta ima istoznačnice, može se koristiti argument sinonimi. To treba biti popis istoznačnica odvojenih znakom <br/>.

| sinonimi = 
''Rod1 vrsta1'' <small>Autorstvo1</small><br>
''Rod2 vrsta2'' <small>Autorstvo1</small>

Tipična vrsta[uredi izvor]

Kada je poznata tipična vrsta (ili veća skupina) roda, mogu se koristiti argumenti tip_species i tip_species_autorstvo. U slučaju životinja je tipična vrsta izvorno dvojno ime s poveznicom na članak, bez autorstva u zagradama.

| tip_species = 
| tip_species_autorstvo = 

Nesvrstani taksoni[uredi izvor]

Za svaki veći takson od razine porodice do koljena, u taksokviru možete dodati unos nesvrstani_X koji će se pojaviti iznad stepena X, npr.:

| ordo = 
| nesvrstani_familia = 
| familia = 

Upotreba nesvrstanog taksona općenito označava vođenje kladističkom sistematikom. Preporuča se izbjegavanje ovog parametra nauštrb većih stepena, jer se o sistematici može više reći u tijelu članka.

Divizije i sekcije[uredi izvor]

Ovi stepeni znače različito u zoologiji i u botanici.

Botanika:

 • Koristi divisio za diviziju (stepen iznad razreda i ispod carstva)
 • Koristi sectio za sekciju (stepen iznad vrste i ispod roda)

Zoologija:

 • Koristi zoodivisio za diviziju (stepen iznad porodice i ispod reda)
 • Koristi zoosectio za sekciju (stepen iznad porodice i ispod reda)

Svi parametri[uredi izvor]

Ovaj odjeljak popisuje sve parametre redom kojim će se prikazivati u taksokviru. Nije poželjno da budu uključene sve navedene stavke!

naziv

Status zaštite: Sigurni

Raspon fosila: raspon_fosila
slika_opis
slika_opis
slika2_opis
slika2_opis
Sistematika
Domena domena
Natcarstvo superregnum
superregnum_autorstvo
Carstvo regnum
regnum_autorstvo
Potcarstvo subregnum
subregnum_autorstvo
(nesvrstani) nesvrstani_phylum
nesvrstani_phylum_autorstvo
Superdivizija superdivisio
superdivisio_autorstvo
Natkoljeno superphylum
superphylum_autorstvo
Divizija divisio
divisio_autorstvo
Koljeno phylum
phylum_autorstvo
Poddivizija subdivisio
subdivisio_autorstvo
Potpleme subphylum
subphylum_autorstvo
Infrakoljeno infraphylum
infraphylum_autorstvo
Mikrokoljeno microphylum
microphylum_autorstvo
Nanokoljeno nanophylum
nanophylum_autorstvo
(nesvrstani) nesvrstani_classis
nesvrstani_classis_autorstvo
Natklasa superclassis
superclassis_autorstvo
Razred classis
classis_autorstvo
Potklasa subclassis
subclassis_autorstvo
Infraklasa infraclassis
infraclassis_autorstvo
(nesvrstani) nesvrstani_ordo
nesvrstani_ordo_autorstvo
Velored magnordo
magnordo_autorstvo
Nadred superordo
Red ordo
ordo_autorstvo
Podred subordo
subordo_autorstvo
Infrared infraordo
infraordo_autorstvo
Pared parvordo
parvordo_autorstvo
Divizija zoodivisio
zoodivisio_autorstvo
Sekcija zoosectio
zoosectio_autorstvo
Podsekcija zoosubsectio
zoosubsectio_autorstvo
(nesvrstani) nesvrstani_familia
nesvrstani_familia_autorstvo
Natporodica nesvrstani_familia_autorstvo
superfamilia_autorstvo
Porodica familia
familia_autorstvo
Potporodica familia_autorstvo
subfamilia_autorstvo
Natpleme supertribus
supertribus_autorstvo
Pleme tribus
tribus_autorstvo
Potpleme subtribus
subtribus_autorstvo
Rod genus
genus_autorstvo
Rod genus2
genus2_autorstvo
Podrod subgenus
subgenus_autorstvo
Sekcija sectio
sectio_autorstvo
Skupina vrstâ species_skupina
species_skupina_autorstvo
Podskupina vrstâ species_podskupina
species_podskupina_autorstvo
Skup vrstâ species_skup_autorstvo
species_skup_autorstvo
Vrsta species
species_autorstvo
Podvrsta subspecies
subspecies_autorstvo
Raznolikost
raznolikost
Dvojno ime
dvoimeno
dvoimeno_autorstvo
Trojno ime
troimeno_autorstvo
troimeno_autorstvo
Tipična vrsta
tip_species
tip_species_autorstvo
karta_raspon_opis
karta_raspon_opis
dvoimeno2
dvoimeno2_autorstvo
karta_raspon2_opis
karta_raspon2_opis
dvoimeno3
dvoimeno3_autorstvo
karta_raspon3_opis
karta_raspon3_opis
dvoimeno4
dvoimeno4_autorstvo
karta_raspon4_opis
karta_raspon4_opis
razdioba_stepen
razdioba
Sinonimi
sinonimi

{{Taksokvir
| boja
| naziv
| status
| raspon_fosila
| slika
| slika_širina
| slika_opis
| slika2
| slika2_širina
| slika2_opis
| domena
| domena_autorstvo
| superregnum
| superregnum_autorstvo
| regnum
| regnum_autorstvo
| subregnum
| subregnum_autorstvo
| nesvrstani_phylum
| nesvrstani_phylum_autorstvo
| superdivisio
| superdivisio_autorstvo
| superphylum
| superphylum_autorstvo
| divisio
| divisio_autorstvo
| phylum
| phylum_autorstvo
| subdivisio
| subdivisio_autorstvo
| subphylum
| subphylum_autorstvo
| infraphylum
| infraphylum_autorstvo
| microphylum
| microphylum_autorstvo
| nanophylum
| nanophylum_autorstvo
| nesvrstani_classis
| nesvrstani_classis_autorstvo
| superclassis
| superclassis_autorstvo
| classis
| classis_autorstvo
| subclassis
| subclassis_autorstvo
| infraclassis
| infraclassis_autorstvo
| nesvrstani_ordo
| nesvrstani_ordo_autorstvo
| magnordo
| magnordo_autorstvo
| superordo
| superordo_autorstvo
| ordo
| ordo_autorstvo
| subordo
| subordo_autorstvo
| infraordo
| infraordo_autorstvo
| parvordo
| parvordo_autorstvo
| zoodivisio
| zoodivisio_autorstvo
| zoosectio
| zoosectio_autorstvo
| zoosubsectio
| zoosubsectio_autorstvo
| nesvrstani_familia
| nesvrstani_familia_autorstvo
| superfamilia
| superfamilia_autorstvo
| familia
| familia_autorstvo
| subfamilia
| subfamilia_autorstvo
| supertribus
| supertribus_autorstvo
| tribus
| tribus_autorstvo
| subtribus
| subtribus_autorstvo
| genus
| genus_autorstvo
| genus2
| genus2_autorstvo
| subgenus
| subgenus_autorstvo
| sectio
| sectio_autorstvo
| series
| series_autorstvo
| species_skupina
| species_skupina_autorstvo
| species_podskupina
| species_podskupina_autorstvo
| species_skup
| species_skup_autorstvo
| species
| species_autorstvo
| subspecies
| subspecies_autorstvo
| raznolikost
| raznolikost_poveznica
| dvoimeno
| dvoimeno_autorstvo
| troimeno
| troimeno_autorstvo
| tip_species
| tip_species_autorstvo
| karta_raspon
| karta_raspon_širina
| karta_raspon_opis
| dvoimeno2
| dvoimeno2_autorstvo
| karta_raspon2
| karta_raspon2_širina
| karta_raspon2_opis
| dvoimeno3
| dvoimeno3_autorstvo
| karta_raspon3
| karta_raspon3_širina
| karta_raspon3_opis
| dvoimeno4
| dvoimeno4_autorstvo
| karta_raspon4
| karta_raspon4_širina
| karta_raspon4_opis
| razdioba_stepen
| razdioba
| synonyms
}}

en:Wikipedia:WikiProject Tree of Life/taxobox usage es:Wikiproyecto:Taxonomía/Cómo construir un taxobox eu:Taxotaula bat eratzeko era it:Template:Tassobox ro:Format:Taxobox ru:Обсуждение шаблона:Taxobox

podaci - podatci[uredi izvor]

u samom šabloni piše i podaci i podatci. kojom svrhom?--palapabosnia 17:43, 2 oktobar 2011 (CEST)