Salih Jalimam

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Salih Jalimam (Zenica, 30. septembar 1951. - Sarajevo, 26. april 2019.) bio je bosanskohercegovački historičar.

Biografija[uredi | uredi izvor]

Rođen je u Zenici 30. septembra 1951. godine. U rodnom mjestu završio je osnovnu školu i gimnaziju. Filozofski fakultet, Odsjek historija završio je u Sarajevu gdje je 11. februara 1975. diplomirao temom Crkva bosanska u 15. vijeku (na primjeru testamenta gosta Radina). Magistrirao je 24. maja 1982. temom Susret franjevaca i dominikanaca na teritoriji srednjovjekovne bosanske države. Doktorirao je u Tuzli 23. novembra 1998, odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. Radio je u osnovnoj i srednjoj školi, Muzeju grada Zenice i u Centru vojnih škola Armije RBiH. Predavao je srednjovjekovnu historiju na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Pedagoškom fakultetu u Bihaću, Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru i Pedagoškom fakultetu u Zenici. Od 1. oktobra 2005. angažovan je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici na katedri: Historija države i prava Bosne i Hercegovine. Dekan je Pravnog fakulteta u Zenici (do 24. decembra 2009.) i šef katedre historije države i prava i Predsjednik vijeća postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu u Zenici (do 24. decembra 2009). Bio je član Upravnog odbora Univerziteta u Zenici i Senata Univerziteta, a sada je član Senata Bošnjačkog instituta, Savjeta BZK "Preporod" Sarajevo. Bio je član Redakcije Godišnjaka Društva historičara BiH, Gračaničkog glasnika i časopisa Stav, glavni i odgovorni urednik Zbornika radova Pedagoškog fakulteta i Društvenih istraživanja.U zvanje višeg asistenta, uža naučna oblast: Historija Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku izabran 11.11. 1996.godine (Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli) a u docenta, nastavno-naučna oblast Historija srednjovjekovne bosanske države 22. 2. 1999. (Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli). U nastavno-naučno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast: Historijske nauke na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici izabran je 25. 1. 2006. Redovni profesor je bio od 28. januara 2011. (Pravni i Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici) i Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Preminuo je 26. aprila 2019. u Sarajevu.

Jalimam je napisao veći broj radova iz historije Bosne i Hercegovine. Polje naučnog interesa je široko. Najbolje rezultate je ostvario na polju vjerskih prilika u srednjovjekovnoj Bosni, naročito pišući o bogomilima, franjevcima i dominikancima, te o historiji Zenice. Učestvovao je sa referatima na više međunarodnih naučnih skupova i konferencija.

Bibliografija[uredi | uredi izvor]

 1. Fojnica u istorijskoj literaturi.-Sarajevo-Fojnica 1984.
 2. Bibliografija radova o istoriji Zenice.-Zenica 1985.
 3. Zenica (fotomonografija).-Zenica 1986.
 4. Vranduk-grad i utvrda.-Zenica 1990.
 5. Putopisne bilješke i zapisi o zeničkom kraju.-Zenica 1991.
 6. .Tiše ubijaju! Zenica, 1992,  123
 7. Istorijske osnove države Bosne i Hercegovine.-Visoko 1994.
 8. Vranduk- kraljevski grad.-Travnik 1996.
 9. Prošlost Zenice do 1941. godine.-Zenica 1996.
 10. Studija o bosanskim bogomilima.-Kalesija, 1996.
 11. Izvori za istoriju srednjovjekovne bosanske države.-Tuzla, 1997.
 12. Bosanski bogomili i zapadnoevropski heretici.-Sarajeva, 1998.
 13. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni.-Tuzla, 1999.
 14. Historija bosanskih bogomila.-Tuzla, 1999.
 15. Lastavica od bogomilskog zborišta do muslimanskog dovišta.-Zenica 1999.
 16. Zenica (fotomonografija).-Zenica 1999.
 17. Historija bosanskih bogomila.-Tuzla 2002.
 18. Historija za prvi razred gimnazije.-Sarajevo 2003.
 19. Historija za V razred osnovne škole.-Sarajevo 2003.
 20. Vranduk (fotomonografija).-Zenica 2004.
 21. Vranduk.-Zenica 2004.
 22. Stolac od najstarijih vremena, (koautor: Senad Mičijević), Stolac 2005.
 23. Duhovna susretanja, Hijatus, Zenica, 2006.
 24. Praktikum iz bosanskog komparativnog prava, Zenica, 2007.
 25. Državnopravni razvitak Bosne i Hercegovine.-Zenica, 2008.
 26. Kazniona. Knjiga o zeničkom zatvoru.-Zenica, 2008.
 27. Historija Zenice, Zenica, 2009
 28. Prikazi i recenzije.-Zenica, 2010..
 29. Hrestomatija tekstova iz historije države i prava Bosne i Hercegovine.-Zenica, 2010.
 30. Dominikanci u Bosni u srednjem vijeku.-Tuzla, 2009, 229
 31. Kazneno popravni dom Zenica.-Zenica, 2009, 27
 32. Hrestomatija tekstova iz historije države i prava Bosne i Hercegovine, Zenica, 2010, 234
 33. The Penitentiary.-A Book abouit the Zenica Prison.   Zenica, 2011,  136
 34. .Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne i Hercegovine.-Zenica,2012, 236
 35. Kulturna povijest Bosne i Hercegovine.-Zenica, 2013, 222