Sektor za personalne, pravne i opće poslove zavoda za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sektor za personalne, pravne i opće poslove je jedan od šest sektora odnosno organizacionih jedinica u Federalnom Zavodu za geologiju čiji je osnivač Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Djelatnost[uredi | uredi izvor]

Sektor za personalne, pravne i opće poslove vrši pravne, kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove na nivou Zavoda. Priprema opće akte Zavoda. Priprema i izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na postavljanje odnosno raspoređivanje državnih službenika i namještenika, njihova prava i dužnosti, vodi matičnu evidenciju svih zaposlenih, formira vodi i čuva personalne dosjee državnih službenika i namještenika. Vodi materijalno-finansijsko poslovanje, izradu finansijskog plana, obračun plaća i drugih naknada zaposlenih. Nabavku materijalno-tehničkih sredstava i kancelarijskog materijala. Zavođenje, raspoređivanje i arhiviranje akata, administrativno-tehničke i kurirske poslove. Čuvanjem i čišćenjem poslovne zgrade Zavoda i vrši druge poslove iz nadležnosti Sektora.