Idi na sadržaj

Simfonija br. 6 (Mozart)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Simfonija br. 6 u F-duru, KV 43, komponirana je 1767. godine. Prema Alfredu Einsteinu u reviziji kataloga Köchel iz 1937. godine, verzija simfonije koju je komponirao Wolfgang Amadeus Mozart, vjerovatno je započeta u Beču, a završena je moravskom gradu Olomoucu, gdje je porodica Mozart pobjegla da izbjegne bečku epidemiju boginja.

Simfonija ima četiri stavka, a ovo njegova prva simfonija komponirana u F-duru. Premijerno je bila izvedena u Brnu 30. decembra 1767. godine. Mozartov potpis na originalnom notnom tekstu se danas čuva u Biblioteci Jagiellońska u Krakovu.

Stavci i instrumentacija[uredi | uredi izvor]

Instrumentacija za prvu koncertnu izvedbu smofonije bili su: dvije flaute, dvije oboe, dva roga, fagot, gudači i klavirski continuo. Flaute se koriste u drugom stavku umjesto oboe. Po prvi put u njegovim simfonijama, Mozart koristi dva obavezna dijela za viole. Ovo je prva Mozartova simfonija u četiri stavka, u kojoj prvi put uvodi menuet i trio, što je uobičajeno u mnogim njegovim kasnijim simfonijima. Stavci su:

 1. Allegro, 4/4
 2. Andante, 2/4
 3. Menuet i Trio, 3/4
 4. Allegro, 6/8

Uvod u stavak Allegro


\relative c' {
 \version "2.18.2"
 \key f \major
 \tempo "Allegro"
 \tempo 4 = 120
 f4\f a8. f16 c'4 c |
 c4( a8.) f16 c4 r8 c |
 f8-.[ r g-.] r a-.[ r bes-.] r |
 c4.( a8 bes4) g8( e) |
 f8-. r
}

Uvod u stavak Andante:


\relative c' {
 \version "2.18.2"
 \tempo "Andante"
 \key c \major
 \time 2/4
 \tempo 4 = 70
 <g e' d'>4.^\markup {con sordino} e''16 (c) c4 (b8) r8 d4. a'16 (f) f4 (e8) r8 a4. b16 (c) c8. (b32 a g8) r8
}

Uvod u stavak Menuet i Trio:


<<
 \new Staff \with {
    instrumentName = #"V1"
   }
   \relative c'' { 
     \version "2.18.2"
     \clef "treble" 
     \tempo "Menuet" 
     \key f \major
     \time 3/4
     \tempo 4 = 110
        s2 \tuplet 3/2 {f8\f (e d)} 
        c2 \tuplet 3/2 {bes8 (a g)} 
        f2 \tuplet 3/2 {e8 (d c)} 
        g'-! r8 a-! r8 bes8-! r8 
        bes4 (a) \tuplet 3/2 {f'8 (e d)} 
        c2 \tuplet 3/2 {bes8 (a g)} 
        f2 \tuplet 3/2 {e8 (d c)} 
        d8 r8 g8 r8 <g, e'>8 r8 
        <a f'>2 \bar ":|."
}
\new Staff \with {
     instrumentName = #"V2" }
\relative c'' { 
     \clef "treble" 
     \tempo "Andante" 
     \key f \major
     \time 3/4
      s2 r4
      a4\f (g) r4
      a, (c) r4
      c8 c c c c c
      c2 r4
      a'4 (g) r4
      a, (c) r4
      d8 r8 d8 r8 bes8 r8
      a2 \bar ":|."   
 }
>>

Trio :


 \relative c'' { 
     \version "2.18.2"
     \clef "treble" 
     \tempo "Trio" 
     \key bes \major
     \time 3/4
     \tempo 4 = 110
   s2 \tuplet 3/2 {f8\p (g a)} 
   bes4 <d,, bes'> <d bes'>
   <ees c'> r4 \tuplet 3/2 {c'8 (ees f)}
   g4 <ees, a> <ees a>
   <d bes'> r4 \tuplet 3/2 {f'8 (g a)} 
   bes4 <d,, bes'> <d bes'>
   <ees c'> r4 \tuplet 3/2 {c'8 (ees f)}
   g8 (ees) d (c) bes (a)
   <d, bes'>2 \bar ":|."
}

Uvod u stavak Allegro:


\relative c'{
 \version "2.18.2"
 \tempo "Allegro"
 \key f \major
 \time 6/8
 \tempo 4 = 140
 f4.\f (f8) g (f) bes (a) d-! c4 r8 f8-! e-! d-! c-! bes-! a-! g4 (bes8 a4) r8
}

U Andante stavku Mozart koristi muzičku temu iz njegove rane latinske opere Apollo et Hyacinthus KV 38, u kojem "melodije prigušenih violina idu preko isprekidanog pizzicata i podijeljene viole, stvarajući odličan efekat."

Premijerna izvedba[uredi | uredi izvor]

Simfonija br. 6 u F-duru bila je dio koncertnog progama koji je organizovao grof von Schrattenbach, brat nadbiskupa iz Salzburga, na kojem je nastupala porodica Mozart (Leopold Mozart, 11-godišnji Wolfgang Amadeus i 15-godišnja Marija) 30. decembra 1767. godine u Taverni u Brnu. Povodom ovog muzičkog događaja lokalni sveštenik je zabilježio: "Prisustvovao sam muzičkom koncertu u kući u gradu poznatoj kao "Taverna." Na koncertu su svirali jedan jedanaestogodišnji salcburžanin i njegova petnaestogodišnja sestra, uz pratnju raznih muzičkih instrumenata koje su svirali stanovnici Brna, a bili su predmet njihovog divljenja."

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Brown, A. Peter: The Symphonic Repertoire (Volume 2). Indiana University Press, Bloomington and London 2002 ISBN 025333487X.
 • Kenyon, Nicholas: The Pegasus Pocket Guide to Mozart Pegasus Books, New York 2006 ISBN 1-933648-23-6.
 • Zaslaw, Neal: Mozart's Symphonies:Context, Performance Practice, Reception OUP, Oxford 1991 ISBN 0-19-816286-3.