Sindrom mikrodelecije 17q12

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Sindrom mikrodelecije 17q12
(Sindrom delecije 17q12)
Ljudski kariogram sa označenim hromosomom 17
Klasifikacija i vanjski resursi

Sindrom mikrodelecije 17q12, znan i kao sindrom delecije 17q12, je rijetka hromosomska mutacija, izazvana delecijom male količine materijala iz regije u dugom kraku hromozoma 17. Tipizirana je delecijom gena HNF1B, što rezultira abnormalnostima bubrega i bubrežne ciste i sindrom dijabetesa. Također ima neurokognitivne efekte i implicirana je kao genetički faktor za autizam i shizofreniju.

Sindrom mikrodelecije 17q12 ne treba miješati sa sindromom mikrodulikacije 17q12, uzrokovan dodavanjem genetičkog materijala u istoj regiji iz koje se uklanja u mikrodeleciji, ili sindrom mikrodelecije 17q21.31, drugo ime za Koolen–De Vriesov sindrom .

Prezentacija[uredi | uredi izvor]

Mikrodelecije 17q12 imaju varijabilan fenotip, u rasponu od malo ili nimalo simptoma do teške invalidnosti. Smatra se da je stanje nedovoljno dijagnosticirano, a slučajevi s blažim fenotipovima možda neće doseći kliničku pažnju, osim ako sami nemaju pogođeno dijete.[1][2] Najkarakterističniji simptom je bubrežne ciste i sindrom dijabetesa (RCAD), poznat i kao "dijabetes tipa 5", koji je uzrokovan delecijom povezanog gena HNF1B u regiji.][3] RCAD je povezan sa abnormalnostima bubrega i karakterističnim oblikom dijabetesa koji uzrokuje atrofiju gušterače. Međutim, neki ljudi sa mikrodelecijom 17q12 imaju normalnu bubrežnu funkciju.[2] RCAD se dijagnosticira u približno 40% ljudi sa mikrodelecijama 17q12, obično prije 25. godine, dok se abnormalnosti bubrega šire javljaju u približno 85-90% slučajeva.[4]

Ljudi s mikrodelecijama 17q12 imaju karakterističan fenotip lica, iako suptilan, koji obično nije uočljiv u svakodnevnom životu. Makrocefalija je česta pojava, zajedno sa visokim lučnim obrvama, izravnavanje jagodične regije i epikantusnih nabora gornjeg očnog kapka.[4] Moguć je i patološki nizak rast, a u mnogim slučajevima javlja se karakterističan "kratki i zdepasti" oblik tijela.[1]

Mikrodelecije 17q12 povezane su s neurokognitivnim i razvojnim sudjelovanjem različite težine. Neki imaju blagu do umjerenu intelektualnu invalidnost; međutim, takva mogućnost nije univerzalna.[5][6] Prosječna inteligencija je u rasponu od prosjeka do niske razine.[7] Kašnjenje govora je uobičajeno, bez obzira na intelektualno funkcioniranje. Najupečatljivija povezanost između mikrodelecija 17q12 i neurorazvoja je povećana prevalencija poremećaja autističkog spektra, sa značajnim povećanjem dijagnoze i subkliničkih autističnih osobina.[7][8] Mikrodelecije 17q12 implicirane su kao jedan od glavnih genetičkih uzroka visoko funkcionalnih poremećaja autističnog spektra.[1] Shizofrenija je također značajna psihijatrijska komplikacija sindroma mikrodelecije 17q12. Procjenjuje se da se mikrodelecija 17q12 javlja u približno 1/1.600 shizofrenih ljudi, u poređenju s procjenom ispod 1/50.000 u općoj populaciji.[8] Epilepsija, obično blaga, javlja se u otprilike u trećini slučajeva.[6]

Sa mikrodelecijama 17q12 povezane su i anomalije reproduktivnog sistema, posebno kod žena. Mikrodelecije 17q12 povezane su sa malformacijama maternice, a najčešća je Müllerova ageneza, gdje nedostaju maternica i dio vaginskog kanala.[4][9]

Autosomno dominantno nasljeđivanje

Uzroci[uredi | uredi izvor]

Sindrom mikrodelecije 17q12 je autosomno dominantni poremećaj, gdje je jedna kopija relevantne mutacije dovoljna da prouzrokuje stanje. [Većina slučajeva su mutacije de novo ili spontane mutacije koje se ne javljaju kod roditelja probanda;[10] približno 75% ih je de novo, 25% nasljeđenih.[4] Ljudi sa 17q12 mikrodelecija koji imaju normalnu plodnost imaju 50% šanse da deleciju prenesu na svoje potomstvo.<ef name = "unique"/> Faktori okoline nisu uključeni u sindrom.[1]

Dijagnoza[uredi | uredi izvor]

Kao i druge hromosomske mikrodelecije, sindrom mikrodelecije 17q12 dijagnosticira se putem fluorescentne hibridizacijein situ. Uobičajena analiza kariotipa, koristi se za dijagnozu glavnih hromosomskih poremećaja kao što je aneuploidija, jer je rijetko dovoljno osjetljiva da otkrije mikrodelecije.[11]

Liječenje[uredi | uredi izvor]

Kako je osnovna mikrodelecija 17q12 urođeni genetički poremećaj, ona se sama po sebi ne može liječiti. Umjesto toga, liječenje je simptomatsko i podržavajuće. Velika prevalencija bubrežnih bolesti upućuje na rutinsko praćenje bubrežne funkcije, posebno kod ljudi koji uzimaju potencijalno nefrotoksične lijekove, kao što je litij. Komoriteti koji su uključeni u sindrom mikrodelecije 17q12 zahtijevaju oprez u liječenju; naprimjer, povećani rizik od dijabetesa zahtijeva strogo praćenje posttransplantacijskog diabetes melitus kod pacijenata s transplantiranim bubregom, kao i rizik od debljanja i dijabetesa od neuroleptika, kod onih s dijagnozom mentalnog zdravlja.[4]

Epidemiologija[uredi | uredi izvor]

Prevalencija sindroma mikrodelecije 17q12 nije poznata i vjerojatno će biti nedijagnosticirana. Procjenjuje se da se mikrodelecija 17q12 javlja u približno 1/600 osoba u spektru autizma i 1/1.600 sa shizofrenijom, ali su daleko rjeđe u općoj populaciji.[8] Procjenjuje se da je općenita prevalencija između 1/14.000 [4] i 1/62.500.[12]

Pored povećane prevalencije kod autizma i shizofrenije, neke druge kliničke grupe imaju povećanu prevalenciju sindroma mikrodelecije 17q12. Stanje se javlja kod približno 2% osoba s urođenim abnormalnostima bubrega i 3-6% žena s Müllerovskom agenezom.[4] Jedna je od deset najčešćih mikrodelecija kod djece s idiopatskim kašnjenjem u razvoju.[1]

Mikroduplikacija[uredi | uredi izvor]

Sindrom mikrodupilacije 17q12 daleko je rjeđi od odgovarajuće mikrodelecije, za koju se procjenjuje da se javlja približno petinu toliko često kao sindrom mikrodelecije 17q12. Zbog rijetkosti i preklapanja njihovih fenotipova, mikroduplikacije 17q12 obično se razmatraju kao dodatak mikrodelecijama.[3] Poput sindroma mikrodelecije, i mikroduplikacijski sindrom ima širok fenotipski raspon, u rasponu od asimptomatskog do duboke invalidnosti; česta je intelektualna invalidinolst , ali ne uvijek teža od mikrodelecijske, dok je fizičko zdravlje često bolje.[13][14] Epilepsija je često prisutna. Zabilježen je slučaj preokreta spola.[13] Iako je zabilježen autizam, komorbidan sa mikroduplikacijom 17q12, čini se da je daleko rjeđi nego kod mikrodelecije.[15] Fizičke anomalije povezane sa sindromom mikrodulikacije 17q12 su sindaktilija, mikrocefalija, epikantusnj nabori i guste ili spojene obrve.[13][14] Čini se da mikroduplikacija 17q12 ima nisku penetraciju, jer se mnogi slučajevi nasljeđuju od asimptomatskih roditelja.[13]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b c d e Unique, Moreno de Luca D, Hultén M (2018). "17q12 microdeletions" (PDF). Unique.
 2. ^ a b George AM, Love DR, Hayes I, Tsang B (2012). "Recurrent Transmission of a 17q12 Microdeletion and a Variable Clinical Spectrum". Molecular Syndromology. 2 (2): 72–75. doi:10.1159/000335344. PMC 3326281. PMID 22511894.
 3. ^ a b Wan S, Zheng Y, Dang Y, Song T, Chen B, Zhang J (17. 5. 2019). "Prenatal diagnosis of 17q12 microdeletion and microduplication syndrome in fetuses with congenital renal abnormalities". Molecular Cytogenetics. 12 (19): 19. doi:10.1186/s13039-019-0431-7. PMC 6525371. PMID 31131025.
 4. ^ a b c d e f g Mitchel MW, Moreno de Luca D, Myers SM, Levy RV, Turner S, Ledbetter DH, Martin CL (15. 10. 2020). "17q12 Recurrent Deletion Syndrome". NCBI GeneReviews. PMID 27929632.
 5. ^ Nagamani SCS, Erez A, Shen J, Li C, Roeder E, Cox S, Karavati L, Pearson M, Kang SHL, Sahoo T, Lalani SR, Stankiewicz P, Sutton VR, Cheung SW (2010). "Clinical spectrum associated with recurrent genomic rearrangements in chromosome 17q12". European Journal of Human Genetics. 18 (1): 278–284. doi:10.1038/ejhg.2009.174. PMC 2987224. PMID 19844256.
 6. ^ a b Mefford HC, Clauin S, Sharp AJ, Moller RS, Ullmann R, Kapur R, Pinkel D, Cooper GM, Ventura M, Ropers HH, Tommerup N, Eichler EE, Bellanne-Chantelot C (novembar 2007). "Recurrent Reciprocal Genomic Rearrangements of 17q12 Are Associated with Renal Disease, Diabetes, and Epilepsy". American Journal of Human Genetics. 81 (5): 1057–1069. doi:10.1086/522591. PMC 2265663. PMID 17924346.
 7. ^ a b Clissod RL, Shaw-Smith C, Turnpenny P, Bunce B, Bockenhauer D, Kerecuk L, Bingham C (juli 2016). "Chromosome 17q12 microdeletions but not intragenic HNF1B mutations link developmental kidney disease and psychiatric disorder". Kidney International. 90 (1): 203–211. doi:10.1016/j.kint.2016.03.027. PMC 4915913. PMID 27234567.
 8. ^ a b c Moreno de Luca D, Mulle JG, Kaminsky EB, Sanders SJ (7. 1. 2011). "Deletion 17q12 Is a Recurrent Copy Number Variant that Confers High Risk of Autism and Schizophrenia". American Journal of Human Genetics. 87 (5): 618–630. doi:10.1016/j.ajhg.2010.10.004. PMC 2978962. PMID 21055719.
 9. ^ Bernardini L, Gimelli S, Gervasini C, Carella M, Baban A, Frontino G, Barbano G, Diviza MT, Fedele L, Novelli A, Béna F, Lalatta F, Miozzo M, Dallapicolla B (4. 11. 2009). "Recurrent microdeletion at 17q12 as a cause of Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) syndrome: two case reports". Orphanet Journal of Rare Diseases. 4 (25): 25. doi:10.1186/1750-1172-4-25. PMC 2777856. PMID 19889212.
 10. ^ Genetics Home Reference. "What is a gene mutation and how do mutations occur?". Medline Plus. Pristupljeno 22. 2. 2021.
 11. ^ Shaffer LG (15. 5. 2001). "Diagnosis of Microdeletion Syndromes by Fluorescence in situ Hybridization (FISH)". Current Protocols in Human Genetics. 14 (1): Unit 8.10. doi:10.1002/0471142905.hg0810s14. PMID 18428311. S2CID 20989937.
 12. ^ Roehlen N, Hilger H, Stock F, Gläser B, Guhl J, Schmitt-Graeff A, Seufert J, Laubner K (oktobar 2018). "17q12 Deletion Syndrome as a Rare Cause for Diabetes Mellitus Type MODY5". The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 103 (10): 3601–3610. doi:10.1210/jc.2018-00955. PMID 30032214.
 13. ^ a b c d Bierhals T, Maddukuri SB, Kutsche K, Girisha KM (februar 2013). "Expanding the phenotype associated with 17q12 duplication: Case report and review of the literature". American Journal of Medical Genetics. 161 (2): 352–359. doi:10.1002/ajmg.a.35730. PMID 23307502. S2CID 12242509.
 14. ^ a b Unique, Girisha KM (2018). "17q12 microduplications" (PDF). Unique.
 15. ^ Brandt T, Desai K, Grodberg D, Mehta L, Cohen N, Tryfon A, Kolevzon A, Soorya L, Buxbaum JD, Edelmann L (maj 2012). "Complex autism spectrum disorder in a patient with a 17q12 microduplication". American Journal of Medical Genetics. 158A (5): 1170–1177. doi:10.1002/ajmg.a.35267. PMID 22488896. S2CID 20832319.

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]