Sklavina u izvorima

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Nabavka i izrada sklavine

Dokument predstavlja ugovor koji govori o izradi ogrtača – sklavine. Trojica vlaha preuzimaju 320 libra lana od Martina Đorđića. Od preuzetog lana se obavezuju načiniti 8 sklavina, pri čemu 4 sklavine treba da daju vlasniku lana, a četiri pripadaju njima.

  • "Goitan Branilovich vlacchus, Bogosclauus Dessiminch et Goisclaus frater dicti Goitan vlacchi faciunt manifestum quod ipsi sunt confessi et contenti habuisse et recepisse a Martino de Georgio libras 320 lane de qua facere promitens VIII sclavinas de quibus IIIIor (quatuor) sclavine ese debent dicti Martini et alie IIII predictos Goitan et sociorum".
  • Izvor: (7. februar 1376. godine.), Državni arhiv u Dubrovniku, Diversa Cancellariae, Svezak XXIV, Folija 107 verso.