Spisak EC brojeva (EC 1)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Spisak EC brojeva (EC 1) obuhvata EC brojeve prve grupe, EC 1oksidoreduktaze, prema numeričkom redoslijedu po preporuci odbora za nomenklaturu Međunarodne unije za biohemiju i molekularnu biologiju.[1][2][3][4]

EC 1.1 CH-OH grupa donora[uredi | uredi izvor]

EC 1.1.1 NAD ili NADP kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.1.2 Citohrom kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.1.3 Kisik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.1.4 Disulfid kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.1.5 Hinon ili slična jedinjenja kao akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.1.9 Sa bakarnim proteinom kao akeptorom[uredi | uredi izvor]

EC 1.1.98 Sa drugim, poznatim, akceptorima[uredi | uredi izvor]

EC 1.1.99 Ostali akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.2 Aldehid ili okso grupa donora[uredi | uredi izvor]

EC 1.2.1 NAD ili NADP kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.2.2 Citohrom kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.2.3 Kisik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.2.4 Disulfid kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.2.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.2.7 Željezo-sumporni protein kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.2.99 Ostli akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.3 CH-CH grupa donora[uredi | uredi izvor]

EC 1.3.1 NAD ili NADP kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.3.2 Citohrom kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.3.3 Kisik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.3.5 Hinon ili srodna jedinjenja kao akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.3.7 Željezo-sumporni protein kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.3.8 Flavin kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.3.98 Ostali poznati akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.3.99 Ostali akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.4 CH-NH2 grupa donora[uredi | uredi izvor]

EC 1.4.1 NAD ili NADP kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.4.2 Citohrom kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.4.3 Kisik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.4.4 Disulfid kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.4.5 Hinon ili drugo jedinjenje kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.4.7 Željezo-sumporni protein kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.4.9 Bakarni protein kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.4.99 Ostali akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.5 CH-NH grupa donora[uredi | uredi izvor]

EC 1.5.1 NAD ili NADP kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.5.3 Kisik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.5.4 Disulfid kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.5.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.5.7 Željezo-sumporni protein kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.5.8 Flavin kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.5.99 Ostali akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.6 NADH ili NADPH[uredi | uredi izvor]

EC 1.6.1 NAD ili NADP kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.6.2 Hem protein kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.6.3 Kisik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.6.4 Disulfid kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.6.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.6.6 Dušična grupa kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.6.7 Željezo-sumporni protein kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.6.8 Flavin kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.6.99 Ostali akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.7 Druga dušična jedinjenja kao donori[uredi | uredi izvor]

EC 1.7.1 NAD+ ili NADP+ kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.7.2 Citohrom kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.7.3 Kisik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.7.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.7.6 Dušično jedinjenje kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.7.7 Željezo-sumporni protein akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.7.99 Ostali akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.8 Sumporna grupa donora[uredi | uredi izvor]

EC 1.8.1 NAD ili NADP kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.8.2 Citohrom kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.8.3 Kisik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.8.4 Disulfid kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.8.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.8.6 Dušična grupa kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.8.7 Željezo-sumporni protein kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.8.98 Ostali nepoznati akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.8.99 Ostali akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.9 Hem grupa donora[uredi | uredi izvor]

EC 1.9.3 Kisik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.9.6 Dušična grupa kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.9.99 Ostali akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.10 Difenoli i srodne supstance kao donori[uredi | uredi izvor]

EC 1.10.1 NAD ili NADP kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.10.2 Citohrom kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.10.3 Kisik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.10.9 Bakarni protein kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.10.99 Ostali akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.11 Peroksid kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.11.1 Peroksidaze[uredi | uredi izvor]

EC 1.11.2 Peroksigenaze[uredi | uredi izvor]

EC 1.12 Vodik kao donor[uredi | uredi izvor]

EC 1.12.1 NAD ili NADP kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.12.2 Citohrom kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.12.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.12.7 Željezo-sumporni protein kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.12.98 Ostali nepoznati akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.12.99 Ostli akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.13 Pojedinačni donori sa inkorporacijom molekulskog kisika (oksigenaze)[uredi | uredi izvor]

EC 1.13.1 (premješteno u EC 1.13.11)[uredi | uredi izvor]

EC 1.13.11 Inkorporacija dva atoma kisika[uredi | uredi izvor]

EC 1.13.12 Inkorporacija jednog atoma kisika[uredi | uredi izvor]

EC 1.13.99 Razno[uredi | uredi izvor]

EC 1.14 Parovi donora, sa inkorporacijom ili redukcijom molekulskog kisika[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.1 NADH ili NADPH kao donor (obrisano)[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.2 Askorbat kao donor (obrisano)[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.3 Redukovani pteridin kao donor (obrisano)[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.11 2-oksoglutarat kao donor, i inkorporacija atoma kisika u oba donora[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.12 NADH ili NADPH kao donor, inkorporacija dva atoma kisika u jedan donor[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.13 NADH ili NADPH kao donor i inkorporacija atoma kisika[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.14 Redukovani flavin ili flavoprotein kao donor i inkorporacija atoma kisika[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.15 Redukovani željezo-sumporni protein kao donor i inkorporacija atoma kisika[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.16 Redukovani pteridin kao donor i inkorporacija atoma kisika[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.17 Redukovani askorbat kao donor i inkorporacija atoma kisika[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.18 Drugo jedinjenje kao donor i inkorporacija atoma kisika[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.19 Oksidacija para donora koja rezultira u redukciji molekulskog kisika do dva molekule vode[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.20 2-oksoglutarat kao donor[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.21 NADH ili NADPH kao donor[uredi | uredi izvor]

EC 1.14.99 Razno[uredi | uredi izvor]

EC 1.15 Superoksid kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.15.1[uredi | uredi izvor]

EC 1.16 Oksidacija metalnih iona[uredi | uredi izvor]

EC 1.16.1 NAD ili NADP kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.16.3 Kisik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.16.5 Hinon i slična jedinjenja kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.16.8 Flavin kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.16.9 Bakarni protein kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.16.98 Ostali poznati akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.17 CH ili CH2 grupe[uredi | uredi izvor]

EC 1.17.1 NAD ili NADP kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.17.3 Citohrom kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.17.3 Kisik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.17.4 Disulfid kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.17.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.17.7 Željezo-sumporni protein kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.17.99 Ostali akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.18 Željezo-sumporni proteini kao donori[uredi | uredi izvor]

EC 1.18.1 NAD+ ili NADP+ kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.18.2 Didušik kao akceptor (sad EC 1.18.6)[uredi | uredi izvor]

EC 1.18.3 H+ kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.18.6 Didušik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.18.96 Ostali nepoznati akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.18.99 H+ kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.19 Redukovani flavodoksin kao donor[uredi | uredi izvor]

EC 1.19.6 Diazot kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.20 Fosfor ili arsen kao donori[uredi | uredi izvor]

EC 1.20.1 NAD+ ili NADP+ kao akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.20.2 Citohrom kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.20.4 Disulfid kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.20.9 Bakarni protein kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.20.98 Ostali poznati akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.20.99 Ostali akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.21 X-H i Y-H formiraju X-Y vezu[uredi | uredi izvor]

EC 1.21.3 Kisik kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.21.4 Disulfid kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.21.99 Ostali akceptori[uredi | uredi izvor]

EC 1.22 Halogen u donorima[uredi | uredi izvor]

EC 1.22.1 NAD+ ili NADP+ kao akceptor[uredi | uredi izvor]

EC 1.97 Ostale oksidoreduktaze[uredi | uredi izvor]

EC 1.97.1 Oksidoreduktaze koje ne pripadaju drugim klasama[uredi | uredi izvor]

EC 1.98 Enzimi koji koriste H2 kao reduktant[uredi | uredi izvor]

EC 1.98.1[uredi | uredi izvor]

EC 1.99 Ostali enzimi koji koriste O2 kao oksidans[uredi | uredi izvor]

EC 1.99.1 hidroksilazas (sad EC 1.14)[uredi | uredi izvor]

EC 1.99.2 ksigenaze (sad EC 1.13)[uredi | uredi izvor]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ "International Union of Biochemistry and Molecular Biology".
  2. ^ Kornberg A. (1989): For the love of enzymes – The Odyssay of a biochemist. Harvard University Press, Cambridge (Mass.), London,ISBN 0-674-30775-5, ISBN 0-674-30776-3.
  3. ^ Hunter G. K. (2000): Vital Forces. The discovery of the molecular basis of life. Academic Press, London 2000, ISBN 0-12-361811-8.
  4. ^ Nelson D. L., Cox M. M. (2013): Lehninger Principles of Biochemistry. W. H. Freeman and Co., ISBN 978-1-4641-0962-1.

Literatura[uredi | uredi izvor]