Spisak autobusnih linija GRAS-a

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Autobuska mreža sarajevskog preduzeća GRAS sastoji se od 44 autobuskih linija:

 • Linija 14: Dom Armije - Podhrastovi
 • Linija 15: Željeznička stanica - Buća Potok (Preuzeo Centrotrans)
 • Linija 15b Otoka - Buća Potok (preuzeo Centrotrans)
 • Linija 16: Dom Armije - Bare
 • Linija 16b: Dom Armije - Koševsko Brdo
 • Linija 17: Dom Armije - Breka
 • Linija 17b: Dom Armije - Breka II
 • Linija 18: Drvenija - Pofalići
 • Linija 20: Park - Jagomir
 • Linija 20b: Park - Šip - Bušća
 • Linija 21 Sutjeska - Vogošća
 • Linija 21b: Sutjeska - Donja Vogošća
 • Linija 22: Sutjeska - Ilijaš - Lješevo
 • Linija 22a Stup - Vogošća
 • Linija 23: Željeznička stanica - Rajlovac
 • Linija 23a: Željeznička stanica - Reljevo Dom
 • Linija 23c: Otoka - Boljakov Potok
 • Linija 24: Stup - Zabrđe - Smiljevići
 • Linija 26: Stup - Dobroševići - Ahatovići
 • Linija 27: Ilidža - Hrasnica
 • Linija 27a: Ilidža - Sokolovići
 • Linija 27b: Ilidža - Kovači (Hrasnica)
 • Linija 28: Ilidža - Rakovica - Kobiljača
 • Linija 29: Sutjeska - Kamenica
 • Linija 30: Ilidža - Hadžići
 • Linija 31: Nedžarići -Dobrinja
 • Linija 31e: Vijećnica - Dobrinja (komercijala)
 • Linija 32: Ilidža - Butmir - Kotorac
 • Linija 33: Ilidža - Tarčin - Vukovići
 • Linija 35: Autobuska stanica - Bakići
 • Linija 36: Nedžarići - Aerodromsko naselje
 • Linija 37 Grbavica - Lukavica - Ilidža
 • Linija 39: Nedžarići - Dobrinja 4
 • Linija 41 Drvenija - Gornji Velešići
 • Linija 41a: Drvenija - Donji Velešići
 • Linija 43: Ilidža - Osjek
 • Linija 44: Franje Račkog - Bjelašnica
 • Linija 45: Ilidža - Dejčići
 • Linija 45a: Garež - Dejčići
 • Linija 46: Ilidža - Vlakovo
 • Linija 47: Ilidža - Trnovo
 • Linija 47a: Ilidža - Turovi
 • Linija 49: Ilidža - Otes
 • Linija 60: Vogošća -Blagovac - Tihovići