Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana (Bihać)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Glavni članak: Zlatni ljiljan

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja općine Bihać.

 1. Abdihodžić (Munib) Senad. Rođen 3. jula 1956. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 2. Alagić (Mustafa) Hasan. Rođen 9. jula 1950. u Bihaću. Poginuo 9. maja 1994. u Krivaji (Cazin) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete u 502. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 3. Alagić (Hasan) Ibrahim. Rođen 12. augusta 1958. u Bakšaišu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 4. Alibabić (Islam) Omer. Rođen 15. januara 1967. u Srbljanima. Poginuo 14. aprila 1994. u Čajićima (Cazin) na dužnosti komandira voda u 510. oslobodilačkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 5. Alibabić (Muharem) Senad. Rođen 11. juna 1956. u Pokoju. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 502. slavne brdske brigade.
 6. Avdagić (Husnija) Fikret. Rođen 21. novembra 1970. u Bihaću. Poginuo 15. jula 1994. u rejonu Vodomuta kod Bosanske Otoke na dužnosti pomoćnika komandanta Bataljona za obavještajne poslove u 511. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 7. Beganović (Adem) Muhamed - Hamić. Rođen 20. septembra 1962. u Bihaću. Poginuo 6. aprila 1995. u rejonu Pršinih uvala na dužnosti snimatelja-reportera u Informativnoj službi Komande 5. korpusa. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 8. Begić (Husein) Šefik. Rođen 24. aprila 1968. u Bihaću. Poginuo 28. oktobra 1993. na Skokovima (Cazin) na dužnosti pomoćnika komandanta za poslove sigurnosti u 511. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 9. Behić (Osman) Šehzudin. Rođen 18. augusta 1962. u Ribiću. Poginuo 2. decembra 1992. na Grabežu na dužnosti zamjenika komandira čete u 2. bihaćkoj pješadijskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 10. Behrem (Mujaga) Huse. Rođen 26. februara 1966. u Orašcu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 11. Behrem (Alija) Rizvo. Rođen 23. decembra 1960. u Orašcu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 5. mješovitog artiljerijskog puka.
 12. Bejtić (Muho) Edin. Rođen 29. septembra 1968. u Brekovici. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 13. Beširević (Himzo) Erni. Rođen 17. oktobra 1965. u Bihaću. Poginuo u činu desetara 17. jula 1994. u Delićima (Cazin) na dužnosti komandira desetine u 517. lahkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 14. Bulić (Hasib) Fadil. Rođen 1. maja 1968. u Sokocu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 15. Čavkunović (Ferid) Smail. Rođen 8. marta 1964. u Pokoju. Poginuo 29. jula 1994. u rejonu Pećkih brda (Cazin) na dužnosti komandira voda minobacača u 502. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 16. Ćatić (Himzo) Mirsad - Čuperak. Rođen 15. oktobra 1957. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1992. kao pripadnik 9. brdske brigade.
 17. Ćemalović (Emin) Emir. Rođen 18. aprila 1967. u Kulen Vakufu. Poginuo 31. augusta 1994. na Spahića glavici na dužnosti komandira čete u 501. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 18. Dizdarević (Hamdo) Redžep. Rođen 23. maja 1970. u Orašcu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 19. Dizdarić (Osman) Salih. Rođen 12. septembra 1962. u Bihaću. Poginuo 20. marta 1993. na Grabežu na dužnosti komandira čete u 2. bihaćkoj pješadijskoj brigadi. Zlatni ljiljan i Orden zlatnog grba sa mačevima posthumno su mu dodijeljeni 1994.
 20. Duraković (Mehmed) Kenan. Rođen 3. aprila 1972. u Bihaću. Poginuo 22. jula 1994. na Kestenovačkoj glavici (Velika Kladuša) kao pripadnik 505. viteške motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 21. Duraković (Hasan) Sead. Rođen 12. juna 1967. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 22. Fatkić (Đulaga) Kadir. Rođen 27. jula 1956. u Gati. Poginuo 13. decembra 1993. u Šturliću (Cazin) na dužnosti komandira voda minobacača u 502. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 23. Felić (Hasan) Asim. Rođen 30. juna 1964. u Gati. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 502. slavne brdske brigade.
 24. Glumac (Meho) Alija. Rođen 19. januara 1959. u Orašcu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 5. bataljona Vojne policije.
 25. Hambašić (Muharem) Sead. Rođen 15. januara 1959. u Klokotu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 5. mehanizovanog bataljona.
 26. Hodžić (Mustafa) Irfan. Rođen 19. jula 1965. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 27. Hodžić (Ramo) Zijad. Rođen 17. oktobra 1968. u Ćukovićima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 517. oslobodilačke brigade.
 28. Hrnjica (Fehim) Samir. Rođen 10. novembra 1967. u Bihaću. Poginuo 8. marta 1994. na Vijencu (Grabež) na dužnosti komandira čete u 501. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 29. Hukić (Ibrahim) Šemsudin. Rođen 26. februara 1967. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 5. mješovitog artiljerijskog puka.
 30. Ibrahimpašić (Murat) Irman. Rođen 19. oktobra 1976. u Bihaću. Poginuo 24. jula 1995. u Bugaru na dužnosti radiotelegrafiste u Izviđačko-diverzantskoj četi Komande 5. korpusa. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 31. Jusić (Meho) Mirsad. Rođen 15. augusta 1967. u Spahićima. Poginuo 29. oktobra 1993. na Skokovima (Cazin) na dužnosti komandira voda u 503. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 32. Karabegović (Munir) Nihad. Rođen 12. januara 1961. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 5. mješovitog artiljerijskog puka.
 33. Keranović (Mehmed) Smail. Rođen 21. juna 1956. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 5. bataljona Vojne policije.
 34. Kolaković (Ibro) Edin. Rođen 8. februara 1961. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 5. mješovitog artiljerijskog puka.
 35. Kolaković (Hamza) Irfan. Rođen 1. oktobra 1962. u Orašcu. Poginuo 18. aprila 1994. na Debeljači na dužnosti pomoćnika komandanta Bataljona za obavještajne poslove u 501. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 36. Koričić (Rasim) Asim. Rođen 18. jula 1952. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 37. muslimanske lahke brigade.
 37. Kosović (Hasan) Osman. Rođen 5. januara 1950. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 502. slavne brdske brigade. Nestao 19. jula 1995. u Bugaru na dužnosti pomoćnika komandanta Bataljona za operativne poslove. Pronađen mrtav 23. marta 1996.
 38. Kovačević (Osman) Huse. Rođen 18. februara 1955. u Kosteli. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 503. slavne brdske brigade.
 39. Kozlica (Adem) Midhet. Rođen 12. novembra 1970. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 502. viteške brdske brigade.
 40. Kudić (Šaban) Hasan. Rođen 17. decembra 1967. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 5. bataljona Vojne policije.
 41. Kulenović (Himzo) Jasmin - Havarija. Rođen 12. novembra 1957. u Bihaću. Poginuo u činu natkapetana 10. januara 1995. u Podzvizdu (Velika Kladuša) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete u 501. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 42. Kunić (Hasib) Emir. Rođen 25. novembra 1959. u Sokocu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 43. Kurić (Hasib) Ismet. Rođen 6. novembra 1963. u Klokotu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 502. slavne brdske brigade.
 44. Lipovača (Adem) Jusuf. Rođen 1. oktobra 1956. u Ćukovima. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 502. viteške brdske brigade. Poginuo 1. oktobra 1997. u saobraćajnoj nesreći kod Bosanskog Petrovca.
 45. Malkoč (Adem) Nijaz. Rođen 3. decembra 1975. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 5. mješovitog artiljerijskog puka.
 46. Memagić (Velaga) Ismet. Rođen 1. jula 1947. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 5. bataljona Vojne policije.
 47. Mujagić (Hazim) Nehru. Rođen 4. maja 1955. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik Izviđačko-diverzantske čete Komande 5. korpusa.
 48. Mujić (Sadik) Emir. Rođen 19. maja 1966. u Kosteli. Nestao 7. marta 1995. u rejonu Pupinovca (Velika Kladuša) na dužnosti komandira Izviđačkog voda u 502. slavnoj brdskoj brigadi. Razmijenjen mrtav 19. maja 1995. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 49. Nuhanović (Osman) Husnija. Rođen 8. januara 1967. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 1. lahke baterije protivzračne odbrane.
 50. Redžepagić (Husein) Edhem. Rođen 22. novembra 1968. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.
 51. Rekić (Osmo) Esnaf. Rođen 3. augusta 1972. u Vrsti. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik Odreda za specijalna djejstva 5. korpusa. Preminuo od posljedica ranjavanja 28. februara 1994. u bolnici u Zagrebu na dužnosti zamjenika komandanta Odreda.
 52. Rekić (Alaga) Ismet. Rođen 28. decembra 1974. u Vrsti. Poginuo 24. jula 1995. u Bugaru na dužnosti komandira desetine u Izviđačko-diverzantskoj četi Komande 5. korpusa. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 53. Rekić (Zejnil) Osman. Rođen 22. oktobra 1969. u Vrsti. Poginuo 24. jula 1994. na Vlašiću kao pripadnik 333. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 54. Rogić (Mile) Marko. Rođen 4. januara 1953. u Dobrenici. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 55. Sedić (Mehmed) Mirsad. Rođen 25. augusta 1963. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 56. Selimović (Enver) Enes. Rođen 15. juna 1959. u Pokoju. Poginuo 14. juna 1992. na Grabežu kao pripadnik Protivtenkovske čete TO Pokoj. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 57. Smlatić (Sulejman) Sidik. Rođen 6. juna 1964. u Bihaću. Poginuo 12. decembra 1992. na Grabežu na dužnosti komandira čete u 1. bihaćkoj pješadijskoj brigadi. Zlatni ljiljan i Orden zlatnog grba sa mačevima posthumno su mu dodijeljeni 1994.
 58. Srebrić (Mustafa) Samir. Rođen 1. oktobra 1973. u Muslićima. Poginuo 12. jula 1992. kod Pritoke kao izviđač, pripadnik Odreda za specijalna djejstva. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 59. Šabić (Bekir) Almir. Rođen 6. januara 1963. u Kulen Vakufu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 60. Šarganović (Selim) Senad - Šargan. Rođen 29. oktobra 1953. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 501. slavne brdske brigade.
 61. Topić (Hasan) Jazid. Rođen 19. marta 1965. u Bihaću. Poginuo 14. januara 1993. na Grabežu na dužnosti komandira voda u 501. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 62. Toromanović (Husnija) Sead. Rođen 1. marta 1948. u Bihaću. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 502. slavne brdske brigade.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Grupa autora (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.