Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana (Bosanska Krupa)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Glavni članak: Zlatni ljiljan

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja prijeratne općine Bosanska Krupa, odnosno današnjih općina Bosanska Krupa, Bužim i Krupa na Uni.

 1. Bajrektarević (Husein) Asim. Rođen 1. aprila 1962. u Bužimu. Poginuo 28. septembra 1995. u Lušci Palanci (Sanski Most) na dužnosti komandanta bataljona u 505. viteškoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 2. Bajrić (Ahmet) Asim. Rođen 21. septembra 1966. u Mrazovcu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške motorizovane brigade.
 3. Bajrić (Mustafa) Nisvet. Rođen 26. marta 1973. u Lubardi. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 4. Baltić (Mumin) Safet. Rođen 25. januara 1966. u Elkasovoj Rijeci. Poginuo u činu vodnika 12. septembra 1994. na Ćorkovači na dužnosti komandira voda u 505. viteškoj motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 5. Baltić (Osman) Zahid. Rođen 13. aprila 1967. u Bosanskoj Krupi. Poginuo 11. jula 1994. u rejonu Krčana kod Donje Koprivne (Cazin) na dužnosti zamjenika komandanta bataljona u 511. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 6. Bašić (Miralem) Fikret. Rođen 2. januara 1960. u Varoškoj Rijeci. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 7. Bašić (Miralem) Meho. Rođen 20. februara 1949. u Varoškoj Rijeci. Poginuo u činu kapetana 5. augusta 1995. na Vijencu na dužnosti pomoćnika komandanta za obavještajne poslove u 505. viteškoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 8. Bratić (Muharem) Merim - Braco. Rođen 9. marta 1966. u Bosanskoj Krupi. Poginuo 2. augusta 1992. na Rogoju (Trnovo) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda u 1. bošnjačkoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 9. Burzić (Sulejman) Osman. Rođen 2. oktobra 1972. u Mrazovcu. Poginuo 9. juna 1995. u Sadikovićima (Velika Kladuša) na dužnosti komandira Čete za moral u 505. viteškoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 10. Cinac (Rasim) Arif. Rođen 20. septembra 1968. u Bužimu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 11. Crnkić (Abid) Mirsad. Rođen 14. septembra 1956. u Bosanskoj Krupi. Poginuo u činu majora 13. juna 1994. u Todorovu (Velika Kladuša) na dužnosti komandanta 511. slavne brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 12. Čaušević (Hasan) Husein. Rođen 3. juna 1971. u Mrazovcu. Poginuo 21. februara 1994. na grmuško-srbljanskom platou kao pripadnik 505. viteške brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 13. Ćordić (Husnija) Safet. Rođen 1. januara 1971. u Elkasovoj Rijeci. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške motorizovane brigade.
 14. Dizdarević (Ibrahim) Sead. Rođen 9. marta 1965. u Mrazovcu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 15. Duraković (Abdija) Alija - Gumeni. Rođen 3. maja 1967. u Elkasovoj Rijeci. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške motorizovane brigade.
 16. Duraković (Zarif) Hasan. Rođen 22. maja 1953. u Bagu. Poginuo 7. oktobra 1992. na Ćorkovači na dužnosti komandira voda u Bužimskoj udarnoj muslimanskoj pješadijskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 17. Đulić (Salih) Arif. Rođen 7. maja 1956. u Mrazovcu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 18. Elkasović (Ahmet) Agan. Rođen 28. septembra 1962. u Lubardi. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 19. Emrić (Hasan) Hamdija. Rođen 4. maja 1968. u Mrazovcu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 20. Gerzić (Munib) Šefik. Rođen 5. jula 1967. u Ostrožnici. Poginuo 29. jula 1994. na Krčanama (Cazin) na dužnosti komandira desetine u 511. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 21. Grošić (Husein) Zuhdija. Rođen 14. aprila 1966. u Mrazovcu. Preminuo od posljedica ranjavanja, u činu nadvodnika, 10. jula 1995. u Bihaću na dužnosti komandira čete u 505. viteškoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 22. Hadžipašić (Husein) Asim. Rođen 5. januara 1971. u Pištalinama. Poginuo 9. februara 1994. na grmuško-srbljanskom platou kao pripadnik 511. slavne brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 23. Hajrudinović (Mustafa) Fikret. Rođen 5. juna 1968. u Dobrom Selu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 24. Haskić (Selim) Huse. Rođen 26. oktobra 1967. u Konjodoru. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 25. Haskić (Mehmed) Sulejman. Rođen 11. januara 1974. u Ljusini. Poginuo 28. septembra 1995. u Čađavici kod Ključa kao pripadnik 501. slavne brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 26. Isaković (Aziz) Safet. Rođen 10. maja 1973. u Varoškoj Rijeci. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 27. Jezerkić (Asim) Refik. Rođen 9. septembra 1973. u Bosanskoj Otoci. Poginuo 23. novembra 1994. u Padežu na dužnosti komandira desetine u 511. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 28. Jusić (Ahmet) Midhad. Rođen 29. novembra 1968. u Bosanskoj Otoci. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.
 29. Kahrić (Mehmed) Mehmed. Rođen 6. novembra 1963. u Bosanskoj Otoci. Poginuo u činu natporučnika 19. septembra 1995. u Bosanskoj Krupi kao pripadnik 511. slavne brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 30. Kahrić (Abid) Mustafa. Rođen 23. januara 1956. u Bosanskoj Otoci. Pilot. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 1. zrakoplovne baze Zenica.
 31. Kauković (Mehmed) Fikret. Rođen 21. septembra 1971. u Baštri. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 32. Kauković (Mehmed) Refik. Rođen 5. maja 1968. u Baštri. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 33. Kauković (Sejfo) Safet. Rođen 10. novembra 1968. u Zaradostovu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 34. Komić (Nurija) Mirsad. Rođen 29. augusta 1956. u Bosanskoj Otoci. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.
 35. Komić (Mustafa) Zijad. Rođen 13. maja 1961. u Bosanskoj Otoci. Poginuo 29. juna 1992. u Bosanskoj Otoci kao pripadnik Odreda TO Bosanska Otoka. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 36. Kovačević (Mehmet) Enver. Rođen 27. februara 1960. u Mahmić-selu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.
 37. Kovačević (Zarif) Redžep. Rođen 26. februara 1960. u Mahmić-selu. Poginuo 13. juna 1994. u rejonu Skokova (Cazin) na dužnosti pomoćnika komandanta Bataljona za moral u 511. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 38. Kurtović (Mustafa) Alija. Rođen 13. februara 1966. u Bosanskoj Krupi. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.
 39. Ljubijankić (Abdija) Safet. Rođen 12. januara 1971. u Dobrom Selu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške motorizovane brigade.
 40. Mehić (Osman) Sead. Rođen 2. septembra 1968. u Jezerskom. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.
 41. Mulalić (Agan) Husref. Rođen 29. novembra 1968. u Bužimu. Poginuo 21. februara 1994. na grmuško-srbljanskom platou kao pripadnik 505. viteške brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 42. Musić (Husein) Hasan. Rođen 26. jula 1960. u Lubardi. Preminuo od posljedica ranjavanja 3. februara 1993. u Bihaću na dužnosti komandanta 1. pješadijskog bataljona 105. krajiške brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 43. Mustafić (Rasim) Osman. Rođen 15. septembra 1970. u Bužimu. Vjerski službenik - imam. Poginuo 11. maja 1994. u Todorovu (Velika Kladuša) na dužnosti pomoćnika komandira Čete za moral u 505. viteškoj motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 44. Mustafić (Rifet) Safet - Kanta. Rođen 24. decembra 1969. u Bužimu. Poginuo 13. jula 1994. na Dautovića glavici (Velika Kladuša) na dužnosti komandira voda u 505. viteškoj motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 45. Nanić (Abid) Hamdija. Rođen 17. novembra 1970. u Varoškoj Rijeci. Poginuo 9. septembra 1994. na Radoču na dužnosti komandira voda u 505. viteškoj motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 46. Nanić (Ibrahim) Izet. Rođen 4. oktobra 1965. u Varoškoj Rijeci. Zlatni ljiljan dobio 1994. Poginuo u činu brigadira 5. augusta 1995. na Vijencu (Ćorkovača) na dužnosti komandanta 505. viteške brdske brigade. Orden heroja oslobodilačkog rata posthumno mu je dodijeljen 1998.
 47. Nanić (Ibrahim) Nevzet. Rođen 8. maja 1968. u Bužimu. Poginuo 30. juna 1992. na Osmači na dužnosti komandira voda u TO Bužim. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 48. Nizandžić (Mehmed) Ismet. Rođen 3. januara 1971. u Brigovima. Poginuo 14. jula 1994. u Golubovićima (Velika Kladuša) na dužnosti komandira voda u 505. viteškoj motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 49. Odobašić (Hasan) Nijaz. Rođen 12. novembra 1968. u Bosanskoj Otoci. Poginuo 11. februara 1994. na grmuško-srbljanskom platou na dužnosti komandira voda minobacača u 511. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 50. Oraščanin (Hasib) Ensad. Rođen 13. decembra 1971. u Bosanskoj Krupi. Poginuo 2. jula 1993. u Bosanskoj Otoci na dužnosti komandira mitraljeske desetine u 511. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 51. Oraščanin (Ibrahim) Šefik. Rođen 25. januara 1962. u Pištalinama. Poginuo 27. jula 1994. u Krakači (Cazin) kao pripadnik 511. slavne brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 52. Osmanagić (Mujo) Nedžad. Rođen 3. juna 1974. u Bosanskoj Krupi. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.
 53. Pajalić (Bećir) Atif. Rođen 9. augusta 1971. u Konjodoru. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 504. lahke brigade.
 54. Pašić (Mehmed) Alaga. Rođen 27. jula 1964. u Bosanskoj Otoci. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.
 55. Pašić (Ibrahim) Huzeir. Rođen 4. aprila 1968. u Bosanskoj Otoci. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.
 56. Pehlić (Hasan) Husein. Rođen 20. januara 1967. u Konjodoru. Poginuo 11. juna 1994. u Golubovićima (Velika Kladuša) na dužnosti komandira voda u 505. viteškoj motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 57. Porić (Zuhdija) Amir. Rođen 15. augusta 1971. u Bosanskoj Krupi. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.
 58. Ramić (Ferid) Refik. Rođen 1. jula 1971. u Velikom Badiću. Poginuo u činu nadvodnika 30. oktobra 1994. u Vranjskoj na dužnosti komandira voda u 511. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 59. Redžić (Smail) Sead. Rođen 2. januara 1958. u Bosanskoj Krupi. Poginuo 7. aprila 1994. na grmuško-srbljanskom platou na dužnosti komandira čete u 511. slavnoj brdskoj brigadi.
 60. Rožić (Husnija) Enes. Rođen 22. oktobra 1968. u Lubardi. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade. Preminuo u činu nadvodnika od posljedica ranjavanja 16. oktobra 1995. u Bihaću.
 61. Salkić (Ibrahim) Mirsad. Rođen 7. oktobra 1969. u Dobrom Selu. Poginuo 11. januara 1993. kod Banjana na dužnosti komandira voda u 105. muslimanskoj pješadijskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 62. Sedić (Kadir) Mirsad. Rođen 4. januara 1956. u Arapuši. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade. Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima odlikovan 1998. kao pripadnik Zajedničke komande Vojske FBiH.
 63. Suljić (Mustafa) Hazim. Rođen 24. oktobra 1962. u Zaradostovu. Poginuo 13. januara 1993. na Kadića glavici (Velika Kladuša) na dužnosti komandira čete u 105. krajiškoj pješadijskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 64. Suljić (Mustafa) Rasim. Rođen 4. marta 1965. u Varoškoj Rijeci. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 65. Šabić (Bajro) Muhamed. Rođen 10. januara 1960. u Bosanskoj Krupi. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.
 66. Šahinović (Hasan) Enver - Dok. Rođen 9. januara 1972. u Bužimu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 727. slavne brdske brigade.
 67. Šahinović (Alija) Muharem. Rođen 25. februara 1973. u Brigovima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške motorizovane brigade. Poginuo u činu majora 21. novembra 1994. u Podzvizdu (Velika Kladuša) na dužnosti zamjenika komandira baterije.
 68. Šehić (Bećo) Sead. Rođen 15. juna 1941. u Bosanskoj Krupi. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.
 69. Topalović (Mustafa) Asim. Rođen 2. januara 1969. u Mrazovcu. Poginuo 23. jula 1994. na Kestenovačkoj glavici (Velika Kladuša) na dužnosti komandira baterije u 505. viteškoj motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 70. Veladžić (Husein) Fadil. Rođen 22. februara 1964. u Konjodoru. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 71. Veladžić (Husein) Jasmin. Rođen 11. maja 1969. u Varoškoj Rijeci. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 72. Veladžić (Husein) Meho. Rođen 15. septembra 1971. u Varoškoj Rijeci. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 73. Veladžić (Mustafa) Nijaz. Rođen 1. aprila 1972. u Konjodoru. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 74. Veladžić (Mumin) Osman. Rođen 18. novembra 1966. u Elkasovoj Rijeci. Poginuo 13. jula 1994. na Ćorkovači na dužnosti pomoćnika komandira Čete za moral u 505. viteškoj motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 75. Veladžić (Mumin) Šefik. Rođen 18. februara 1965. u Varoškoj Rijeci. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 76. Velagić (Hasib) Husein. Rođen 26. aprila 1969. u Malom Badiću. Poginuo 10. jula 1994. u rejonu Skokova (Cazin) kao pripadnik 511. slavne brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 77. Velagić (Derviš) Nijaz. Rođen 13. maja 1968. u Malom Badiću. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.
 78. Zorić (Hasan) Abdulah. Rođen 14. oktobra 1971. u Varoškoj Rijeci. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 505. viteške brdske brigade.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Grupa autora (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.