Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana (Bugojno)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Glavni članak: Zlatni ljiljan

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja općine Bugojno.

 1. Beganović (Mehmed) Tahir. Rođen 19. jula 1960. u Drvetinama. Poginuo 20. jula 1993. u Gredinama na dužnosti komandira prateće čete 2. bataljona u 307. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 2. Cetin (Mustafa) Raif. Rođen 16. marta 1965. u Bugojnu. Poginuo 20. jula 1993. u Vrbanji na dužnosti zamjenika komandira Izviđačke čete 1. bataljona u 307. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 3. Čolić (Vehab) Vahid. Rođen 1. januara 1954. u Skrtama. Poginuo 28. jula 1993. kod Livadica kao pripadnik 307. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 4. Dautbegović (Kasim) Nihad. Rođen 1. maja 1964. u Bugojnu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 707. slavne brdske brigade.
 5. Duraković (Muhamed) Nedžad. Rođen 15. jula 1963. u Bugojnu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 707. slavne brdske brigade.
 6. Kadunić (Dizdar) Muhamed. Rođen 29. januara 1957. u Bugojnu. Poginuo 5. oktobra 1995. u Ključu na dužnosti komandira odjeljenja u 708. slavnoj lahkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 7. Kišija (Meho) Dervo. Rođen 1. juna 1943. u Nuhićima. Poginuo 24. januara 1993. u rejonu Bistrice (Gornji Vakuf) kao izviđač, pripadnik 307. motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 8. Ljubuškić (Sulejman) Admir - Šutak. Rođen 10. marta 1966. u Bugojnu. Zlatni ljiljan dobio 1994. Poginuo u činu natkapetana 21. juna 1995. na Dobranjskom brdu (Visoko) na dužnosti komandanta bataljona u 307. slavnoj brdskoj brigadi.
 9. Memić (Abdulah) Elvedin - Mečak. Rođen 29. juna 1970. u Bugojnu. Poginuo 15. maja 1993. u okolini Busovače kao pripadnik Općinskog štaba TO Bugojno. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 10. Meškin (Dževad) Vahidin. Rođen 5. aprila 1971. u Bugojnu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 707. slavne brdske brigade.
 11. Muratspahić (Bećir) Nermin. Rođen 7. aprila 1970. u Bugojnu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 707. slavne brdske brigade.
 12. Škandro (Hamdija) Admir. Rođen 6. novembra 1972. u Bugojnu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 707. slavne brdske brigade.
 13. Tupo (Tahir) Ramiz. Rođen 4. oktobra 1974. u Karadžama. Poginuo 7. oktobra 1995. u rejonu Prusca (Donji Vakuf) na dužnosti minera u 7. inžinjerijskom bataljonu. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Grupa autora (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.