Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana (Busovača)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Glavni članak: Zlatni ljiljan

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja općine Busovača.

  1. Čičak (Šerif) Muradif. Rođen 24. februara 1966. u Krvavičićima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 314. brdske brigade.
  2. Džafić (Vejsil) Hamza. Rođen 12. augusta 1950. u Bukovcima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 2. viteške motorizovane brigade.
  3. Hajdarević (Hasan) Muhamed. Rođen 5. jula 1967. u Busovači. Poginuo 15. juna 1993. u rejonu Busovačkih staja na dužnosti pomoćnika komandanta Odreda Busovača u 333. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
  4. Hodžić (Uzeir) Sead. Rođen 4. januara 1971. u Busovači. Poginuo 14. novembra 1992. na Karauli (Travnik) kao izviđač u 7. muslimanskoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
  5. Imamović (Mulaim) Mulo. Rođen 22. novembra 1971. u Putišu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 303. brdske brigade.
  6. Kermo (Jakub) Nasih. Rođen 13. maja 1963. u Busovači. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 7. viteške muslimanske oslobodilačke brigade.
  7. Merdan (Salih) Džemal. Rođen 6. augusta 1950. u Busovači. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik Komande 3. korpusa.
  8. Pezer (Derviš) Mirnes. Rođen 30. aprila 1972. u Busovači. Poginuo 13. augusta 1995. na Poganoj ravni (Donji Vakuf) kao pripadnik 7. viteške muslimanske oslobodilačke brigade.
  9. Šišić (Hadžo) Šemsudin - Geza. Rođen 5. aprila 1968. u Busovači. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 1. manevarskog bataljona 3. korpusa.

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Grupa autora (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.