Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana (Foča)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Glavni članak: Zlatni ljiljan

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja prijeratne općine Foča, odnosno današnjih općina Foča i Foča-Ustikolina.

 1. Alibašić (Mujo) Halim. Rođen 23. maja 1957. u Ćurevu. Vjerski službenik - imam. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 14. divizije.
 2. Andelija (Ahmet) Mujo. Rođen 11. januara 1969. u Anđelijama. Poginuo 28. jula 1993. na Proskoku (Bjelašnica) kao diverzant, pripadnik 182. lahke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 3. Baručija (Kasim) Muhamed. Rođen 2. augusta 1959. u Miljevini. Poginuo 4. augusta 1992. na Stupu (Sarajevo) kao pripadnik Izviđačko-diverzantske čete 1. korpusa. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 4. Baručija (Hamid) Šemso. Rođen 4. maja 1960. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik Komande 1. korpusa. Poginuo u činu kapetana 11. oktobra 1994. na Moševačkom brdu (Vareš) na dužnosti referenta za planiranje i obuku inžinjerijskih jedinica.
 5. Bećirbašić (Mustafa) Rifet. Rođen 17. augusta 1960. u Kozarevini. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 2. viteške motorizovane brigade.
 6. Begić (Džemail) Dževad - Đilda. Rođen 16. augusta 1965. u Foči. Poginuo 11. jula 1992. u Pofalićima (Sarajevo) kao pripadnik 2. motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1992.
 7. Beširević (Mušan) Vahid. Rođen 30. oktobra 1960. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 1. slavne motorizovane brigade.
 8. Bešović (Ejub) Mustafa - Musa. Rođen 14. juna 1965. u Tjentištu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 148. viteške lahke brigade.
 9. Čaušević (Hadžan) Alija. Rođen 5. augusta 1961. u Foči. Poginuo 5. augusta 1994. u Varešu na dužnosti komandira čete u 102. motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 10. Čavrk (Safet) Ermin. Rođen 13. septembra 1964. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 803. lahke brigade.
 11. Čavrk (Hamid) Husein. Rođen 17. septembra 1961. u Foči. Poginuo 29. jula 1992. na Preljući kao diverzant, pripadnik 1. drinske udarne brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 12. Čelik (Rasim) Sead. Rođen 1. januara 1958. u Čelikovom Polju. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 148. viteške lahke brigade.
 13. Čelik (Zećir) Taib - Tata. Rođen 27. februara 1950. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 148. viteške lahke brigade.
 14. Čorbo (Alija) Safet. Rođen 8. januara 1968. u Mješajima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 148. viteške lahke brigade.
 15. Čustović (Hakija) Izet. Rođen 10. augusta 1944. u Daničićima. Specijalista, doktor anesteziolog. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik Mobilne hirurške čete Ratne bolnice Igman.
 16. Ćerimagić (Mehmed) Dževad. Rođen 29. jula 1967. u Mješajima. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 148. viteške lahke brigade.
 17. Dedović (Šerif) Ibrahim. Rođen 23. januara 1953. u Prijanovićima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 155. motorizovane brigade.
 18. Delić (Mujo) Nedžad. Rođen 21. septembra 1972. u Foči. Poginuo 13. juna 1992. u Donjem Kotorcu (danas Istočna Ilidža) na dužnosti komandira Interventnog voda u 4. motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 19. Dudo (Hamdija) Hamid. Rođen 8. maja 1963. u Kolunu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik Gardijske brigade.
 20. Durić (Asim) Mehmed. Rođen 6. jula 1958. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 181. bošnjačke brdske brigade. Poginuo u činu natporučnika 30. juna 1995. na Lučeviku (Treskavica) na dužnosti zamjenika komandanta bataljona u 181. bošnjačkoj brdskoj brigadi.
 21. Džafo (Džafer) Bajro. Rođen 9. novembra 1940. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik Diverzantsko-izviđačkog odreda "Fikro" 4. motorizovane brigade.
 22. Džamalija (Hamid) Enver. Rođen 10. juna 1963. u Ćurevu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 82. brdske brigade.
 23. Džamalija (Abid) Zijad. Rođen 9. marta 1967. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 310. brdske brigade.
 24. Džanko (Fehim) Midhat. Rođen 2. januara 1965. u Purišima. Poginuo 26. marta 1994. na Humki (Goražde) na dužnosti komandira voda u 1. drinskoj udarnoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 25. Đuderija (Safet) Osman. Rođen 3. januara 1958. u Susješnom. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 182. viteške lahke brigade.
 26. Hadžiahmetović (Mujo) Hamed. Rođen 4. jula 1951. u Huseinovićima. Preminuo u Ratnoj bolnici Goražde na dužnosti načelnika Štaba 1. drinske udarne brigade 1. februara 1993. od posljedica ranjavanja. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 27. Hadžiahmetović (Uzeir) Muris. Rođen 26. januara 1969. u Huseinovićima. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 801. lahke brigade.
 28. Hajdarević (Suljo) Remzija - Džo. Rođen 19. novembra 1959. u Tjentištu. Poginuo 24. jula 1993. u Fojnici na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda 310. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 29. Hanjalić (Zulfo) Dževad. Rođen 21. aprila 1962. u Daničićima. Poginuo 17. jula 1993. na Proskoku na dužnosti komandanta bataljona u 82. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 30. Hanjalić (Ahmet) Zijad - Zakareli. Rođen 1. oktobra 1962. u Daničićima. Poginuo 15. jula 1993. na Proskoku na dužnosti načelnika artiljerije u 82. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 31. Hodžić (Huso) Muradif - Kodža. Rođen 28. novembra 1959. u Miljevini. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 182. lahke brigade.
 32. Hukara (Omer) Edin. Rođen 3. januara 1965. u Foči. Poginuo 14. septembra 1992. na Otesu (Sarajevo) na dužnosti pomoćnika komandanta za moral u 1. podrinjskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 33. Humić (Salem) Hamid. Rođen 23. septembra 1968. u Foči. Poginuo 26. oktobra 1993. u Sarajevu kao pripadnik Čete Vojne policije 1. korpusa. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 34. Ibrahimović (Sakib) Oliver. Rođen 10. oktobra 1958. u Foči. Poginuo 14. oktobra 1994. u Varešu na dužnosti komandira čete u 102. motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 35. Jež (Džafer) Began. Rođen 23. oktobra 1960. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 2. viteške motorizovane brigade.
 36. Karahodža (Nezir) Almir. Rođen 29. novembra 1970. u Foči. Poginuo 7. juna 1993. kod Carevog guvna (na granici općina Foča i Čajniče) kao diverzant, pripadnik 1. drinske udarne brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 37. Kavazović (Salko) Mirsad - Mito. Rođen 30. augusta 1958. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 127. viteške brdske brigade.
 38. Klino (Zulfo) Zahid. Rođen 3. februara 1959. u Foči. Poginuo 6. januara 1994. na Mijatovića kosi (Sarajevo) kao pripadnik 2. viteške motorizovane brigade.
 39. Kokić (Suljo) Safet. Rođen 9. maja 1967. u Miljevini. Poginuo 17. septembra 1994. na Dobrinji (Sarajevo) kao pripadnik Čete Vojne policije 1. korpusa. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 40. Konjo (Ramiz) Hadžan. Rođen 12. marta 1960. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1992. kao pripadnik 2. motorizovane brigade.
 41. Kopriva (Mujo) Ismet. Rođen 21. maja 1955. u Trtoševu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 1. slavne motorizovane brigade.
 42. Korjenić (Halil) Munib - Mungos. Rođen 12. aprila 1958. u Donjem Polju. Poginuo 15. jula 1993. na Proskoku na dužnosti komandira čete u 82. lahkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 43. Kovačević (Kasim) Šefik - Šefa. Rođen 1. marta 1962. u Mješajima. Poginuo 30. augusta 1993. na Voljavcu (Prozor) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda u 82. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 44. Kulašević (Ramiz) Fehim. Rođen 19. augusta 1957. u Foči. Poginuo 7. augusta 1993. kod Predola na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda 1. drinske udarne brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 45. Kurtović (Uzeir) Salko. Rođen 28. juna 1959. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 1. drinske udarne brigade.
 46. Mekić (Vejsil) Himzo. Rođen 11. decembra 1963. u Miljevini. Poginuo 9. septembra 1992. u Donjem Kotorcu (Istočna Ilidža) na dužnosti komandira voda u 4. motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 47. Muhović (Mujo) Dževad. Rođen 12. jula 1961. u Kruševu. Poginuo 30. augusta 1993. na Voljavcu (Prozor) kao diverzant, pripadnik 82. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 48. Mujić (Muhamed) Fikret. Rođen 26. januara 1974. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 140. bošnjačke brdske brigade.
 49. Muslić (Muharem) Muhamed - Ćuza. Rođen 14. juna 1958. u Tođevcu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 148. viteške lahke brigade.
 50. Muslim (Nazif) Azim - Ćaza. Rođen 27. februara 1966. u Marevu. Poginuo 30. jula 1993. na Proskoku kao pripadnik 1. fočanske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 51. Nezirević (Halil) Muzafer. Rođen 19. jula 1967. u Miljevini. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 181. bošnjačke brdske brigade.
 52. Nikšić (Vehbija) Fahrudin. Rođen 28. aprila 1967. u Jeleču. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 181. bošnjačke brdske brigade.
 53. Ožegović (Ahmet) Šefko - Šeks. Rođen 2. januara 1961. u Tobijevcima. Poginuo u činu natkapetana 12. marta 1995. u rejonu Voluje jame (Treskavica) kao pripadnik 181. bošnjačke brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 54. Pačo (Abid) Sakib. Rođen 10. februara 1953. u Perovićima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 82. brdske brigade.
 55. Petrović (Ljubomir) Samir. Rođen 19. septembra 1973. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1992. kao pripadnik 2. motorizovane brigade.
 56. Puška (Džanko) Zijad. Rođen 29. septembra 1961. Poginuo 19. marta 1993. na Stupu (Sarajevo) na dužnosti referenta za obuku jedinica i komandi 10. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 57. Sarač (Husnija) Uzeir. Rođen 15. septembra 1949. u Jeleču. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 2. viteške motorizovane brigade. Poginuo 19. jula 1995. na Humu (Treskavica).
 58. Smajkan (Safet) Džemal. Rođen 20. oktobra 1957. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 111. viteške brdske brigade.
 59. Sokolović (Ibro) Aziz. Rođen 26. septembra 1961. u Foči. Poginuo 5. februara 1993. na Sokolju (Sarajevo) kao pripadnik 2. viteške motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 60. Šehović (Zahid) Enver. Rođen 15. januara 1967. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1992. Poginuo 27. jula 1993. na brdu Žuč (Sarajevo) na dužnosti komandanta 1. motorizovane brigade. Ordenom heroja oslobodilačkog rata posthumno odlikovan 1994.
 61. Šehović (Ramiz) Sead. Rođen 18. juna 1970. u Foči. Zlatni ljiljan dobio 1993. kao pripadnik 1. slavne motorizovane brigade.
 62. Šorlija (Alija) Sead. Rođen 18. januara 1971. u Foči. Poginuo 12. decembra 1992. na brdu Mojmilo (Sarajevo) na dužnosti komandira odjeljenja u 101. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 63. Tataragić (Hasan) Dževada. Rođena 10. januara 1964. u Foči. Medicinska sestra. Zlatni ljiljan dobila 1993. kao pripadnik Diverzantsko-izviđačkog odreda "Fikro" 4. motorizovane brigade.
 64. Zukobašić (Nuhan) Hazim. Rođen 22. aprila 1969. u Prisoju. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 4. izviđačko-diverzantskog bataljona.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Grupa autora (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.