Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana (Gornji Vakuf)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Glavni članak: Zlatni ljiljan

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja općine Gornji Vakuf.

 1. Abazović (Jusuf) Vahid. Rođen 1. aprila 1968. u Bistrici. Poginuo 11. maja 1995. u Bistrici na dužnosti komandira čete u 317. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 2. Aganović (Muharem) Faruk - Jupi. Rođen 28. jula 1956. u Draževom Docu. Zlatni ljiljan dobio 1993, a Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem 1997. kao pripadnik 307/707. slavne brdske brigade.
 3. Brica (Ibrahim) Nadir. Rođen 12. jula 1970. u Gornjem Vakufu. Poginuo 21. januara 1993. u Seocima kao pripadnik 317. slavne brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 4. Bušatlić (Alija) Hašim. Rođen 29. januara 1952. u Zastinju. Vjerski službenik - imam. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 707. slavne brdske brigade.
 5. Čaušević (Salih) Sead - Čaki. Rođen 11. maja 1972. u Gornjem Vakufu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 717. lahke brigade.
 6. Čišić (Šefik) Goran. Rođen 31. oktobra 1956. u Trnovači. Poginuo u činu natkapetana 20. decembra 1994. u rejonu Podripaca (Bugojno) na dužnosti komandanta Diverzantskog bataljona 7. korpusa. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 7. Hajdarević (Nume) Ramiz. Rođen 26. februara 1963. u Vrsama. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 317. slavne brdske brigade.
 8. Kasumović (Abdulah) Fuad. Rođen 20. marta 1958. u Gornjem Vakufu. Zlatni ljiljan dobio 1993. kao pripadnik 317. slavne brdske brigade.
 9. Milanović (Hamdija) Bedrudin. Rođen 30. jula 1955. u Boljkovcu. Poginuo 8. augusta 1993. u rejonu Crnog vrha na dužnosti referenta za moral u 317. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 10. Milanović (Avdo) Ilijaz. Rođen 25. jula 1952. u Boljkovcu. Vjerski službenik - imam. Poginuo 27. augusta 1993. u rejonu Crnog vrha na dužnosti operativca u bataljonu u 317. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 11. Musa (Alija) Tahir. Rođen 1. maja 1969. u Vrsama. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 317. slavne brdske brigade.
 12. Omeragić (Ramo) Suad. Rođen 28. jula 1972. u Zastinju. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 317. slavne brdske brigade.
 13. Prijić (Ibro) Halil. Rođen 29. januara 1971. u Voljicama. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 317. slavne brdske brigade.
 14. Prijić (Abid) Suad. Rođen 11. oktobra 1969. u Voljicama. Preminuo od posljedica ranjavanja 16. augusta 1993. u Zenici na dužnosti komandira izviđačke desetine u 317. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 15. Smajić (Rasim) Semin. Rođen 28. maja 1971. u Bistrici. Poginuo 28. augusta 1993. na Stubliću na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete u 317. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 16. Šehić (Asim) Sejid. Rođen 20. oktobra 1970. u Voljicama. Poginuo 27. septembra 1993. u Galičici na dužnosti komandira čete u 317. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 17. Šljivo (Tahir) Enver. Rođen 16. oktobra 1962. u Duši. Zlatni ljiljan dobio 1993. Poginuo 28. augusta 1993. u Ždrimcima na dužnosti komandira Protivoklopne čete u 317. slavnoj brdskoj brigadi.
 18. Tihak (Ferid) Mufid. Rođen 28. februara 1962. u Boljkovcu. Poginuo 8. februara 1994. na Škarinoj glavi na dužnosti komandira čete u 317. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Grupa autora (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.