Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana (Jajce)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Glavni članak: Zlatni ljiljan

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja prijeratne općine Jajce, odnosno današnjih općina Jajce i Jezero.

 1. Cvijetić (Vojislav) Arman. Rođen 22. augusta 1972. u Jajcu. Poginuo 19. januara 1993. u Gornjem Vakufu na dužnosti vojnog policajca u 705. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 2. Čović (Tahir) Šaban. Rođen 25. maja 1956. u Vincu. Poginuo u činu kapetana 13. augusta 1995. u rejonu Pogane ravni (Donji Vakuf) na dužnosti pomoćnika komandanta Bataljona za obavještajne poslove u 705. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 3. Ćosić (Mustafa) Alija. Rođen 1. augusta 1960. u Žaovinama. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 705. slavne brdske brigade.
 4. Delić (Meho) Enver. Rođen 1. jula 1969. u Grabanti. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik Odreda El-mudžahid.
 5. Dervišić (Agan) Bilal. Rođen 3. januara 1968. u Jajcu. Zlatni ljiljan dobio 1993. kao pripadnik 7. muslimanske brdske brigade.
 6. Dervišić (Alija) Vahid. Rođen 22. januara 1968. u Jajcu. Zlatni ljiljan dobio 1993. kao pripadnik 17. slavne krajiške brdske brigade.
 7. Emušić (Ramiz) Zijad - Ziko. Rođen 10. septembra 1970. u Lendićima. Poginuo u činu kapetana 15. juna 1995. na Ravnom Nabožiću (Ilijaš) na dužnosti komandira čete u 7. viteškoj muslimanskoj oslobodilačkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 8. Gromila (Safet) Abid. Rođen 1. oktobra 1958. u Ipoti. Zlatni ljiljan dobio 1993. kao pripadnik 305. slavne brdske brigade.
 9. Hadžiabdić (Osman) Muharem. Rođen 15. decembra 1971. u Jajcu. Poginuo 30. juna 1995. u Podlugovima (Ilijaš) na dužnosti referenta za obavještajne poslove u 317. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 10. Kliko (Mehmed) Emir. Rođen 20. oktobra 1967. u Jajcu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 511. slavne brdske brigade.
 11. Kokić (Asim) Kemal. Rođen 2. novembra 1964. u Kokićima. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 312. brdske brigade.
 12. Mecavica (Mehmed) Elvir - Meca. Rođen 4. januara 1974. u Jajcu. Poginuo 11. septembra 1994. na Vučjoj glavi (na granici općina Teslić i Zenica) na dužnosti izviđača u 7. slavnoj muslimanskoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 13. Muharemović (Hasan) Suad. Rođen 28. aprila 1962. u Jajcu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 41. slavne brdske brigade.
 14. Mujak (Omer) Zaim. Rođen 3. novembra 1967. u Jajcu. Poginuo 24. januara 1994. u Zavišću (Gornji Vakuf) na dužnosti komandira čete u 305. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 15. Redžić (Bajro) Enes. Rođen 27. juna 1971. u Barevu. Poginuo 16. oktobra 1993. kao pripadnik Diverzantsko-izviđačkog bataljona 3. korpusa. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 16. Turanović (Salih) Ekrem. Rođen 28. septembra 1968. u Kuprešanima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 705. slavne brdske brigade.
 17. Ždralić (Safet) Ismet. Rođen 20. oktobra 1971. u Kuprešanima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 705. slavne brdske brigade.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Grupa autora (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.