Spisak oksidacijskih stanja elemenata

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu

Ovo je lista poznatih oksidacijskih stanja hemijskih elemenata, ne uključujući oksidacijska stanja koja nisu cijeli broj. Najčešća oksidacijska stanja su boldirana. Ovo je tabela prema Greenwood-u,[1]. Oksidacijsko stanje 0, koje postoji kod svih elemenata, odnosi se na kolonu u kojoj se nalazi hemijski simbol. Format tabele, koji se bazira na tabeli prema Medeljejevu iz 1889, prikazuje periodičnost osobina.

−1 H +1
He
−1 Li +1
Be +2
B +1 +2 +3
−4 −3 −2 −1 C +1 +2 +3 +4
−3 −2 −1 N +1 +2 +3 +4 +5
−2 −1 O +1 +2
−1 F
Ne
−1 Na +1
Mg +2
Al +1 +3
−4 −3 −2 −1 Si +1 +2 +3 +4
−3 −2 −1 P +1 +2 +3 +4 +5
−2 −1 S +1 +2 +3 +4 +5 +6
−1 Cl +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
Ar
K +1
Ca +2
Sc +1 +2 +3
−1 Ti +2 +3 +4
−1 V +1 +2 +3 +4 +5
−2 −1 Cr +1 +2 +3 +4 +5 +6
−3 −2 −1 Mn +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
−2 −1 Fe +1 +2 +3 +4 +5 +6
−1 Co +1 +2 +3 +4 +5
−1 Ni +1 +2 +3 +4
Cu +1 +2 +3 +4
Zn +2
Ga +1 +2 +3
−4 Ge +1 +2 +3 +4
−3 As +2 +3 +5
−2 Se +2 +4 +6
−1 Br +1 +3 +4 +5 +7
Kr +2
Rb +1
Sr +2
Y +2 +3
Zr +1 +2 +3 +4
−1 Nb +2 +3 +4 +5
−2 −1 Mo +1 +2 +3 +4 +5 +6
−3 −1 Tc +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
−2 Ru +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
−1 Rh +1 +2 +3 +4 +5 +6
Pd +2 +4
Ag +1 +2 +3
Cd +2
In +1 +2 +3
−4 Sn +2 +4
−3 Sb +3 +5
−2 Te +2 +4 +5 +6
−1 I +1 +3 +5 +7
Xe +2 +4 +6 +8
Cs +1
Ba +2
La +2 +3
Ce +2 +3 +4
Pr +2 +3 +4
Nd +2 +3
Pm +3
Sm +2 +3
Eu +2 +3
Gd +1 +2 +3
Tb +1 +3 +4
Dy +2 +3
Ho +3
Er +3
Tm +2 +3
Yb +2 +3
Lu +3
Hf +2 +3 +4
−1 Ta +2 +3 +4 +5
−2 −1 W +1 +2 +3 +4 +5 +6
−3 −1 Re +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
−2 Os +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
−1 Ir +1 +2 +3 +4 +5 +6
Pt +2 +4 +5 +6
−1 Au +1 +2 +3
Hg +1 +2 +4 [2]
Tl +1 +3
−4 Pb +2 +4
−3 Bi +3 +5
−2 Po +2 +4 +6
−1 At +1 +3 +5 +7
Rn
Fr +1
Ra +2
Ac +3
Th +2 +3 +4
Pa +3 +4 +5
U +3 +4 +5 +6
Np +3 +4 +5 +6 +7
Pu +3 +4 +5 +6 +7
Am +2 +3 +4 +5 +6
Cm +3 +4
Bk +3 +4
Cf +2 +3 +4
Es +2 +3
Fm +2 +3
Md +2 +3
No +2 +3
Lr +3
Rf +4

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the Elements, 2nd Edition, Oxford:Butterworth-Heinemann ISBN 0-7506-3365-4
  2. ^ Hg4+ je dokazan u spoju živa tetrafluoridu izvor:Xuefang Wang; Lester Andrews; Sebastian Riedel; and Martin Kaupp (2007). "Mercury Is a Transition Metal: The First Experimental Evidence for HgF4.". Angew. Chem. Int. Ed. 46 (44): 8371–8375.