Spisak oksidacijskih stanja elemenata

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ovo je lista poznatih oksidacijskih stanja hemijskih elemenata, ne uključujući oksidacijska stanja koja nisu cijeli broj. Najčešća oksidacijska stanja su boldirana. Ovo je tabela prema Greenwood-u,[1]. Oksidacijsko stanje 0, koje postoji kod svih elemenata, odnosi se na kolonu u kojoj se nalazi hemijski simbol. Format tabele, koji se bazira na tabeli prema Medeljejevu iz 1889, prikazuje periodičnost osobina.

−1 H +1
He
−1 Li +1
Be +2
B +1 +2 +3
−4 −3 −2 −1 C +1 +2 +3 +4
−3 −2 −1 N +1 +2 +3 +4 +5
−2 −1 O +1 +2
−1 F
Ne
−1 Na +1
Mg +2
Al +1 +3
−4 −3 −2 −1 Si +1 +2 +3 +4
−3 −2 −1 P +1 +2 +3 +4 +5
−2 −1 S +1 +2 +3 +4 +5 +6
−1 Cl +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
Ar
K +1
Ca +2
Sc +1 +2 +3
−1 Ti +2 +3 +4
−1 V +1 +2 +3 +4 +5
−2 −1 Cr +1 +2 +3 +4 +5 +6
−3 −2 −1 Mn +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
−2 −1 Fe +1 +2 +3 +4 +5 +6
−1 Co +1 +2 +3 +4 +5
−1 Ni +1 +2 +3 +4
Cu +1 +2 +3 +4
Zn +2
Ga +1 +2 +3
−4 Ge +1 +2 +3 +4
−3 As +2 +3 +5
−2 Se +2 +4 +6
−1 Br +1 +3 +4 +5 +7
Kr +2
Rb +1
Sr +2
Y +2 +3
Zr +1 +2 +3 +4
−1 Nb +2 +3 +4 +5
−2 −1 Mo +1 +2 +3 +4 +5 +6
−3 −1 Tc +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
−2 Ru +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
−1 Rh +1 +2 +3 +4 +5 +6
Pd +2 +4
Ag +1 +2 +3
Cd +2
In +1 +2 +3
−4 Sn +2 +4
−3 Sb +3 +5
−2 Te +2 +4 +5 +6
−1 I +1 +3 +5 +7
Xe +2 +4 +6 +8
Cs +1
Ba +2
La +2 +3
Ce +2 +3 +4
Pr +2 +3 +4
Nd +2 +3
Pm +3
Sm +2 +3
Eu +2 +3
Gd +1 +2 +3
Tb +1 +3 +4
Dy +2 +3
Ho +3
Er +3
Tm +2 +3
Yb +2 +3
Lu +3
Hf +2 +3 +4
−1 Ta +2 +3 +4 +5
−2 −1 W +1 +2 +3 +4 +5 +6
−3 −1 Re +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
−2 Os +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
−1 Ir +1 +2 +3 +4 +5 +6
Pt +2 +4 +5 +6
−1 Au +1 +2 +3
Hg +1 +2 +4 [2]
Tl +1 +3
−4 Pb +2 +4
−3 Bi +3 +5
−2 Po +2 +4 +6
−1 At +1 +3 +5 +7
Rn
Fr +1
Ra +2
Ac +3
Th +2 +3 +4
Pa +3 +4 +5
U +3 +4 +5 +6
Np +3 +4 +5 +6 +7
Pu +3 +4 +5 +6 +7
Am +2 +3 +4 +5 +6
Cm +3 +4
Bk +3 +4
Cf +2 +3 +4
Es +2 +3
Fm +2 +3
Md +2 +3
No +2 +3
Lr +3
Rf +4

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the Elements, 2nd Edition, Oxford:Butterworth-Heinemann ISBN 0-7506-3365-4
  2. ^ Hg4+ je dokazan u spoju živa tetrafluoridu izvor:Xuefang Wang; Lester Andrews; Sebastian Riedel; and Martin Kaupp (2007). "Mercury Is a Transition Metal: The First Experimental Evidence for HgF4.". Angew. Chem. Int. Ed. 46 (44): 8371–8375.