Sui generis

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Sui generis je latinski izraz koji znači "svojevrstan", „svoje vrste“, „u klasi za sebe“, dakle „jedinstven“.[1]

Brojne discipline koriste ovaj izraz za označavanje jedinstvenih entiteta. To uključuje:

 • Biologija; za vrste koje se ne uklapaju u rod koji uključuje druge vrste [2]
 • Kreativna umjetnost; za umjetnička djela koja nadilaze konvencionalne žanrovske granice
 • Pravo; kada je potrebno posebno i jedinstveno tumačenje predmeta ili organa
  • Intelektualna svojina, za vrste dijela koja ne potpadaju pod opšti zakon o autorskim pravima, ali su zaštićeni posebnim statutima
 • Filozofija; da ukaže na ideju, entitet ili stvarnost koja se ne može svesti na niži koncept ili uključiti u viši koncept

Biologija[uredi | uredi izvor]

U taksonomskoj strukturi " rodvrsta ", vrsta se opisuje kao sui generis ako je njen rod stvoren da bi je klasifikovao (tj. njena jedinstvenost u vrijeme klasifikacije je zasluživala stvaranje novog roda, čiji je jedini član u početku bio sui generis vrste). Vrsta koja je jedini postojeći član svog roda (npr. rod Homo ) nije nužno sui generis ; izumiranja su eliminirala druge srodne vrste.

Kreativna umjetnost[uredi | uredi izvor]

Knjiga, film, televizijska serija ili druga umjetnička kreacija naziva se sui generis kada se ne uklapa u standardne žanrovske granice. Filmski kritičar Richard Schickel identificira Džo protiv vulkana kao sui generis film.[3] Filmski kritičar Michael Brooke koristio je taj izraz da opiše Fantastičnu planetu, francusko-češki naučno-fantastični animirani film iz 1973. u režiji Renéa Lalouxa .[4]

Pravo[uredi | uredi izvor]

U pravu, to je stručni termin koji se koristi za identifikaciju pravne klasifikacije koja postoji nezavisno od drugih kategorizacija, bilo zbog svoje posebnosti ili zbog specifičnog stvaranja prava ili obaveze.[5] Na primjer, ovlasti suda za nepoštovanje suda proizlaze sui generis, a ne iz statuta ili pravila.[6] Apelacioni sud u Njujorku je koristio termin u opisivanju zadružnih stambenih korporacija, uglavnom zato što se ovaj oblik stanovanja smatra nekretninama za neke svrhe, a ličnom imovinom za druge.[7]

Prilikom navođenja sudskih slučajeva i drugih organa vlasti, advokati i sudije mogu se pozivati na „slučaj sui generis “ ili „ sui generis autoritet“, što znači da je to poseban slučaj koji je ograničen na sopstvene činjenice i stoga ne mora imati širu primjenu.

Intelektualna svojina[uredi | uredi izvor]

Uopšteno govoreći, zaštita intelektualne svojine se proteže i na intelektualne kreacije kako bi se podstakla inovacija, a zavisi od prirode posla i njegovih karakteristika .  Glavne vrste zakona o intelektualnoj svojini su: autorsko pravo, koje štiti kreativna dela; patent, koji štiti pronalazak; poslovna tajna, koja štiti informacije koje nisu opšte poznate ili lako provjerljive, a koje su vrijedne za nosioca tajne; i zaštitni znak, koji štiti brendiranje i druga ekskluzivna svojstva proizvoda i usluga. Svaka stvar koja ispunjava ove kriterije može biti zaštićena.

Međutim, u mnogim zemljama postoje sui generis statuti koji proširuju zaštitu intelektualnog vlasništva na materiju koja ne zadovoljava karakteristične definicije: raspored integriranih kola, dizajn trupa broda, modni dizajn u Francuskoj, baze podataka ili biljne sorte zahtijevaju sui generis statute zbog svojih jedinstvenih karakteristika. Sjedinjene Države, Japan, Australija i mnoge zemlje EU štite topografiju poluprovodničkih čipova i integriranih kola prema sui generis zakonima, koji posuđuju neke aspekte iz zakona o patentima ili autorskim pravima. U SAD-u je ovaj sui generis zakon poznat kao Zakon o zaštiti poluprovodničkih čipova iz 1984. godine .

Statutarno pravo[uredi | uredi izvor]

U zakonskom tumačenju, odnosi se na problem davanja značenja grupama riječi gdje je jedna od riječi dvosmislena ili sama po sebi nejasna.

Na primjer, u zakonu o drumskom saobraćaju, statut može zahtijevati razmatranje velikih vozila odvojeno od drugih vozila. Riječ veliki je dvosmislena sama po sebi, ali se može smatrati teškom. Stoga relevantno zakonodavstvo često sadrži odjeljak pod nazivom Korišteni termini ili Definicije koji navodi sve riječi koje se smatraju dvosmislenim i daje specifična tumačenja u skladu s prirodnim jezikom. Dakle, ova lista nam govori da teško vozilo označava vozilo sa BMV preko 4,5 tone, a BMV označava bruto masu vozila, ukupnu dozvoljenu masu vozila. Dalja objašnjenja pokrivaju različite nepredviđene situacije. Dakle, veliko je ekvivalentno teškom i (za ovaj jedinstveni slučaj) je jasno definisano sui generis .

Urbanizam[uredi | uredi izvor]

U zakonu o urbanističkom planiranju Velike Britanije, posebno u vezi s Naredbom o uređenju grada i zemlje (klase upotrebe) iz 1987. godine, mnoge uobičajene vrste korištenja zemljišta su kategorizirane u posebne "klase korištenja". Za promjenu namjene zemljišta unutar klase upotrebe nije potrebna urbanistička dozvola; međutim, promjena između klasa upotrebe može zahtijevati dozvolu za planiranje, a dozvola je uvijek potrebna ako je nova upotreba sui generis .

Primjeri sui generis upotrebe uključuju ambasade, pozorišta, zabavne arkade, praonice rublja, taksi ili poslove iznajmljivanja vozila, benzinske pumpe, deponije, noćne klubove, salone automobila, maloprodajna skladišta, klubove i hostele .[8]

Davanje licenci za operatere privatnih vozila (taksi vozila) od strane lokalnih vlasti često ima uslov da se tim prostorijama izda odgovarajuća sui generis dozvola za planiranje promjene upotrebe kako bi se osiguralo da ta preduzeća ne mogu zakonito trgovati bez odgovarajućih saglasnosti za planiranje.

Filozofija[uredi | uredi izvor]

Analitička filozofija često koristi izraz da ukaže na ideju, entitet ili stvarnost koja se ne može svesti na niži koncept ili uključiti u viši koncept.[9]

Politika i društvo[uredi | uredi izvor]

U političkoj filozofiji, neuporedivi razvoj Evropske unije u poređenju sa drugim međunarodnim organizacijama doveo je do njenog proglašenja kao sui generis geopolitičkog entiteta. O pravnoj prirodi EU se široko raspravlja jer njena mješavina međuvladinih i nadnacionalnih elemenata uzrokuje da dijeli karakteristike i sa konfederalnim i federalnim entitetima. Općenito se smatra više od konfederacije, ali manje od federacije.[10] U poređenju sa drugim međunarodnim organizacijama, EU se često smatra "sui generis" jer njen pravni sistem sveobuhvatno odbija bilo kakvu upotrebu uzvratnih sankcija od strane jedne države članice protiv druge.[11]

Sličan slučaj koji je doveo do upotrebe izraza sui generis je odnos Nove Kaledonije u odnosu na Francusku, jer se s pravom može reći da pravni status Nove Kaledonije leži negdje između francuske prekomorske teritorije i suverene nacije . Iako mogu postojati i drugi primjeri takvog statusa za druge zavisne ili sporne teritorije, ovaj aranžman je jedinstven unutar francuskog carstva.

Pravni status Vatikana je također opisan kao sui generis entitet koji posjeduje međunarodni subjektivitet. Suvereni vojni malteški red je također opisan kao " sui generis primarni subjekt međunarodnog javnog prava".[12] Drugi entitet za koji se smatra da ima sui generis međunarodni pravni subjektivitet je Međunarodni komitet Crvenog krsta .[13]

U lokalnoj upravi, sui generis entitet je onaj koji se ne uklapa u opštu šemu lokalne uprave u zemlji. Na primjer, u Engleskoj, Grad London i Ostrva Sili su dva sui generis lokaliteta, budući da su njihovi oblici lokalne uprave (iz povijesnih ili geografskih razloga) vrlo različiti od onih u drugim dijelovima zemlje.

Na konferenciji za novinare tokom koje su novinari pokušavali analizirati njegovu političku ličnost, Huey Long je rekao, "...reci da sam ja sui generus, i pusti to." [14]

Zajedničko vijeće općina u Hrvatskoj je sui generis vijeće općina na istoku zemlje koje je formirano nakon Erdutskog sporazuma i UNTAES misije u cilju zaštite prava srpske zajednice u regiji i kao takvo je jedinstven oblik lokalne suradnje i manjinske samouprave u Hrvatskoj.[15][16][17]

Sociologija[uredi | uredi izvor]

U sociologiji, metodološki holisti tvrde da društveni fenomeni postoje sami po sebi (sui generis) i da se ne mogu svesti na postupke pojedinaca.[18] Na primjer, Emile Durkheim je tvrdio da je stopa samoubistava društveni fenomen sui generis (postoji mimo postupaka pojedinaca) [19] U društveno-konstrukcijskoj perspektivi, "sui generis je ono što je eksternalizirano, zatim internalizirano u cjelokupnoj javnosti i postaje dio društva koji jednostavno postoji u svojoj konstrukciji. To nije nešto za šta se ne misli da je stvoreno, jer je ugrađeno u svačiji način razmišljanja i postojanja. Primjeri uključuju ideju ljubavi, ili odlazak u školu, ili odjeću koja pripada određenom spolu. Ovi primjeri su sui generis jer jednostavno postoje u društvu i široko su prihvaćeni bez razmišljanja o tome odakle dolaze ili kako su stvoreni.[20]

Vidi također[uredi | uredi izvor]

 • Ad hoc – latinska fraza koja označava rješenje namijenjeno rješavanju jednog specifičnog problema ili zadatka
 • Izolirani jezici – Prirodni jezik bez vidljive genealoške veze sa drugim jezicima
 • Spisak latinskih fraza
 • Spisak latinskih pravnih termina – Spisak latinskih termina koji se koriste u pravnoj terminologiji

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Mawson, C. O. Sylvester (1975). "sui generis". Dictionary of Foreign Terms (2 izd.). New York: Thomas Y. Crowell Company. str. 328. ISBN 0-690-00171-1.
 2. ^ Bentham, George (1880). "Notes on Euphorbiaceæ". Journal of the Linnean Society, Botany. 17: 225.
 3. ^ Schickel, Richard (12. 2. 2005). "Joe Versus the Volcano, 1990, John Patrick Shanley, U.S." Guilty Pleasures. Time. Arhivirano s originala, 12. 3. 2010. Pristupljeno 11. 8. 2011.
 4. ^ Brooke, Michael. "Fantastic Planet: Gambous Amalga". criterion.com. The Criterion Collection. Pristupljeno 15. 9. 2016.
 5. ^ See Dunway v. New York,442 U.S. 200 (1979).
 6. ^ See In re Marriage of Betts, 558 N.E.2d 404, 200 Ill.App.3d 26 (1990).
 7. ^ See Matter of State Tax Commn. v. Shor, 43 NY2d 151, 400 N.Y.S.2d 805, 371 N.E.2d 523 (1977).
 8. ^ Planningportal.gov.uk
 9. ^ "Sui Generis Law and Legal Definition". Pristupljeno 2. 1. 2020.
 10. ^ For example, David Marquand says it is ‘less than a federation but more than a confederation’; Brigid Laffan and Kimmo Kiljunen both see it residing ‘between a confederation and a federation’; Thomas Hueglin and Alan Fenna locate it ‘somewhere between federation and confederation’; and Kalypso Nicolaidis argues ‘it is more than a confederation of sovereign states; ... (however, it) should not become a federal state’. Marquand, David (2006) ‘Federalism and the British: Anatomy of a Neurosis’, in Political Quarterly, Vol. 77, No. 2, p. 175. Laffan, Brigid (2002) The Future of Europe Debate, Institute of European Affairs, Dublin, p. 10. Kiljunen, Kimmo (2004) The European Constitution in the Making, Centre for European Policy Studies, Brussels, p. 22. Hueglin, Thomas and Fenna, Alan (2006) Comparative Federalism: A Systematic Inquiry, Broadview, Peterborough, p. 13. Nicolaidis, Kalypso (2004) ‘We, the Peoples of Europe ...’, in Foreign Affairs, Vol. 83, No. 6, pp. 101-2.
 11. ^ Phelan, William (2012). "What Is Sui Generis About the European Union? Costly International Cooperation in a Self-Contained Regime". International Studies Review. 14 (3): 367–385. doi:10.1111/j.1468-2486.2012.01136.x.
 12. ^ Bátora, Jozef; Hynek, Nik (2014), "The Sovereign Military Order of Malta: Extraordinary Resilience Meets Chance", Fringe Players and the Diplomatic Order: The “New” Heteronomy, Studies in Diplomacy and International Relations (jezik: engleski), London: Palgrave Macmillan UK, str. 112–137, ISBN 978-1-137-31469-7, pristupljeno 14. 12. 2021
 13. ^ Torreblanca, Godofredo (28. 2. 2013). "The International Committee of the Red Cross and human rights law". Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law (jezik: engleski). doi:10.4337/9781781006078.00036.
 14. ^ Oxford Dictionary of Quotations, Oxford University Press, Oxford and New York, 1999, page 473, quoted from T. Harry Williams' Huey Long ( 1969 )
 15. ^ "Zajedničko veće opština". Serb National Council. Arhivirano s originala, 20. 10. 2020. Pristupljeno 19. 2. 2018.
 16. ^ "Konstituisan 6.saziv Zajedničkog veća opština – novi predsednik Srđan Jeremić iz Borova". Radio Borovo. 29. 7. 2017. Pristupljeno 19. 2. 2018.
 17. ^ "Дрaгaнa Jeцкoв: Врaтићeмo укрaдeни мандат". Novosti (Croatia). Pristupljeno 19. 2. 2018.
 18. ^ Zahle, J, "Methodological Holism in the Social Sciences", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/holism-social/>.
 19. ^ Durkheim, E. (1951) Suicide: a study in sociology. Trans. J. A. Spaulding & G. Simpson. London. Routledge. (2nd. ed. 2002)
 20. ^ Berger, Peter; Luckman, Thomas (1966). The Social Construction Of Reality. Random House.