Sure Kur'ana u kojima se spominju poslanici

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Sure Kur'ana u kojima se spominju poslanici obuhvata ne samo sure koje su nazvane po poslanicima i kojih je nekoliko u Kur'anu već i sure u kojima se bar na jednom mjestu spominje neki od poslanika. Ukupno šest od 114 sura Kur'ana nazvano je po nekom od poslanika. Te sure su: Junus (109 ajeta), Hud (123 ajeta), Jusuf (111 ajeta), Ibrahim (52 ajeta), Muhammed (38 ajeta) i sura Nuh.[1] Sve navedene sure se ubrajaju u mekanske sure izuzev sure nazvane po posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu koja se ubraja u medinske sure.

Sure nazvane po poslanicima[uredi | uredi izvor]

Šest sura koje su nazvane po poslanicima su:

  • Junus (10. sura, 11. džuz, 109 ajeta),
  • Hud (11. sura, 11 i 12. džuz, 123 ajeta),
  • Jusuf (12. sura, 12 i 13. džuz, 111 ajeta),
  • Ibrahim (14. sura, 13. džuz, 52 ajeta),
  • Muhammed (47. sura, 26. džuz, 38 ajeta)
  • Nuh (71. sura, 29. džuz, 28 ajeta)

Poslanici spomenuti u surama[uredi | uredi izvor]

Iako je broj poslanika koji su tokom različitog perioda slani različitim narodima znatno veći, u islamu se poslanicima smatraju oni koji su kao takvi neupitno spomenuti u Kur'anu. To su sljedeći poslanici:

R. broj Poslanik Sura/ajet Napomena
1. Adem Ali Imran (33) - spominje se kao odabrani
2. Nuh Ali Imran (33)
El-Furkan (37)
El-Ankebut (15. i 15. ajet)
Es-Saffat (71. do 82)
Eš-Šura (13)
El-Kamer (9. do 17)
El-Hadid (25. i 26)
El-Mu'min (31. do 33)
- spominje se kao odabrani
- potop i primjer drugim narodima
- poslanstvo i potop
- izbavljenje vjernika i kazna za nevjernike u vidu potopa
- spominjanje u kontekstu poslanika
- potop i kazna
- potvrda vjerovjesništva
- opominjanje naroda kojem je poslan
3. Hud El-Ankebut (38)
El-Kamer (18. do 22)
El-Furkan (38)
El-Ahkaf (21. - 25)
- spominje se indirektno preko naroda Ad kojem je poslan
- indirektno preko naroda Ad koji je kaznom uništen
- indirektno spominjanje preko naroda Ad
- indirektno spominjanje posredstvom naroda Ad
4. Salih El-Ankebut (38)
El-Kamer (23. do 32)
El-Furkan (38)
- spominje se indirektno preko naroda Semud kojem je poslan
- indirektno posredstvom spominjanja kazne za narod Semud
- indirektno spominjanje preko naroda Semud
5. Ibrahim Ali Imran (33)
El-Enbija (51. - 70)
Ez-Zarijat (24. - 37)
El-Hadid (25. i 26.)
El-A'la (19)
El-Ankebut (16-27; 31)
Es-Saffat (83. do 113)
El-A'la (19)
Eš-Šura (13)
- zajedno s porodicom spominje se kao odabrani
- kazivanje o Ibrahimu (rušenje kumira, bacanje Ibrahima u vatru i izbavljenje iz nje)
- vijest o rođenju sina Ismaila
- potvrda vjerovjesništva
- o objavi Ibrahimu
- uputa narodu i izbavljenje iz vatre, najava kazne
- rušenje kipova, bacanje Ibrahima u vatru, spominjanje Ishaka i indirektno spominjanje Ismaila (kurban)
- Ibrahimovi listovi (objava)
- spominjanje u kontekstu poslanika
6. Ismail Es-Saffat (101. do 107) - indirektno spominjanje rođenja i kazivanje o kurbanu
7. Lut El-A'raf (81. i 82. ajet)
El-Ankebut (27-35)
El-Kamer (33. do 40)
- poslanik kritikuje narod zbog grijeha koji je činio
- razgovor s narodom i najava kazne zbog razvrata koji su činili
- kazna za norod kojem je poslan
8. Ishak El-Ankebut (27 ajet)
Es-Saffat (112. i 113)
- rođenje i potvrda vjerovjesništva
9. Jakub El-Ankebut (27 ajet) - srodstvo sa Ibrahimom i potvrda poslanstva
10. Šuajb El-Ankebut (36. i 37) - poslanstvo narodu Medjena i kazna
11. Musa El-Enbija (48. - 50)
El-A'la (19)
Ed-Duhan (17. - 33)
Ez-Zarijat (38. - 40)
Es-Saff (5. ajet)
El-A'la (19)
El-Ankebut (39)
El-Ma'ide (20. do 26)
El-Kamer (41. do 46)
El-Furkan (35. - 36)
Es-Saffat (114. do 122)
El-Ahkaf (12)
Eš-Šura (13)
El-Mu'min (23. do 50)
- Musa i Furkan (Tevrat)
- Musaovi listovi (objava)
- indirektno preko faraona i naroda kojem je poslan
- slanje Musaa faraonu
- opomena narodu kojem je poslan
- o objavi Musau
- o musaovom narodu i kazni
- opominjanje naroda kojem je pripadao
- o faraonovom narodu
- o poslanstvu, slanju nevjerničkom narodu i kazni koja ih je zadesila
- poslanstvo, izbavljenje od kazne
- Musa i knjiga s kojom je poslan (Tevrat)
- spominjanje u kontekstu poslanika
- potvrda poslanstva i objave s kojom je poslan, slučaj sa faraonom i njegovim narodom
12. Harun El-Enbija (48. - 50)
El-Kamer (41. do 46)
El-Furkan (35. - 36)
Es-Saffat (114. do 122)
- spominjanje zajedno sa Musaom u kontekstu objave Tevrata
- o faraonovom narodu kojem je poslan kao poslanik i ispomoć bratu Musau
- o poslanstvu, slanju nevjerničkom narodu i kazni koja ih je zadesila
- poslanstvo, izbavljenje od kazne
13. Ilijas Es-Saffat (123. do 132) - poslanstvo, uputa nevjerničkom narodu
14. Lut Es-Saffat (133. do 138) - poslanstvo, uputa nevjerničkom narodu i izbavljenje vjernika od kazne
15. Isa Es-Saff (6. ajet)
El-Ma'ide (17)
El-Hadid (27)
Eš-Šura (13)
- opomena narodu kojem je poslan i najava dolaska posljednjeg poslanika Muhammeda
- negira se stav ehlikitabija o statusu Isaa
- spominje se kao sin Merjeme i poslanik kojem je dostavljen Indžil
- spominjanje u kontekstu poslanika
16. Muhammed El-Ma'ide (16)
El-Ma'ide (19)
El-Furkan (30. - 31)
El-Furkan (41. - 47)
El-Ankebut (47-55)
Fatir (4. i 24)
Eš-Šura (3. i 51. - 53)
El-Feth (1. - 3)
El-Feth (8. - 18)
El-Hadid (7, 8. i 28)
- potvrda poslanstva
- Muhammed je kao poslanik poslan i sljedbenicima knjige (jevreji i kršćani) kao i svim drugim narodima
- obraćanje Gospodaru u vezi nevjerovanja Kurejšija u Kur'an
- o odnosu naroda prema Poslaniku i Allahove blagodati prema njemu
- o poslanstvu Muhammeda
- indirektno spominjanje u kontekstu poslanika kojeg su u laž utjerivali kao i poslanje s misijom opominjanja i dolaska s istinom
- indirektno spominjanje u svojstvu Objave koja mu se objavljuje
- indirektno spominjanje i obećanje pobjede (nakon sklopljenog ugovora na Hudejbiji)
- potvrda poslanikove misije, o ashabima, borbi i plijenu
- indirektno spominjanje u svojstvu poslanika sa objavom
17. Zulkifl El-Enbija (85. i 86.)
Sad (45. do 48)
- u društvu poslanika Ismaila i Idrisa (spominjanje u svojstvu strpljivih)
- u društvu poslanika Ibrahima, Ishaka, Jakuba, Ismaila i Ilijasa u svojstvu dobrih ljudi

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ "O Kur'anu". www.majka i dijete. Pristupljeno 1. 12. 2017. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)[mrtav link]