TNMD

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
TNMD
Identifikatori
AliasiTNMD
Vanjski ID-jeviOMIM: 300459 MGI: 1929885 HomoloGene: 11152 GeneCards: TNMD
Lokacija gena (čovjek)
Hromosom X
Hrom.Hromosom X[1]
Hromosom X
Genomska lokacija za TNMD
Genomska lokacija za TNMD
BendXq22.1Početak100,584,936 bp[1]
Kraj100,599,885 bp[1]
Lokacija gena (miš)
Hromosom X (miš)
Hrom.Hromosom X (miš)[2]
Hromosom X (miš)
Genomska lokacija za TNMD
Genomska lokacija za TNMD
BendX|X E3Početak132,751,729 bp[2]
Kraj132,766,326 bp[2]
Obrazac RNK ekspresije
PBB GE TNMD 220065 at fs.png
Više referentnih podataka o ekspresiji
Ontologija gena
Molekularna funkcija GO:0001948 protein binding
Ćelijska komponenta citoplazma
integral component of membrane
nuclear envelope
membrana
Jedro
Biološki proces negative regulation of angiogenesis
tendon cell differentiation
endothelial cell morphogenesis
cellular response to BMP stimulus
negative regulation of endothelial cell proliferation
negative regulation of vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
Izvori:Amigo / QuickGO
Ortolozi
VrsteČovjekMiš
Entrez
Ensembl
UniProt
RefSeq (mRNK)

NM_022144

NM_022322

RefSeq (bjelančevina)

NP_071427

NP_071717

Lokacija (UCSC)Chr X: 100.58 – 100.6 MbChr X: 132.75 – 132.77 Mb
PubMed pretraga[3][4]
Wikipodaci
Pogledaj/uredi – čovjekPogledaj/uredi – miš

Tendomodulin, znan i kao tendin, miodulin, Tnmd ili TeM,[5] jest protein koji je kodiran gen TNMD. Neovisno su ga otkrili Brandau i Shukunami 2001., kao gen koji dijeli veliku sličnost s već poznatim hondromodulinom-1 (Chm1).[6][7] To je genetički marker specifičan za tetivu, važan za sazrijevanje tetiva, s ključnim implikacijama na preostale matične/progenacijske ćelije tetiva (TSPC), kao i za regulaciju migracije endotelnih ćelija u chordae tendineae cordis u srcu i u eksperimentalnim modelima tumora. Vrlo je izražen u tetivama, objašnjavajući porijeklo njegovog imena i ustanovljavanja kao marker gena za tetivne i ligamentne loze.[8]

Struktura gena i proteina[uredi | uredi izvor]

TNMD pripada novoj porodici transmembranskog tipa glikoproteina. Gen je lokaliziran na X hromosomu i čini otprilike 1,4 kb transkripta i predviđenim proteinom koji se sastoji od 317 aminokiselina.[6][7] Gen se sastoji od sedam egzona. Drugi egzon kodira transmembranski domen (aminokiselinski položaj 31-49) i nema signalni peptid. TNMD sadrži navodnu sekvencu prepoznavanja proteaze (Arg-Xxx-Xxx-Arg) identificiranu na položaju 233-236.[9][10][11] Za razliku od hondromodulina-1, TNMD nema signal za obradu furin-proteaze. Vanćelijski dio, prije navodnog mjesta cijepanja, sadrži BRICHOS vanćelijski domen, koji se nalazi i u nekoliko drugih nepovezanih proteina. Ovaj domen sastoji se od homologne sekvence sa približno 100 aminokiselina, koja sadrži par konzerviranih ostataka cisteina. Sugerira se da BRICHOS sudjeluje u post-translacijskoj obradi proteina, ali tačna funkcija ostaje nejasna.[12] TNMD sadrži dva N-glikolizacijska mjesta na položajima 94 i 180.[7] Analize proteina u očnom i parodontnom ligamentu otkrile su protein TNMD pune dužine, kao dvostruki pojas od 40 i 45 kDa.[9][13] Eksperimentalno je dokazano da opseg od 45 kDa odgovara glikoziliranom TNMD-u, dok je od 40 kDa neglikozilirani TNMD. Posljednji egzon TNMD gena kodira konzervirani C-krajnji cistein-bogati domen, koji čini dio proteina sanajviše sličnosti s hondromodulinom-I (77% sličnosti / 66% identiteta).[7] Ovaj domen sadrži C-krajev hidrofobni rep sa osam Cys ostataka, koji formiraju četiri mostova disulfida, dobro konzervirana kod kičmenjaka.[9][14] Pokazalo se da manja ciklična struktura koja nastaje jednim disulfidnim mostom Cys280-Cys292 u TNMD-u ima anti-angiogenu funkciju,[15] dok se nagađa da su preostala tri disulfidna mosta zadržala ovu cikličku strukturu i C-terminalni hidrofobni rep međusobno odvojene, kako bi se izbjeglo stvaranje unutarmolekulskih agregata.[15] U određenim tetivnim tkivima kao što je Ahilova i chordae tendineae cordis, otkriveno je da je C-krajev dio TNMD otcijepljen sa 16 kDa u kolagenom vanćelijskom matriksu.[16][17]

Obrazac ekspresije[uredi | uredi izvor]

TNMD je visoko izražen na nivou prenosnika i proteina u tetivama i ligamentima, ali je pronađen i u drugim tkivima.

 • U razvoju tetiva prvi signali su uočljivi već u E9.5,[7] ali pojačano regulirano od E14.5 nadalje, označavajući diferencirani stadij tetivnih progenitora.[18]
 • Parodontni ligamenti miša pokazali su ekspresiju proteina tenomodulina u 3. i 4. postnatalnoj sedmici, u vremenskom periodu koji odgovara molarnim eruptivnim i post-eruptivnim fazama kada zubi postanu funkcionalni.[13]
 • Ostala tetivna tkiva, za koja je poznato da eksprimiraju Tnmd, su dijafragma[7] i chordae tendineae cordis.[17]
 • Masseterov mišić razdvojen je laminskom strukturom, za koju je pokazano da podiže Tnmd iRNK u mišjim embrionima između E12,5 i E17,5, koja se dalje smanjivala nakon rođenja.[19] Epimizij skeletnih mišića je takođe pozitivan na TNMD.[6][7]
 • Tnmd iRNK otkrivena je u očima, tačnije u sklerokornei, tetivi vanočnog mišića i sloju ćelija mrežnjačine ganglije, vlakana očnog sočiva, ćelijama unutrašnjeg jedarnog sloja i pigmentnom epitelu.[20]
 • Tnmd iRNK otkrivena je u koži miša na E15.5 i u potkožnom masnom tkivu ljudi i adipocitima.[21]
 • hibridizacija n situ otkrila je ekspresiju Tnmd u različitim dijelovima odraslog mišjeg mozga kao što su dentatni girus, CA regije hipokampusa, neuroni u cerebralnim jezgrima, malog mozga, Purkinjeovim i neuronskim ćelijama u jezgri malog mozga.[7]
 • Kondilusna hrskavica donje vilice pacova pozitivna je na iRNK Tnmd-a, u toku jedne sedmice i smanjena je nakon pet sedmica .[22]

Putativni signalni put[uredi | uredi izvor]

Pretpostavljeni signalni put TNMD-a uglavnom je nepoznat zbog neidentificiranih partnera sa direktnim vezanjem. Mnogi nokaut mišji modeli sa fenotipovima tetiva pomogli su u razumijevanju koji uzvodni faktori ili putevi utiču na ekspresiju Tnmd-a. Slično tome, generacija modela nokaut miša Tnmd omogućila je sugeriranje mogućih efektora. Važno je naglasiti da većina studija u nastavku pokazuje korelaciju između ekspresije ili funkcije Tnmd-a s drugim genima, a ne izravnu vezu u zajedničkoj signalnoj kaskadi. Što se tiče uzlaznih regulatora ekspresije Tnmd-a, opis linije nokaut miša scleraxis (Scx) sugerira da Scx može direktno upravljati transkripcijom Tnmd-a, jer je uklanjanje Scx dovelo do potpune eliminacije ekspresijeTnmd-a .[23] Prekomerna ekspresija skleraksije je u kultiviranim tenocitima [8] ili u mezenhimskim matičnim ćelijama koje značajno povećavaju ekspresiju Tnmd-a.[24] Delecija miostatina kod miševa rezultirala je paralelnim smanjenjem nivoa Scx i Tnmd-ne iRNK ,[25] dok je stimulacija fibroblasta miostatinom dovela do njihove regulacije, što sugerira miostatin kao uzvodni faktor u Tnmd-ovom putu. Transkripcijski faktori Egr1 / 2 mogu inducirati ekspresiju Scx i gena za kolagen I,[26] pa bi bilo zanimljivo istražiti može li Egr1 ili 2 uticati i na ekspresiju Tnmd-a. Odsustvo gena Mohawk (Mkx) dovelo je do značajno niže ekspresije Tnmd-a kao i kolagena I i fibromodulina.[27] Značajan gubitak Tnmd-a bio je primjetan u Mkx nokautima na E16.5, dok je ekspresija Scx nepromijenjena [22], što sugerira da Mkx također može direktno uticati na ekspresiju Tnmd-a. Aktivacija signalnog puta Wnt/β-katenina u matičnim ćelijama izvedenim iz koštane srži, rezultirala je regulacijom Tnmd-a. Na ekspresiju Scx i Mkx nisu uticali, što ukazuje da na signalizacija Wnt/β-katenina djeluje neovisno od ovih faktora transkripcije.[28]

Što se tiče nizvodnih faktora, model nokaut miša za Tnmd predložio je korelaciju sa kolagenom I, na osnovu uočene abnormalne filarigeneze kolagena koja rezultira patološki debljim vlaknima.[16] Niža ćelijska gustina i proliferacija u mutantne tetive,[16] kao i smanjeno samoobnavljanje i ranije starenje ćelijske / progenitorne ćelije tetive s nedostatkom Tnmd-a, povezano sa smanjenjem regulacije proliferacijskog markera Cyclin D1 i regulacijom senescentnog markera p53.[29] A study analysing ruptures of human chordae tendineae cordis revealed loss of Tnmd expression in the affected area coupled with upregulation of VEGF-A and MMP1, 2 and 13.[17]

Funkcija i korelacijske bolesti[uredi | uredi izvor]

U posljednjoj deceniji napravljena su velika otkrića u razumijevanju uloge TNMD-a u tetivama i drugim tkivima i ćelijama. Tačne TNMD funkcije variraju ovisno o tipu ćelije i tkiva i u velikoj mjeri još uvijek nisu u potpunosti dešifrirane. I dalje je nejasno koliko tačno TNMD doprinosi patofiziologiji nekih koreliranih bolesti.

 • Pokazuje se da u tetivama ima korisne funkcije za održavanje tkiva, jer njegov gubitak rezultira preuranjenim starenjem tetiva karakteriziranim neuređenom filarigenezom kolagena i smanjenom gustinom i proliferacijom ćelija. Tnmd djeluje pozitivno na matičnim/progenitornim ćelijama izvedenim iz tetiva, podržavajući samoobnavljanje i sprečavajući starenje, akcije u kojima je dovoljan samo domena C-kraja, bogat cisteinom.[29] Prve studije o ekspresiji Tnmd tokom zacjeljivanjanja tetive sugeriralo je ulogu koja ovisi o vremenu, koju treba dalje razjasniti.[30][31]
 • U parodontnim ligamentima, koji posreduju u vezi zuba sa viličnim kostima, Tnmd doprinosi pravilnoj adheziji fibroblasta.[13]
 • U tetivnim strukturama chordae tendineae cordis, koje povezuju papilarni mišić sa atrioventrikulskim zaliscima u srcu, lokalno odsustvo Tnmd-a dovodi do pojačane angiogeneze, proizvodnje VEGF-A i aktivacije MMP-a. Nakon toga slijede rupture kordisa koje mogu uzrokovati mitralnu regurgitaciju i bolesti srčanih zalistaka.[17][32]
 • S obzirom na antiangiogenu funkciju Tnmd-a in vivo, tokom razvoja tetiva i mrežnjače u modelu nokaut miša nisu otkrivene veće abnormalnosti u formiranju i gustoći krvnih žila. Studija s rekombinantnim tenomodulinom pokazala je učinak obliteracijskog suda na mrežnjači, kada se ubrizga u staklasto tijelo in vivo.[33]
 • U ektopijskim modelima tumora in vivo, inducirana ekspresija TNMD u mišjim melanomskim ćelijama rezultirala je supresijom rasta tumora, zbog smanjene gustine krvnih sudova.[34]
 • Transdukcija TNMD-a u ljudskim endotelnim ćelijama mrežnjače i pupčane vene rezultirala je smanjenom proliferacijom ili migracijom.[34]
 • Višestruka istraživanja fenotipizacije ćelija nakon prekomjerne ekspresije gena, stimulacije faktorima rasta ili mehaničkog stresa, tkivnog inženjerstva i procjene biomaterijala, koriste ekspresiju Tnmd-a kao marker za tendinozne i ligamentne ćelijske loze.
 • Istraživanje provedeno na jednonukleotidnom polimorfizmu na genomskom nivou pokazalo je zanimljive korelacije između Tnmd-a i raznih bolesti, kao što su gojaznost,[35] tip 2 dijabetesa,[35] metabolički sindrom,[36] Alzheimerova bolest[37] i starosna degeneracija makule.[38] Još uvijek je nepoznato kako tačno ovi SNP-ovi utiču na transkripciju Tnmd, preradu ili aminokiselinsku sekvencu proteina.
 • Jaka korelacija između ekspresije iRNK Tnmd-a i progresije nekoliko bolesti poput gojaznosti,[21][39] metaboličkog sindroma[40] i juvenilnog dermatomiozitisa[41] kako je prikazan. Općenito, u svim tim slučajevima viši nivoi tenomodulina odgovarali su uznapredovalom stanju bolesti.

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b c GRCh38: Ensembl release 89: ENSG00000000005 - Ensembl, maj 2017
 2. ^ a b c GRCm38: Ensembl release 89: ENSMUSG00000031250 - Ensembl, maj 2017
 3. ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
 4. ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
 5. ^ Dex S, Lin D, Shukunami C, Docheva D (august 2016). "Tenogenic modulating insider factor: Systematic assessment on the functions of tenomodulin gene". Gene. 587 (1): 1–17. doi:10.1016/j.gene.2016.04.051. PMC 4897592. PMID 27129941.
 6. ^ a b c Shukunami C, Oshima Y, Hiraki Y (februar 2001). "Molecular cloning of tenomodulin, a novel chondromodulin-I related gene". Biochemical and Biophysical Research Communications. 280 (5): 1323–7. doi:10.1006/bbrc.2001.4271. PMID 11162673.
 7. ^ a b c d e f g h Brandau O, Meindl A, Fässler R, Aszódi A (maj 2001). "A novel gene, tendin, is strongly expressed in tendons and ligaments and shows high homology with chondromodulin-I". Developmental Dynamics. 221 (1): 72–80. doi:10.1002/dvdy.1126. PMID 11357195.
 8. ^ a b Shukunami C, Takimoto A, Oro M, Hiraki Y (oktobar 2006). "Scleraxis positively regulates the expression of tenomodulin, a differentiation marker of tenocytes". Developmental Biology. 298 (1): 234–47. doi:10.1016/j.ydbio.2006.06.036. PMID 16876153.
 9. ^ a b c Shukunami C, Oshima Y, Hiraki Y (juli 2005). "Chondromodulin-I and tenomodulin: a new class of tissue-specific angiogenesis inhibitors found in hypovascular connective tissues". Biochemical and Biophysical Research Communications. 333 (2): 299–307. doi:10.1016/j.bbrc.2005.05.133. PMID 15950187.
 10. ^ Yamana K, Wada H, Takahashi Y, Sato H, Kasahara Y, Kiyoki M (februar 2001). "Molecular cloning and characterization of CHM1L, a novel membrane molecule similar to chondromodulin-I". Biochemical and Biophysical Research Communications. 280 (4): 1101–6. doi:10.1006/bbrc.2000.4245. PMID 11162640.
 11. ^ Barr PJ (juli 1991). "Mammalian subtilisins: the long-sought dibasic processing endoproteases". Cell. 66 (1): 1–3. doi:10.1016/0092-8674(91)90129-m. PMID 2070411.
 12. ^ Sánchez-Pulido L, Devos D, Valencia A (juli 2002). "BRICHOS: a conserved domain in proteins associated with dementia, respiratory distress and cancer". Trends in Biochemical Sciences. 27 (7): 329–32. doi:10.1016/s0968-0004(02)02134-5. PMID 12114016.
 13. ^ a b c Komiyama Y, Ohba S, Shimohata N, Nakajima K, Hojo H, Yano F, Takato T, Docheva D, Shukunami C, Hiraki Y, Chung UI (2013). "Tenomodulin expression in the periodontal ligament enhances cellular adhesion". PLOS ONE. 8 (4): e60203. doi:10.1371/journal.pone.0060203. PMC 3622668. PMID 23593173.
 14. ^ Kondo J, Shibata H, Miura S, Yamakawa A, Sato K, Higuchi Y, Shukunami C, Hiraki Y (januar 2011). "A functional role of the glycosylated N-terminal domain of chondromodulin-I". Journal of Bone and Mineral Metabolism. 29 (1): 23–30. doi:10.1007/s00774-010-0193-0. hdl:2433/139525. PMID 20506028.
 15. ^ a b Miura S, Kondo J, Kawakami T, Shukunami C, Aimoto S, Tanaka H, Hiraki Y (juli 2012). "Synthetic disulfide-bridged cyclic peptides mimic the anti-angiogenic actions of chondromodulin-I". Cancer Science. 103 (7): 1311–8. doi:10.1111/j.1349-7006.2012.02276.x. PMC 3492907. PMID 22429838.
 16. ^ a b c Docheva D, Hunziker EB, Fässler R, Brandau O (januar 2005). "Tenomodulin is necessary for tenocyte proliferation and tendon maturation". Molecular and Cellular Biology. 25 (2): 699–705. doi:10.1128/mcb.25.2.699-705.2005. PMC 543433. PMID 15632070.
 17. ^ a b c d Kimura N, Shukunami C, Hakuno D, Yoshioka M, Miura S, Docheva D, Kimura T, Okada Y, Matsumura G, Shin'oka T, Yozu R, Kobayashi J, Ishibashi-Ueda H, Hiraki Y, Fukuda K (oktobar 2008). "Local tenomodulin absence, angiogenesis, and matrix metalloproteinase activation are associated with the rupture of the chordae tendineae cordis". Circulation. 118 (17): 1737–47. doi:10.1161/circulationaha.108.780031. PMID 18838562.
 18. ^ Havis E, Bonnin MA, Olivera-Martinez I, Nazaret N, Ruggiu M, Weibel J, Durand C, Guerquin MJ, Bonod-Bidaud C, Ruggiero F, Schweitzer R, Duprez D (oktobar 2014). "Transcriptomic analysis of mouse limb tendon cells during development". Development. 141 (19): 3683–96. doi:10.1242/dev.108654. PMID 25249460.
 19. ^ Sato I, Miwa Y, Hara S, Fukuyama Y, Sunohara M (decembar 2014). "Tenomodulin regulated the compartments of embryonic and early postnatal mouse masseter muscle". Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger. 196 (6): 410–5. doi:10.1016/j.aanat.2014.07.001. PMID 25107480.
 20. ^ Oshima Y, Shukunami C, Honda J, Nishida K, Tashiro F, Miyazaki J, Hiraki Y, Tano Y (maj 2003). "Expression and localization of tenomodulin, a transmembrane type chondromodulin-I-related angiogenesis inhibitor, in mouse eyes". Investigative Ophthalmology & Visual Science. 44 (5): 1814–23. doi:10.1167/iovs.02-0664. PMID 12714610.
 21. ^ a b Saiki A, Olsson M, Jernås M, Gummesson A, McTernan PG, Andersson J, Jacobson P, Sjöholm K, Olsson B, Yamamura S, Walley A, Froguel P, Carlsson B, Sjöström L, Svensson PA, Carlsson LM (oktobar 2009). "Tenomodulin is highly expressed in adipose tissue, increased in obesity, and down-regulated during diet-induced weight loss". The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 94 (10): 3987–94. doi:10.1210/jc.2009-0292. PMID 19602561.
 22. ^ Watahiki J, Yamaguchi T, Enomoto A, Irie T, Yoshie K, Tachikawa T, Maki K (juni 2008). "Identification of differentially expressed genes in mandibular condylar and tibial growth cartilages using laser microdissection and fluorescent differential display: chondromodulin-I (ChM-1) and tenomodulin (TeM) are differentially expressed in mandibular condylar and other growth cartilages". Bone. 42 (6): 1053–60. doi:10.1016/j.bone.2007.09.048. PMID 18337200.
 23. ^ Murchison ND, Price BA, Conner DA, Keene DR, Olson EN, Tabin CJ, Schweitzer R (juli 2007). "Regulation of tendon differentiation by scleraxis distinguishes force-transmitting tendons from muscle-anchoring tendons". Development. 134 (14): 2697–708. doi:10.1242/dev.001933. PMID 17567668.
 24. ^ Alberton P, Popov C, Prägert M, Kohler J, Shukunami C, Schieker M, Docheva D (april 2012). "Conversion of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells into tendon progenitor cells by ectopic expression of scleraxis". Stem Cells and Development. 21 (6): 846–58. doi:10.1089/scd.2011.0150. PMC 3315756. PMID 21988170.
 25. ^ Mendias CL, Bakhurin KI, Faulkner JA (januar 2008). "Tendons of myostatin-deficient mice are small, brittle, and hypocellular". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 105 (1): 388–93. doi:10.1073/pnas.0707069105. PMC 2224222. PMID 18162552.
 26. ^ Lejard V, Blais F, Guerquin MJ, Bonnet A, Bonnin MA, Havis E, Malbouyres M, Bidaud CB, Maro G, Gilardi-Hebenstreit P, Rossert J, Ruggiero F, Duprez D (februar 2011). "EGR1 and EGR2 involvement in vertebrate tendon differentiation". The Journal of Biological Chemistry. 286 (7): 5855–67. doi:10.1074/jbc.m110.153106. PMC 3037698. PMID 21173153.
 27. ^ Liu W, Watson SS, Lan Y, Keene DR, Ovitt CE, Liu H, Schweitzer R, Jiang R (oktobar 2010). "The atypical homeodomain transcription factor Mohawk controls tendon morphogenesis". Molecular and Cellular Biology. 30 (20): 4797–807. doi:10.1128/mcb.00207-10. PMC 2950547. PMID 20696843.
 28. ^ Miyabara S, Yuda Y, Kasashima Y, Kuwano A, Arai K (2014). "Regulation of Tenomodulin Expression Via Wnt/β-catenin Signaling in Equine Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells". Journal of Equine Science. 25 (1): 7–13. doi:10.1294/jes.25.7. PMC 4019198. PMID 24834008.
 29. ^ a b Alberton P, Dex S, Popov C, Shukunami C, Schieker M, Docheva D (mart 2015). "Loss of tenomodulin results in reduced self-renewal and augmented senescence of tendon stem/progenitor cells". Stem Cells and Development. 24 (5): 597–609. doi:10.1089/scd.2014.0314. PMC 4333258. PMID 25351164.
 30. ^ Tokunaga T, Shukunami C, Okamoto N, Taniwaki T, Oka K, Sakamoto H, Ide J, Mizuta H, Hiraki Y (oktobar 2015). "FGF-2 Stimulates the Growth of Tenogenic Progenitor Cells to Facilitate the Generation of Tenomodulin-Positive Tenocytes in a Rat Rotator Cuff Healing Model". The American Journal of Sports Medicine. 43 (10): 2411–22. doi:10.1177/0363546515597488. hdl:2433/202601. PMID 26311443.
 31. ^ Omachi T, Sakai T, Hiraiwa H, Hamada T, Ono Y, Nakashima M, Ishizuka S, Matsukawa T, Oda T, Takamatsu A, Yamashita S, Ishiguro N (mart 2015). "Expression of tenocyte lineage-related factors in regenerated tissue at sites of tendon defect". Journal of Orthopaedic Science. 20 (2): 380–9. doi:10.1007/s00776-014-0684-2. PMC 4366561. PMID 25542223.
 32. ^ Hakuno D, Kimura N, Yoshioka M, Fukuda K (decembar 2011). "Role of angiogenetic factors in cardiac valve homeostasis and disease". Journal of Cardiovascular Translational Research. 4 (6): 727–40. doi:10.1007/s12265-011-9317-8. PMID 21866383.
 33. ^ Wang W, Li Z, Sato T, Oshima Y (20. 11. 2012). "Tenomodulin inhibits retinal neovascularization in a mouse model of oxygen-induced retinopathy". International Journal of Molecular Sciences. 13 (11): 15373–86. doi:10.3390/ijms131115373. PMC 3509647. PMID 23203131.
 34. ^ a b Oshima Y, Sato K, Tashiro F, Miyazaki J, Nishida K, Hiraki Y, Tano Y, Shukunami C (juni 2004). "Anti-angiogenic action of the C-terminal domain of tenomodulin that shares homology with chondromodulin-I". Journal of Cell Science. 117 (Pt 13): 2731–44. doi:10.1242/jcs.01112. PMID 15150318.
 35. ^ a b Tolppanen AM, Pulkkinen L, Kolehmainen M, Schwab U, Lindström J, Tuomilehto J, Uusitupa M (maj 2007). "Tenomodulin is associated with obesity and diabetes risk: the Finnish diabetes prevention study". Obesity. 15 (5): 1082–8. doi:10.1038/oby.2007.613. PMID 17495183.
 36. ^ Tolppanen AM, Pulkkinen L, Kuulasmaa T, Kolehmainen M, Schwab U, Lindström J, Tuomilehto J, Uusitupa M, Kuusisto J (decembar 2008). "The genetic variation in the tenomodulin gene is associated with serum total and LDL cholesterol in a body size-dependent manner". International Journal of Obesity. 32 (12): 1868–72. doi:10.1038/ijo.2008.217. PMID 18982016.
 37. ^ Tolppanen AM, Helisalmi S, Hiltunen M, Kolehmainen M, Schwab U, Pirttilä T, Pulkkinen L, Uusitupa M, Soininen H (mart 2011). "Tenomodulin variants, APOE and Alzheimer's disease in a Finnish case-control cohort". Neurobiology of Aging. 32 (3): 546.e7–9. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2009.05.010. PMID 19524323.
 38. ^ Tolppanen AM, Nevalainen T, Kolehmainen M, Seitsonen S, Immonen I, Uusitupa M, Kaarniranta K, Pulkkinen L (2009). "Single nucleotide polymorphisms of the tenomodulin gene (TNMD) in age-related macular degeneration". Molecular Vision. 15: 762–70. PMC 2669446. PMID 19381347.
 39. ^ Kolehmainen M, Salopuro T, Schwab US, Kekäläinen J, Kallio P, Laaksonen DE, Pulkkinen L, Lindi VI, Sivenius K, Mager U, Siitonen N, Niskanen L, Gylling H, Rauramaa R, Uusitupa M (februar 2008). "Weight reduction modulates expression of genes involved in extracellular matrix and cell death: the GENOBIN study". International Journal of Obesity. 32 (2): 292–303. doi:10.1038/sj.ijo.0803718. PMID 17848939.
 40. ^ González-Muniesa P, Marrades MP, Martínez JA, Moreno-Aliaga MJ (22. 8. 2013). "Differential proinflammatory and oxidative stress response and vulnerability to metabolic syndrome in habitual high-fat young male consumers putatively predisposed by their genetic background". International Journal of Molecular Sciences. 14 (9): 17238–55. doi:10.3390/ijms140917238. PMC 3794726. PMID 23975165.
 41. ^ Chen YW, Shi R, Geraci N, Shrestha S, Gordish-Dressman H, Pachman LM (31. 7. 2008). "Duration of chronic inflammation alters gene expression in muscle from untreated girls with juvenile dermatomyositis". BMC Immunology. 9: 43. doi:10.1186/1471-2172-9-43. PMC 2529263. PMID 18671865.