Tau-čestica

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Tau lepton (još se koriste imena tau čestica, tau, te ponekad tauon) je negativno nabijena elementarna čestica, a spada u grupu leptona čiji je najmasivniji pripadnik. Označava se grčkim slovom tau: za negativno nabijeni tau lepton i za pozitivno nabijeni antitau, koji je antičestica tau leptona.

Masa tau leptona iznosi 1777 MeV/c2, a poluživot 2.90×10−13 sekundi.