Tehnologije u nastajanju

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Tehnologije u nastajanju su tehnologije čiji su razvoj, praktične primjene ili oboje još uvijek u velikoj mjeri nerealizovani. Ove tehnologije su općenito nove, ali također uključuju starije tehnologije koje pronalaze nove primjene. Tehnologije u nastajanju često se percipiraju kao sposobne da promijene status quo.

Tehnologije u nastajanju karakteriziraju radikalna novost (u primjeni čak i ako ne u porijeklu), relativno brz rast, koherentnost, izražen uticaj, te neizvjesnost i dvoznačnost. Drugim riječima, tehnologija u nastajanju može se definisati kao „radikalno nova i relativno brzo rastuća tehnologija koju karakterizira određeni stepen koherentnosti koji traje tokom vremena i sa potencijalom da izvrši značajan utjecaj na društveno-ekonomski domen (ili više njih) koji je posmatran u smislu sastava aktera, institucija i obrazaca interakcija među njima, zajedno sa povezanim procesima proizvodnje znanja. Njegov najistaknutiji uticaj, međutim, leži u budućnosti, tako da je faza nastanka još uvek donekle neizvjesna i dvosmislena."[1]

Nove tehnologije uključuju razne tehnologije kao što su obrazovna tehnologija, informaciona tehnologija, nanotehnologija, biotehnologija, robotika i umjetna inteligencija. [bilješka 1]

Nova tehnološka polja mogu biti rezultat tehnološke konvergencije različitih sistema koji se razvijaju prema sličnim ciljevima. Konvergencija objedinjuje prethodno odvojene tehnologije kao što su govor (i telefonske funkcije), podaci (i aplikacije za produktivnost) i video zajedno, tako da dijele resurse i međusobno komuniciraju, stvarajući novu efikasnost.

Nove tehnologije su one tehničke inovacije koje predstavljaju progresivan razvoj u oblasti konkurentske prednosti;[2] konvergirajuće tehnologije predstavljaju prethodno različita polja koja se na neki način kreću ka jačoj međusobnoj povezanosti i sličnim ciljevima. Međutim, mišljenje o stepenu uticaja, statusu i ekonomskoj održivosti nekoliko novih i konvergentnih tehnologija varira.

Umjetna neuronska mreža sa čipom
Umjetna inteligencija

Reference[uredi | uredi izvor]

Citati
  1. ^ Rotolo, Daniele; Hicks, Diana; Martin, Ben R. (decembar 2015). "What is an emerging technology?" (PDF). Research Policy. 44 (10): 1827–1843. arXiv:1503.00673. doi:10.1016/j.respol.2015.06.006. SSRN 2564094.
  2. ^ Rotolo, Daniele; Hicks, Diana; Martin, Ben R. (decembar 2015). "What is an emerging technology?" (PDF). Research Policy. 44 (10): 1827–1843. arXiv:1503.00673. doi:10.1016/j.respol.2015.06.006. S2CID 15234961. SSRN 2564094.