Idi na sadržaj

Toma arhiđakon

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Toma arhiđakon (1200-1268), hroničar splitske crkve.

Toma je rođen u Splitu oko 1200. u plemićkoj porodici. U Splitu je završio niže školovanje, a više školovanje je nastavio u Italiji . Studirao je pravo u Bolonji. Bio je općinski bilježnik i klerik u Splitu 1227., kanonik stolne crkve i zaređen za podđakona 1228., pa arhiđakon (prvi đakon, zastupnik biskupa) 1230.

Toma je bio učen teolog, kanonist i pravnik bolonjske škole, asket i svećenik uzornoga života. Tokom svećeničkog rada borio se protiv prakse da ugarski kraljevi daju investituru splitskom nadbiskupu. Umro je 8. maja 1268.

U Tominoj zaostavštini pronađen je rukopis pod naslovom Incipit historia Salonitanorum pontificum atque Spalatensium /Počinje historija salonskih i splitskih biskupa/, koji se čuva u arhivu Splitskog kaptola. U nauci je poznat kao Codex Spalatensis. Rukopis je objavio Ivan Lucić u Amsterdamu 1666. pod nazivom Historia Salonitana pod kojim se prepoznaje u naučnoj literaturi do današnjih dana.