Univerzitet u Banjoj Luci

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Univerzitet u Banjoj Luci
Logo Univerziteta u Banjoj Luci
Osnovan7. novembar 1975.
VrstaJavni univerzitet
RektorProf.dr. Radoslav Gajanin
Akademsko osoblje1.270
Admin. osoblje450
Studentioko 20.000
LokacijaBanja Luka, Bosna i Hercegovina
UdruženjaAsocijacija univerziteta Evrope
Veb-sajtunibl.org

Univerzitet u Banjoj Luci je uz Univerzitet u Sarajevu jedan od najvećih univerziteta u Bosni i Hercegovini, te jedan od dva javna univerziteta u RS. Osnovan je 7. novembra 1975. godine i ima šesnaest fakulteta. Većina fakulteta se nalazi u kampusu na desnoj obali rijeke Vrbas. Univerzitetom upravlja rektor i Savjet univerziteta. Najviši stručni organ univerziteta je nastavno-naučno vijeće. Član je EUA (Evropska univerzitetska asocijacija) i sarađuje sa univerzitetima u Srbiji.

Univerzitet sačinjavaju 12 fakulteta, akademija umjetnosti, računarski centar i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske.

Elektrotehnički fakultet[uredi | uredi izvor]

Elektrotehnički odsjek Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci osnovan je 1962. godine, a izdvaja se u samostalan fakultet 1975. Do aprila 2008. diplomiralo je oko 1700 studenata. Sastoji se od sljedećih odsjeka:

 1. Računarstvo i informatika
 2. Elektronika i telekomunikacije
 3. Elektroenergetski i industrijski sistemi

Tehnološki fakultet[uredi | uredi izvor]

Mašinski fakultet[uredi | uredi izvor]

Osnovan je 1971 godine kao odjeljenje Mašinskog fakulteta u Sarajevu, a od 1975. godine djeluje kao Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Do aprila 2008 diplomiralo je 1446 diplomiranih inženjera mašinstva i 304 inženjera mašinstva, a odbranjeno 30 doktorskih disertacija i 30 magistarskih radova. Na fakultetu djeluju sljedeći odsjeci:

 1. Proizvodno mašinstvo
 2. Energetsko i saobraćajno mašinstvo
 3. Industrijsko inžinjerstvo i menadžment
 4. Inžinjerstvo zaštite na radu
 5. Mehatronika

Pravni fakultet[uredi | uredi izvor]

Prvi studij prava u Banjoj Luci organizovan je 1960. godine kao odjeljenje Pravnog fakulteta u Sarajevu i pod kontrolom Radničkog univerziteta. Od 1975. godine djeluje kao Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Do aprila 2008 fakultet je upisao 20221 student redovnog studija, 595 studenata magistarskog studija i 123 studenta na specijalističkim studijama.

Ekonomski fakultet[uredi | uredi izvor]

Osnovan je 1975 godine. Do 2005 fakultet je upisalo 7750 a završilo 2760 studenata. Na fakultetu djeluju sljedeći odsjeci:

 1. Finansije, bankarstvo i osiguranje
  1. Smjer: Računovodstvo i revizija
  2. Smjer: Finansijsko upravljanje, računovodstvo i revizija
 2. Poslovna ekonomija
  1. Smjer: Međunarodna ekonomija
  2. Smjer: Menadžment i preduzetništvo

Medicinski fakultet[uredi | uredi izvor]

 1. 1.smjer - Opsta medicina
 2. 2.smjer - Stomatologija
 3. 3.smjer - Farmacija
 4. 4.smjer - Zdravstvena njega

Poljoprivredni fakultet[uredi | uredi izvor]

Osnovan je 1992. godine. Na fakultetu djeluju tri odsjeka i pet instituta. Odsjeci su:

 1. Biljna proizvodnja
 2. Animalna proizvodnja
 3. Agrarna ekonomija i ruralni razvoj

Šumarski fakultet[uredi | uredi izvor]

Osnovan je 1992. Na fakultetu djeluje jedan smjer, smjer šumarstva.

Filozofski fakultet[uredi | uredi izvor]

Arhitektonsko građevinski fakultet[uredi | uredi izvor]

Fakultet je osnovan 1996. Sastoji se od sljedećih odsjeka:

 1. Arhitektonski
 2. Građevinski
 3. Geodetski

Prirodno-matematički fakultet[uredi | uredi izvor]

Fakultet je osnovan 1996 a ima prethodnike u Višoj pedagoškoj školi, kasnije Pedagoškoj akademiji, u Banjoj Luci osnovanoj 1950. Na fakultetu djeluju sljedeći odsjeci:

 1. Biologija
 2. Geografija
 3. Matematika
 4. Fizika
 5. Hemija
 6. Ekologija i zaštita životne sredine
 7. Prostorno planiranje

Akademija umjetnosti[uredi | uredi izvor]

Osnovana je 1999. godine. Obrazuje kadrove iz oblasti muzičke, likovne i dramske umjetnosti. Podijeljena je na tri odsjeka, a odsjeci su podijeljeni na smijerove

 1. Odsjek muzičke umjetnosti
  1. Smjer za kompoziciju
  2. Smjer za solo pjevanje
  3. Smjer za dirigovanje
  4. Smjer za klavir i gitaru
  5. Smjer za gudačke instrumente
  6. Smjer za duvačke instrumente
  7. Smjer za muzikologiju i etnomuzikologiju
  8. Smjer za muzičku pedagogiju
 2. Odsjek likovne umjetnosti
  1. Smjer za slikarstvo
  2. Smjer za grafiku
  3. Smjer za animaciju
  4. Smjer za dizajn
 3. Odsjek dramske umjetnosti
  1. Smjer za glumu
  2. Smjer za dramaturgiju
  3. Smjer za pozorišnu režiju
  4. Smjer za televiziju
   1. Studijska grupa za montažu
   2. Studijska grupa za režiju
   3. Studijska grupa za kameru

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta[uredi | uredi izvor]

Formiran je 2001 izdvajanjem iz filozofskog fakulteta. Na fakultetu djeluju sljedeći odsjeci:

 1. Opšti odsjek
 2. Odsjek sporta

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]