Vodeni žig

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Vodeni žig na novčanici od 50 Eura

Vodeni žig je utisnuta oznaka na papiru, kojom se štiti tiskovina od mogućeg krivotvorenja. Koristi se u štampanju novčanica, kao i u štampanju poštanskih marki.

U filatelističkoj literaturi vodeni se žig promatra iz više stanovišta. Razlikuje se tip, izgled i položaj. Na osnovu vodenog žiga se može odrediti iz koje je serije marka štampana i samim tim tačno definiranje npr. datuma izdavanja poštanske marke. Većina podataka se nalazi u katalogu poštanskih maraka, prema kojem se najčešće procjenjuje vrijednost.