Wikipedia:Rješavanje statusa slika/Objašnjenje zašto ovo

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

U skladu sa pismom Jimmy Walesa od 19. maja 2006. prijedlog ove politike je pokrenut u cilju rješavanja statusa slika na Wikipediji. Pojam slobodna enciklopedija označava slobodno uređivanje i slobodnu daljnju distribuciju sadržaja (u skladu sa GNU licencom), isti ne označava kršenja autorskih prava ni na koji način i na u kojem obliku, pa tako ni za slike.

Na ovoj Wikipediji ima (tačno) 5.501 slika, uglavnom nejasnog pravnog statusa koji treba riješiti u skladu sa politikom koja je navedena u Jimbovom pismu i koja je opisana ovdje (nije potrebno slijepo se držati politike sa engleske wikipedije već trebamo stvoriti svoju politiku baziranu na njoj). A ukratko rečeno slike sa oznakom zaštićenih autorskih prava se ne smiju nalaziti na Wikipediji (dozvoljena je poštena upotreba sa detaljnim opisom pravedne upotrebe).

Osim ovog izrađena su još 4 članka u kojima se malo detaljnije opisu ovaj problem a one su:

  1. Wikipedia:Rješavanje statusa slika/Osnovna pitanja i odgovori
  2. Wikipedia:Rješavanje statusa slika/Plan rada
  3. Wikipedia:Rješavanje statusa slika/Pravila rada sa slikama
  4. Wikipedia:Šabloni za slike
  • Ad 1 - ovdje su obrađena najosnovnija pitanja i odgovori u vezi autorskih prava (treba još puno dorade)
  • Ad 2 - ovdje je opisan plan rada kao i faze rada i alati za rad
  • Ad 3 - ovdje su ukratko opisana pravila za rad sa slikama kao i za postavljanje slika
  • Ad 4 - ovdje se nalaze svi šabloni koji su kopirani sa sr:wiki (a oni su kopirani sa en:wiki), kao i kratko obrazloženje gdje se i kad koriste. U slučaju potrebe potrebno je izraditi dodatne šablone.

Kao što se vidi u naslovima svih ovih članaka, oni su prijedlog za rješavanje statusa slika na Wikipediji na bosanskom jeziku. U ovisnosti od dogovora, koncenzusa ili glasovanja dio, svi ili niti jedan od tih članaka će predstavljati politiku rada sa slikama. Svi prijedlozi, rasprave, prijedlozi za izgled šablona, komentari i slično se ostavljaju na stranicama za razgovor dotičnih članaka.

Šta je potrebno sada?[uredi izvor]

Politika je izglasana "za", i krenuli smo sa radom.