Wikipedia:Rješavanje statusa slika/Plan rada

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Autorska prava su jedna od trenutno najaktuelnijih tema u svijetu. Računari su omogućili masovnu izradu istovjetnih kopija audio i video sadržaja, a Internet je značajno ubrzao distribuciju. Ovo je doprinijelo da je tema autorskih prava "vruća" i "aktuelna". Zakoni se stalno mijenjaju, ali ne prema liberalnijim, nego prema strožijim odnosima.

Urednici Wikipedije su uglavnom dobrovoljci, sa malo ili bez ikakve pravne obuke; većinu njih ta problematika ni ne interesira. Međutim, Wikipedia tu problematiku ne može zanemariti - mada Wikipedia nije pravno odgovorna za doprinose korisnika/urednika, slike nejasnog ili pogrešno naznačenog pravnog statusa se mogu i nenamjerno upotrijebiti na pogrešan način, i otvoriti i Wikipediju za tužbu.

Zbog toga što su vizualni medij, na slikama je relativno lako utvrditi autorstvo i zato se njima treba posvetiti posebna pažnja prilikom rješavanja pitanja autorskih prava.

Opis problema[uredi izvor]

Wikipedija na bosanskom jeziku trenutno ima oko 2500 (dvije i po hiljade) slika nejasnog pravnog statusa (ili sa netačnim šablonom). Pravni statusi su "nejasni" na sljedeće načine, po prioritetu "opasnosti" po Wikipediju:

 1. pogrešno licencirane slike
 2. pogrešno navedena/neobjašnjena poštena upotreba
 3. nije eksplicitno navedeno pod kojim je uvjetima slika licencirana.

Ove slike treba propisno označiti ili zamijeniti drugima, tamo gdje uvjeti licenciranja nisu prihvatljivi za Wikipediju.

Postupak rješavanja i rok[uredi izvor]

Od trenutka dogovora i koncenzusa zajednice korisnika pa do kraja rješavanja statusa zatečenih slika, procjena je, proći će par mjeseci. Nakon isteka tog roka prema svim novim slikama (kao i onima koje su u međuvremenu poslane) primjenjuje se dogovorena politika o slikama i brisanje određenih.

Faze rada[uredi izvor]

 • Uvodne faze
  • Faza dogovora i izglasavanje politike rada sa slikama
  • Faza obavještavanja - obavijest o početku rasprave na Čaršiji i MedijaViki:Sitenotice o politici označavanja slika
 • Faza kontaktiranja korisnika koji su slali slike –
 • Radne faze
Prva radna faza – u njoj je prioritet rješavanje slika bez oznaka autorskog prava – obavijest korisnicima koji su poslali slike sa spiskom poslanih slika istog korisnika da riješe statuse tih slika. Ako nakon roka od sedmicu dana nema reakcije korisnika (odsutan je sa Wikipedije ili ga nije briga), posao može preuzeti zainteresirani korisnik ili administrator uz obavijest korisniku da on preuzima rješavanje (zloupotreba se ne smije tolerirati da neko drugi radi umjesto nekoga)

U ovoj fazi slike se ne bi trebale brisati već samo označavati do kud se stiglo sa obradom i koji je status slika u odnosu na politiku rješavanja statusa slika

  • Druga radna faza – prioritet slike pod poštenom upotrebom – sada ne bi smjelo biti neoznačenih slika (u najgorem slučaju oznaka slike je bez oznake)
   • Obavještavanje korisnika koji su slali slike pod poštenom upotrebom da svaku poštenu upotrebu treba obrazložiti, kao i o ostalim potrebnim uvjetima da bi se slika koristila pod poštenom upotrebom. Ako korisnik ne reagira, kao i gore, slike preuzima zainteresirani korisnik.
  • Treća radna faza - prioritet provjera. Ova faza bi trebala trajati do završetka dogovorenog roka za sređivanje slika. Ovo bi bila završna faza, prije konačnog prijelaza na novu politiku slanja slika, u kojoj bi se istovremeno provjeravale licence koje su iz nekog razloga sumnjive, a ili nisu obrađene ranijim fazama, ili su u njima stekle sumnjive licence.

Posljedice[uredi izvor]

Nakon završetka, sve slike kojima ostane oznaka "bez licence", bi se brisale odmah ako postoji valjan ili sličan ekvivalent na Commonsu (brisanje može krenuti sada, pomoću http://tools.wikimedia.de/~daniel/WikiSense/CommonsClash.php ). Ako ne postoji, ostavlja se rok od sedmicu dana da se nađe zamjena. Bilo da se zamjena nađe ili ne nađe, slika se poslije te sedmice briše.

Ispravno označavanje slika[uredi izvor]

Jedna od posljedica načina na koji se provodi ovo sređivanje je i zahtjev za proverljivošću podataka: svaka slika uz licencu i obrazloženje mora da ima i link ka izvoru sa kojeg je slika preuzeta; ako toga nema, onda se licenca ne može potvrditi i pravni status slike ostaje nejasan. Dakle, korisnici moraju navesti izvor slike; ako je slika sa Interneta, treba navesti URL (ne na sliku već na stranicu na kojoj je slika), a ako je u pitanju skeniranje, ISBN broj izdanja.

Alati koji se koriste u sređivanju[uredi izvor]