Wikipedia:Slike/Opći uvjeti

S Wikipedije, slobodne enciklopedije


Opći uvjeti slanja i označavanja slika na Wikipediji na bosanskom jeziku
NE POSTAVLJAJTE zaštićene slike na Wikipediju

Član 1.

Tačka 1.

Wikipedia je slobodna enciklopedija. Pojam slobodna enciklopedija označava slobodno uređivanje od strane bilo koga u skladu sa njegovim znanjem i iskustvom, i slobodno preuzimanje teksta koje je pokriveno GNU licencom slobodne dokumentacije od strane bilo koga. Ako su slike koje se koriste u nekom članku zaštićene strogim autorskim pravima samo preuzimanje članaka sa Wikipedije dolazi u problem, jer u tom slučaju se ne može preuzeti kompletan članak nego samo goli tekst.

Tačka 2.

U skladu sa prvom tačkom ovog članka i Jimbovim pismom od 19. maja 2006. izglasana je politika označavanja slika na Wikipediji na bosanskom jeziku.

Ova tačka se odnosi na sve slike na Wikipediji na bosanskom jeziku.

Član 2.

Wikipedia nije multimedijalno skladištem, za to služi Zajednički server, postavljanjem slika na isti slike mogu koristiti svi projekti Fondacije Wikimedia.

Član 3.

Tačka 1.

Sve slike moraju biti označene ispravnim imenom, ispravnom oznakom autorskih prava, oznakom izvora slike, autora i objašnjenjem upotrebe i/ili korištenja slike.

Tačka 2.

Ime slike mora jasno i nedvosmisleno označavati tu sliku.

Tačka 3.

Oznake koje se koriste za označavenje autorskih prava nalaze se u padajućem izborniku stranice Posebno:Upload pored oznake Licenca. Izgled tih oznaka možete pogledati na Wikipedia:Šabloni za slike gdje se nalaze složene u grupe u zavisnosti od nivoa autorskih prava.

Tačka 4.

Ako negdje na internetu vidite neku sliku koja vam se sviđa i za koju mislite da bi vam dobro došla u članku, nemojte odmah požuriti da je skinete i postavite na Wikipediju. Prvo pogledajte okolo po sajtu i vidite pod kojim je uvjetima slika licencirana - najčešće se na linkovima koji se zovu Copyright(s), Policy, Rules ili slično nalazi obavijest o autorskim pravima. Ako ga nigdje nema, po Zakonu o autorskim pravima SAD NEMATE NIKAKVA PRAVA i sliku možete koristiti jedino pod uvjetima poštene upotrebe.

Zato takve slike treba izbjegavati, tj. pokušajte naći sliku koja se može poslati pod uvjetima GNU licence za slobodnu dokumentaciju, neke od prihvatljivih Creative Commons licenci ili koja je u javnom vlasništvu (tj. nije pokrivena autorskim pravima).

Tačka 5.

Kada pošaljete sliku na Wikipediju, vi ste joj dužni staviti i oznaku i obrazloženje. Za svaku sliku potrebno je navesti odakle je preuzeta (URL, a ako je skenirana ISBN), kada (datum i vrijeme) i pod kojim uvjetima, a kada se radi o slikama u poštenoj (sudskoj) upotrebi, i opravdanje za poštenu upotrebu.

Tačka 5.1.

Ako se slika prenosi sa Wikipedije na drugom jeziku, slika se postavlja pod istim imenom kao na Wikipediji sa koje je preuzeta uz obavezno navođenje linka prema slici na toj Wikipediji u skladu sa tačkom 6. Potrebno je i prepisati sve podatke koji se nalaze na stranici sa opisom slike.

Tačka 5.2.

Ako ste vi autor slike, možete birati hoćete li je staviti u javno vlasništvo ili ćete je licencirati pod uvjetima GNU licence za slobodnu dokumentaciju ili neke od prihvatljivih Creative Commons licenci, i koristite jedan od odgovarajućih šablona iz tačke 3. ovog člana.

Tačka 5.2.1.

Ako ste vi autor slike i označavate je prema uvjetima iz Tačke 5.2 razmislite o postavljanju slika na Zajednički server

Tačka 5.3.

Slike koje se nalaze na Zajedničkom serveru se NE postavljaju na Wikipediju.

Tačka 5.3.1.

Slike koje su duplikati onima sa Zajedničkog servera brišu se po kratkom postupku.

Tačka 6.

Prilikom postave slika u polje sažetak upišite informacije o izvoru slike, kraći opis slike, ime autora slike i ispravnu licencu.

Tačka 6.1.
  • Izvor označava izvor slike (vaša vlastita produkcija, slika sa Interneta sa punim linkom na sliku, slika skenirana sa tačnim ISBN -om)
  • Opis predstavlja kraći opis slike.

Napomena: izvor nikako ne može biti samo neka od Wikipedija, uz to traži se tačan i provjerljiv izvor slike

Tačka 7.

Osnovna pitanja i odgovori su napisani na ovoj stranici.

Član 4.

Tačka 1.

Svi šabloni (oznake autorskih prava) iz tačke 2. prethodnog člana su ekvivalentni onima na Wikipediji na engleskom jeziku (koji su primjenljivi); korisnici ne mogu samostalno izmišljati šablone za licence nad slikama. Međutim, ukoliko je potrebno prenijeti/ažurirati šablon u skladu sa onim na Wikipediji na engleskom jeziku, korisnici to mogu uraditi sami.

Tačka 2.

Pošto postoje opći šabloni kojima se označavaju slike kojima su korisnici ili nad kojima drže autorska prava, nema potrebe za izradom ličnih šablona tipa {{LICENCA-MOJE_KORISNIČKO_IME}}.

Član 5.

Ukoliko sliku ne označite, slika će BITI OBRISANA

Tačka 1.

Neoznačena ili neispravno označena slika bit će označena i izbrisat će se najkasnije 7 dana od dana postave slike. Korisnik koji je postavio sliku dobit će pravovremeno upozorenje da sliku ispravno označi.

Član 6.

Tačka 1.

Korisnici koji se ne pridržavaju gornjih pravila će biti sankcionirani.

Tačka 2.

Ukoliko se korisnik ne pridržava gornjih pravila, dobija:

  1. prvi put obavijest o pravilima i svojim obavezama
  2. drugi put upozorenje da krši politiku Wikipedije i da mu prijeti „blokiranje slanja“
  3. treći put i nadalje briše se slika u pitanju i svaka sljedeća koju korisnik pošalje, bez rasprave tj. korisnik ima zabranu slanja slika u periodu od godinu dana.

Član 7.

Pritiskom Postavi datoteku na stranici za postavljanje datoteka prihvaćate ove opće uvjete postave i označavanja slika.

Član 8.

Ovi uvjeti stupili su na snagu 2. maja 2007. u 00:00 sati po srednjoevropskom (CET) vremenu.

Član 9.

Dopunski članci:

Član 10.

Sve slike koje se postavljaju a krše Wikimedijinu rezoluciju o statusu slika bit će automatski obrisane.

Ova tačka se odnosi na sve slike na Wikipediji na bosanskom jeziku.