Zapreminski protok

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

U dinamici fluida i hidrometriji, volumski protok je volumen fluida koji prođe kroz datu površinu u jedinici vremena (na primjer kubni metar u sekundi [m3 s−1] u SI jedinicama). Volumski protok povezan je i sa viskoznošću.

Neka je data površina A i fluid koji struji kroz nju sa uniformnom brzinom v sa uglom θ od normale na površinu A, protok iznosi:

U specijalnom slučaju, gdje je tok okomit na površinu (θ = 0), volumski protok iznosi:

Ako brzina kroz površinu nije uniformna (ili ako površina nije ravna), tada se protok fluida može izračunati pomoću površinskog integrala:

gdje jedS diferencijal površine opisan sa:

sa n kao jediničnim vektorom površinske normale i dA diferencijal intenziteta površine.

Ako je površina S zatvara zapreminu V, teorema givergencije (Gaussova teorema) govori da je protok fluida kroz površinu jednak integralu divergencije vektorskog polja brzine v na tom volumenu:

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]