Idi na sadržaj

Zuhdija Žalić

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Zuhdija Žalić
Datoteka:Zuhdija Žalić.png
Rođenje1922
Smrt1970
ZanimanjeNarodni heroj

Zuhdija Žalić[1] (Polje, 1922. godine - Velika Kladuša 1970. godine) bio je jugoslavenski partizan i narodni heroj. Obavljao je dužnost komandanta Prve muslimanske brigade, a tokom narodnooslobodilačke borbe bio je više puta ranjavan. Dobitnik je više ratnih i poslijeratnih priznanja. Po profesiji je bio krojač. Partizanskom pokretu pridružio se sa svojih devetnaest godina, tačnije u ljeto 1941. godine zajedno sa Ibrahimom Mržljakom.

Krajem januara 1945. izvršene su smotre jedinica 1. i 2. muslimanske brigade. Tih početnih dana 1945. godine došlo se do zaključka da se može preći na viši stepen organizovanja i komandovanja u muslimanskim brigadama. Za to se izvršila priprema i prišlo formiranju nove jedne jače i operativno efikasnije brigade. Naredbom Štaba 4. korpusa od 4. februara 1945. formirana je 3. muslimanska brigada. U sastav ove jedinice ušle su najbolje jedinice i pojedinci iz 1. i 2. muslimanske brigade i Cazinskog partizanskig odreda. Za komadanta 3. muslimanske brigade postavljen je Zuhdija Zalić politički komesar Rasim Delić, zamjenik komadanta Hasica Veljačić, zamenik komesara Ćamil Salihodžić, načelnik štaba Tone Ahmetović. Novoformirana brigada, naredbom Štaba 4. korpusa, stavljena je u sastav 8. divizije kao njena 3. brigada.

Dotadašnji komesar UOG, Šukrija Bjedić, naredbom Štaba 4. korpusa, postavljen je na dužnost komesara 8. divizije. Od ostataka ljudstva UOG ponovo je formiran Cazinski partizanski odred (CPO).Ovaj novoformirani CPO ostao je i dalje u Cazinskoj krajini da bi, u sadejstvu sa kordunaškim i banijskim jedinicama, nastavio borbu protiv neprijatelja: Njemaca, ustaša, domobrana, četnika i raznovrsnih dezertera koji su kao zeleni kadar naoružani napuštali jedinice, upadali u sela, ubijali odbornike NOO, pljačkali narod i maltretirali simpatizere NOP. Početkom marta 1945. godine 3. muslimanska brigada od Štaba 8. divizije dobila je naređenje da po prvi put napusti Cazinsku krajinu i krene u nove borbe. Pravac pokreta bio je na jug prema Ličkom Petrovom Selu, Drežniku i Rakovici. Poslije višednevnih borbi oko Rakovice, Drežnika, Vaganca brigada je, u sadejstvu sa ostalim jedinicama 8. kordunaške i 7. baniske divizije iz Četvrtog korpusa i 20. i 26. divizije Četvrte armije, učestvovala u oslobođenju Bihaća. Prvi zadatak u ovoj operaciji 3. muslimanska brigada dobila je da napadne i oslobodi Željavu, Boljevac, Vučijak i Zavalje. Brigada je brzo savladala neprijatelja u Željvi i Boljevcu, ali joj je u Zavalju neprijatelj pružio žilav otpor. U borbi oko Zavalja poginuo je komesar brigade Rasim Delić, a ranjen komadant brigade Zuhdija Žalić. Poslije nekoliko neuspješnih juriša neprijatelj je i u Zavolju bio savladan. Nekoliko dana su vođene žestoke borbe za Bihać, neprijatelju su naneti veliki gubici i Bihać je potpuno oslobođen 28. martal945. godine. Jedinice NOV, pa i 3. muslimanska brigada, imale su znatne gubitke. Poginulo je desetine boraca brigade, među njima i dva komesara 3. muslimanske brigade, Rasim Delić i Ćamil Salihodžić. Poslije oslobođenja Bihaća brigada je bila pohvaljena i dobila zvanje - udarna brigada[2].

Po Zuhdiji Žaliću ime je dobio i nekadašnji Narodni univerzitet a danas velikokladuški Centar za kulturu.

Također, jedna od najfrekventnijih ulica u Velikoj Kladuši nosi ime ovog prvoborca.

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ "Ulicama moga grada".
  2. ^ Miljković, Dušan d. (2011). STRADANJA U CAZINSKOJ KRAJINI I ANTIFAŠISTIČKA BORBA (1941 - 1945). Beograd: AMD SISTEM D.O.O. Beograd. str. 242, 243.