Wikipedia:Wikipedia ne daje medicinske savjete

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigacija, traži
Odricanje odgovornosti  • Wikipediju koristite na vlastitu odgovornost  • Wikipedia ne daje medicinske savjete  • Wikipedia ne daje pravne savjete

WIKIPEDIA NE DAJE MEDICINSKE SAVJETE

Wikipedia sadrži mnogo članaka o medicini. Međutim, niko ne daje nikakve garancije, niti tvrdi da su informacije koje ovdje možete naći pouzdane. Ne postoji apsolutno nikakva garancija da je bilo koja izjava povezana sa medicinskim pojmovima istinita, korektna ili precizna. Veliki broj članaka, djelimično ili potpuno, napisali su neprofesionalci. Čak i ako su rečenice i izjave o medicinskim pojmovima istinite i pouzdane, one ne moraju odgovarati Vama ili Vašim simptomima.

Informacije medicinske prirode koju možete naći na Wikipediji su, u najboljem slučaju, opće prirode i ne mogu zamijeniti savjet ili dijagnozu doktora ili profesionalnog medicinskog radnika (ljekara, stomatologa, medicinske sestre, babice, farmaceuta...). Wikipedia nije doktor.

Niko od pojedinih autora članaka, operatera baza podataka, programera, sponzora Wikipedije ili drugih povezanih sa Wikipedijom ne mogu preuzeti odgovornost za rezultate ili posljedice bilo kakvog pokušaja da Vi primijenite ili prilagodite bilo koju informaciju koju ste pročitali na ovoj enciklopediji.

Ništa od onog što možete naći na Wikipedia.org ili na nekom od projekata Wikimedije ne može biti upotrijebljeno za pokušaj davanja ili sastavljanja medicinskog mišljenja ili dijagnoze, ili na neki drugi način uplitanje u pitanje medicinske prakse.

Međutim, podržavamo svaki doprinos člancima o zdravlju i medicini i naglašavamo da sve informacije možete koristiti pod GNU licencom za slobodnu dokumentaciju.