Jump to content

Palestinska oslobodilačka organizacija: razlika između verzija

[pregledana izmjena][pregledana izmjena]
(→‎Osnivanje[2]: Proširen)
 
== Osnivanje<ref name="DRK" /> ==
1. juna 1964 susrelo se oko 396 Palestinaca u istočnom dijelu [[Jerusalim|Jerusalima]]. Sastanak je održan u hotelu "Orient House". Na savjet zemlja Arapske lige koji su održali sjednicu u Kairu je bio da bi se Palestinci sami trebali organizovati. Donešena je odluka o osnivanju organizacije PLO. Jedan od osnivača je bio Ahmed Shukeiri ([[Ahmed Šukajri|Šukajri]]). Sama inicijativa je bila forsirana od strane tadašnjeg egipatskog predsjednika [[Džemal Abdel Naser|Nasera]]. Jedinstvena palestinska organizacija bi [[Egipat|Egiptu]] (gdje živi mnogo izbjeglica) omogućavala bolju kontrolu Palestinaca. Organizacija [[Fatah]] je tada već postojala, osnovana 1957 od Yassera Arafata, ali je operisala u tajnosti. Fatah je izvodio pretežno oružane akcije protiv Izraela. Osim Fataha, postojalekoji sudrži ivećinu glasova, postoje i danas druge oragnizacije madaorganizacije u sastavu PLO-a:
* Narodni front za oslobođenje Palestine (engleski:'' Peoples Front for Liberation Palestine, PFLP'')
* Demokratski front za oslobođenje Palestine (engleski: ''Democratic Front for Liberation Palestine,DFLP''),
* NarodniPFLP front za oslobođenje Palestine –Glavnaglavna komanda (engleski: ''General Command, GC'') odnosno PFLP-GC,
* Palestinski oslobodilački front (engleski: ''Palestine Liberation Front, PLF''),
* Palestinska narodna stranka (engleski: ''Palestine Peoples Party, PPP''),
* die Palästinensische Volkspartei (PPP),
* "Munja" (arap. Al-Saika)
* die Al-Saiqa (der Blitz)
* Arapski oslobodilački front (engleski: ''Arabic Liberation Front, ALF'').
* Arabische Befrei-ungsfront (ALF).
Nakon [[Šestodnevni rat|Šestodnevnog rata]], Šukejri se povlači i predaje vodstvo PLO-a Arafatu.