Šablon:Hlist

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Dokumentacija šablona[uredi] [historija] [osvježi keš]
Ova dokumentacija je prikazana u Šablon:Hlist/dok.

Ovaj šablon stvara horizontalne spiskove. Svaka stavka na spisku može imati vlastiti CSS stil; potrebno je dodati odgovarajući broj nakon parametra.

Korištenje[uredi izvor]

Obična upotreba[uredi izvor]

{{hlist|prva stavka|druga stavka|treća stavka|...}}

Svi parametri[uredi izvor]

{{hlist
|prva stavka|druga stavka|treća stavka|...
|class    = klasa
|style    = stil
|list_style = stil za ul oznaku
|item_style = stil za sve li oznake
|item1_style = stil za prvu li oznaku |item2_style = stil za drugu li oznaku |...
|indent   = uvlaka za spisak
}}

Parametri[uredi izvor]

 • Neimenovani parametri (1, 2, 3...) – stavke na spisku. Ako nema navedenih stavki, modul ništa neće prikazivati.
 • class – prilagođena klasa za <div>...</div> oznake oko spiska, npr. plainlinks.
 • style – prilagođeni CSS stil za <div>...</div> oznake oko spiska, npr. font-size: 90%;.
 • list_style – prilagođeni stil za <ul>...</ul> oznake oko spiska. Format je isti kao za parametar |style=.
 • item_style – prilagođeni CSS stil za sve stavke na spisku (<li>...</li> oznake). Format je isti kao za parametar |style=.
 • item1_style, item2_style, item3_style... – prilagođeni CSS stilovi za pojedinačne stavke na spisku. Format je isti kao za parametar |style=.
 • indent – ovaj parametar uvlači spisak. Mora se navesti broj, npr. 2. Broj koji unesete (X) pomnožit će se sa standardnom vrijednosti uvlake, odnosno 1,6 em (2 = 3,2 em; 3 = 4,8 em; itd). Ako se ništa ne navedete, predodređena vrijednost je 0.

Primjeri[uredi izvor]

Bez dodatnih parametara[uredi izvor]

{{hlist|1. stavka|2. stavka|3. stavka|4. stavka|5. stavka|6. stavka|7. stavka|8. stavka|9. stavka}}

prikazat će:

 • 1. stavka
 • 2. stavka
 • 3. stavka
 • 4. stavka
 • 5. stavka
 • 6. stavka
 • 7. stavka
 • 8. stavka
 • 9. stavka

S parametrom "item_style"[uredi izvor]

{{hlist|Zlato|Srebro|Bronza|item_style=color:blue;}}

prikazat će:

 • Zlato
 • Srebro
 • Bronza

S parametrima "item_style" i "indent"[uredi izvor]

{{hlist|Zlato|Srebro|Bronza|item_style=color:blue;|indent=2}}

prikazat će:

 • Zlato
 • Srebro
 • Bronza

S raznim parametrima[uredi izvor]

{{hlist|Zlato|Srebro|Bronza|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;|item3_style=background-color:#CD7F32;}}

prikazat će:

 • Zlato
 • Srebro
 • Bronza

Također pogledajte[uredi izvor]